Постановление суда № 30785296, 18.04.2013, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
18.04.2013
Номер дела
12/194/8/4
Номер документа
30785296
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

Господарський суд Чернігівської області

________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру, 20 Тел. (0462) 698-166, факс (04622) 77-44-62

УХВАЛА

18 квітня 2013 року справа № 12/194/8/4

За заявою боржника: публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз" вул. Любецька, 68, м. Чернігів, 14021

у справі №12/194/8/4

Стягувач: Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз"

вул. Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021

про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню

Суддя Лавриненко Л.М.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від стягувача: Склярець Н.В., довіреність №2-62 від 28.12.2012 року, представник

Від боржника: Кузнєцова В.О., довіреність №18/3852 від 03.12.2012 року, представник

Ухвала виноситься після оголошеної в судовому засіданні перерви, з 16.04.2013 року по 18.04.2013 року, на підставі ст. 77 Господарського процессуального кодексу України.

СУТЬ СПОРУ:

Боржником - публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз" подано заяву про визнання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню, в частині стягнення з відкритого акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 668 331,23 грн. боргу.

В обґрунтування поданої заяви боржник посилається на добровільне погашення боржником боргу в сумі 668 331,23 грн., згідно наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року, з яких 155249,45 грн. було сплачено згідно заяв про припинення зобов»язань заліком зустрічної однорідної вимоги та 513081,78 грн., шляхом сплати грошових коштів на поточний рахунок стягувача, у зв»язку з чим наказ господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 в частині стягнення 668 331,23 грн. боргу не підлягає виконанню.

В судовому засіданні 16.04.2013 року суд перейшов до розгляду заяви про визнання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року по справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню, по суті.

Представник боржника виклав заяву про визнання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з відкритого акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 668 331, 23 грн. боргу.

Представник стягувача в поданих письмових запереченнях на заяву щодо визнання наказу таким, що не підлягає виконанню заперечував, посилаючись на те, рішення господарськогосуду Чернігівської області, на виконання якого було видано наказ від 15.04.2010 року боржником було виконано частково лише в березні 2013 року, тобто поза межами строку, наданого для добровільного виконання (встановленого постановою про відкриття виконавчого провадження від 04.06.2010 року) та через два місяці після закінчення дії мораторію (з 01.01.2013) підприємств, що були включені до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу». Таким чином, факт добровільного виконання боржником рішення суду у справі №12/194/8/4 відсутній, а вказані обставини свідчать про відсутність підстав для виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню.

Також стягувач повідомив, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" від 13.06.2012 №360-р, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України „Про реорганізацію дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" від 18.07.2012 року №530 було припинено діяльність позивача, внаслідок реорганізації позивача шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство дочірньої компанії „Укртрансгаз", яке є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК „Укртрансгаз" НАК „Нафтогаз України". За таких обставин, стягувач просить суд винести ухвалу про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні по примусовому виконанню наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року №12/194/8/4, замінивши Дочірню компанію „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" на публічне акціонерне товариство „Укртрансгаз".

Суд відхилив подане стягувачем клопотання про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні по примусовому виконанню наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року №12/194/8/4, шляхом заміни Дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" на публічне акціонерне товариство „Укртрансгаз", оскільки ухвалою господарського суду Чернігівської області від 12.04.2013 року, було здійснено процесуальне правонаступництво та замінено стягувача по справі № 12/194/8/4 дочірню компанію „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/1 її правонаступником - публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз", вул. Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021.

Інших заяв та клопотань від сторін до суду не надходило.

В судовому засіданні 16.04.2013 року судом було оголошено перерву до 18.04.2013 р. на 11:00.

В судовому засіданні 18.04.2013 року суд продовжив розгляд заяви по суті.

Представник боржника в судовому засіданні 18.04.2013 року надав письмове клопотання про залучення до матеріалів справи копії меморіального ордеру №34060798 від 09.04.2013 року на суму 39260,56 грн. та повідомив про часткове погашення боргу в рахунок погашення заборгованості по договору №11-37 від 03.01.2002 року, у зв»язку з чим загальна сума погашеної заборгованості згідно наказу суду від 15.04.2010 року у справі №12/194/8/4 становить 707 591,79 грн. Подані документи суд залучив до матеріалів справи.

Також представником боржника були подані письмові доповнення до заяви, в яких боржник, у зв»язку з додатково здійсненою 09.04.2013 року частковою оплатою у розмірі 39260,56 грн., просить суд визнати наказ господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі №12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення 707 591,79 грн. боргу.

Відповідно до частини 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, позивач (заявник) вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач (заявник) має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Нормами Господарського процесуального кодексу України, зокрема ст. 22 цього Кодексу, не передбачено права позивача (заявника), зокрема, на подання "доповнення" до заяв. У разі надходження до господарського суду такої заяви ("доповнення"), суд, виходячи з її змісту та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як, зокрема, зміну поданої заяви.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції".

Приймаючи до уваги, що в поданих "доповненнях" боржник зазначає про додаткову оплату в рахунок погашення заборгованості по спірному наказу суду від 15.04.2010 року у справі №12/194/8/4, у зв»язку з чим загальна сума оплати боргу становить 707 591,79 грн., тому суд доходить висновку, що подані боржником „доповнення" повинні розцінюватися судом як часткова зміна суми (707 591,79 грн.), в якій заявник просить визнати наказ господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню.

Представник стягувача заявив усне клопотання про залучення до матеріалів справи акту звірки розрахунків між сторонами за період з 01.01.2013 по 31.03.2013 року по договору № 11-37 від 03.01.2002 року у справі №12/194/8/4. Поданий акт звірки залучено судом до матеріалів справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду заяви і вирішення спору по суті, вислухавши пояснення повноважних представників сторін, господарський суд встановив:

Оскільки боржником подано заяву про часткову зміну суми (707 591,79 грн.), в якій заявник просить визнати наказ господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню, яка прийнята судом до розгляду, суд розглядає справу з урахуванням поданої боржником заяви.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 24.09.2007 року у справі №12/194/8/4 позовні вимоги були задоволені частково; стягнуто з відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз", м. Чернігів на користь дочірньої компанії „Укртрансгаз" національної акціонерної компанії „Нафтогаз України", м. Київ 1023624 грн. 41 коп. боргу, 609646 грн. 52 коп. інфляційних втрат та 164912,93 грн. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2004р. послуг, 76725 грн. 49 коп. інфляційних втрат та 12505 грн. 16 коп. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2005р. послуг, 18874 грн. 15 коп. держмита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процессу; в решті позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2007 року, рішення господарського суду Чернігівської області від 24.09.07 у справі №12/194/8/4 змінено, викладено резолютивну частину в наступній редакції: "Позов задовольнити частково. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь Дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" 1023624 грн. 41 коп. боргу, 609646 грн. 52 коп. інфляційних втрат та 164912 грн. 93 коп. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2004 році послуг, 76725 грн. 49 коп. інфляційних втрат та 12505 грн. 16 коп. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2005 році послуг, 193764 грн. 69 коп. пені, 35826 грн. 86 коп. штрафу за 2004 рік, 21057 грн. 05 коп. пеня за 2005 рік, 21380 грн. 63 коп. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовити.".

Постановою Вищого господарського суду України від 03.04.2008 року, постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2007 року та рішення господарського суду Чернігівської області від 24.09.2007 року у справі № 12/194/8/4 скасовано щодо позовних вимог в частині стягнення пені в сумі 387 529,38 грн. за період з 01.03.2004 року по 04.09.2007 року та 71 653,71 грн. штрафу в розмірі 7% за прострочення виконання зобов'язання щодо оплати наданих послуг в 2004 році та пені в сумі 42 114,10 грн. за період з 01.03.2005 року по 03.08.2006 року, за прострочку виконання зобов'язань щодо оплати вартості наданих послуг в 2005 році, та в цій частині справу направити до господарського суду Чернігівської області на новий розгляд. В іншій частині постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2007 року залишено без змін із стягненням з відповідача на користь позивача судових витрат за вирішену частину позовних вимог в загальній сумі 18 992,15 грн.

15.04.2010 року господарським судом Чернігівської області, на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2007 року та постанови Вищого господарського суду України від 03.04.2008 року, було видано наказ по справі № 12/194/8/4 про стягнення з відкритого акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 1023624,41 грн. боргу, 609646,52 грн. інфляційних втрат та 164912,93 грн. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2004 році послуг, 76725,49 грн. інфляційних втрат та 12505,16 грн. трьох відсотків річних за прострочку оплати наданих в 2005 році послуг, 18992,15 судових витрат.

Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України „Про виконавче провадження".

04.06.2010 року, заступником начальника Новозаводського відділу Державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції Міщенко Є.О. було відкрито виконавче провадження № 19571449 з примусового виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року по справі № 12/194/8/4 про стягнення з відкритого акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь дочірньої компанії „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 1 906 406,66 грн. боргу та надано боржнику строк для добровільного виконання до 11.06.2010 року.

04.01.2013 року заступником начальника відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області було винесено постанову про поновлення виконавчого провадження №19571449, зупиненого 15.02.2011 року, з виконання наказу у справі № 12/194/8/4, виданого 15.04.2010 року, у зв'язку з тим, що 01.01.2013 року закінчився строк дії процедури погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Обґрунтовуючи подану заяву про визнання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню, боржник вказує на добровільне погашення ним боргу в сумі 707591 грн. 79 коп. по наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4, з яких 155249,45 грн. було сплачено згідно заяв про припинення зобов'язань заліком зустрічної однорідної вимоги та 552342,34 грн., шляхом сплати грошових коштів на поточний рахунок стягувача.

Ухвалою суду від 12.04.2013 року, відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України було здійснено процесуальне правонаступництво, замінено стягувача по справі № 12/194/8/4 дочірню компанію „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", 01021, її правонаступником - публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз".

Крім того, судом було встановлено, що публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз», та відповідно публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" є правонаступником відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз».

Як вбачається із рішення господарського суду Чернігівської області від 15.07.2008р. та постанови Київського апеляційного господарського суду від 17.11.2008р. по справі № 12/194/8/4 підставою заявлених позовних вимог було невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань щодо оплати послуг по транспортуванню газу в 2004р. на підставі договору від 03.01.2002р. на транспортування природного газу № 11-37.

Стаття 202 Господарського кодексу України в якості однієї із підстав припинення господарського зобов'язання передбачає зарахування зустрічної однорідної вимоги.

Частиною 3 ст. 203 Господарського кодексу України передбачено, що господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Зарахування можливе за наявності таких умов: зустрічність вимог, це означає, що сторони одночасно беруть участь у двох зобов'язаннях і при цьому кредитор за одним зобов'язанням є боржником в іншому зобов'язанні; однорідність вимог; „дозрілість" вимог, тобто щоб строк виконання зобов'язань або вже настав, або був визначений моментом запитання, або, щоб термін не був вказаний взагалі, тобто, виконання можна було вимагати в будь-який момент; ясність вимог, тобто коли між сторонами немає спору відносно характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Одностороннім правочином є дія однією сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

Таким чином, за правовою природою припинення зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги є односторонньою угодою, яка оформлюється заявою однієї сторони. Якщо друга сторона не погоджується з проведенням зарахування, вона вправі на підставі ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України звернутися за захистом своїх охоронюваних законом прав до господарського суду і спір підлягає вирішенню по суті з урахуванням всіх матеріалів і обставин справи.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України, стягувачем було направлено боржнику заяви про припинення зобов'язань заліком зустрічної однорідної вимоги, а саме:

- № 7399/12-004 від 31.07.2012 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ДК „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 42 042,89 грн. на користь ВАТ „Чернігівгаз" та зобов'язання ВАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на 42 042,89 грн. на користь ДК „Укртрансгаз", у зв'язку з чим ДК „Укртрансгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує дебіторську заборгованість ВАТ „Чернігівгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 42 042,89 грн.

- № 10543/12-004 від 31.10.2012 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ДК „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 44 399,47 грн. на користь ВАТ „Чернігівгаз" та зобов'язання ВАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на 44 399,47 грн. на користь ДК „Укртрансгаз", у зв'язку з чим ДК „Укртрансгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує дебіторську заборгованість ВАТ „Чернігівгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 44 399,47 грн.

Представник боржника в судовому засіданні підтвердив факт отримання заяв № 7399/12-004 від 31.07.2012 року та № 10543/12-004 від 31.10.2012 року і проти проведення взаємозаліку не заперечував.

Крім того, боржником, відповідно до ст. ст. 601 Цивільного кодексу України, на адресу стягувача також було направлено заяви про припинення зобов'язання заліком зустрічної однорідної вимоги, а саме:

- №15/4112 від 20.12.2012 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ПАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на суму 14 978,78 грн. на користь ДК „Укртрансгаз" та зобов'язання ДК „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 14 978,78 грн. на користь ПАТ „Чернігівгаз", у зв'язку з чим ПАТ „Чернігівгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує кредиторську заборгованість перед ДК „Укртрансгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 14 978,78 грн.

- №15/323 від 31.01.2013 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ПАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на суму 11 769,42 грн. на користь ДК „Укртрансгаз" та зобов'язання ПАТ „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 11 769,42 грн. на користь ПАТ „Чернігівгаз", у зв'язку з чим ПАТ „Чернігівгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує кредиторську заборгованість перед ПАТ „Укртрансгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 11 769,42 грн.

- №15/564 від 22.02.2013 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ПАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на суму 26 802,59 грн. на користь ДК „Укртрансгаз" та зобов'язання ПАТ „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 26 802,59 грн. на користь ПАТ „Чернігівгаз", у зв'язку з чим ПАТ „Чернігівгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує кредиторську заборгованість перед ПАТ „Укртрансгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 26 802,59 грн.

- №15/931 від 25.03.2013 року, згідно якої припиняються зарахуванням зобов'язання ПАТ „Чернігівгаз" щодо сплати заборгованості на суму 15 256,30 грн. на користь ДК „Укртрансгаз" та зобов'язання ПАТ „Укртрансгаз" щодо сплати заборгованості на суму 15 256,30 грн. на користь ПАТ „Чернігівгаз", у зв'язку з чим ПАТ „Чернігівгаз" у своєму бухгалтерському обліку зменшує кредиторську заборгованість перед ПАТ „Укртрансгаз" за транспортування природного газу у 2004 році, що виникла на підставі договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року на суму 15 256,30 грн.

Факт направлення боржником стягувачу заяв № 15/4112 від 20.12.2012 року, №15/323 від 31.01.2013 року, №15/564 від 22.02.2013 року, №15/931 від 25.03.2013 року підтверджується фіскальними чеками від 21.12.2012р., 04.02.2013р., 25.02.2013р., 25.03.2013р. та описами вкладення у цінний лист, копії яких додано до матеріалів справи.

Як слідує із наданого стягувачем акту звірки розрахунків за період з 01.01.2013р. по 31.03.2013р., стягувачем були враховані в рахунок оплати заліки однорідних вимог, здійснені відповідно до заяв боржника № 15/4112 від 20.12.2012 року, №15/323 від 31.01.2013 року, №15/564 від 22.02.2013 року, №15/931 від 25.03.2013 року.

Доказів визнання вказаних односторонніх правочинів про проведення взаємозаліку однорідних вимог недійсними, сторони суду не надали.

Таким чином, зобов'язання сторін на суму 155249 грн. 45 коп. щодо здійснення оплати за надані послуги з транспортування природного газу в 2004р. згідно договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року та виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010р. по справі № 12/194/8/4 припинились шляхом заліку зустрічних однорідних вимог.

Також боржником в підтвердження здійснення часткових оплат за надані послуги з транспортування природного газу в 2004р. згідно договору на транспортування природного газу №11/37 від 03.01.2002 року та виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010р. по справі № 12/194/8/4 надані до матеріалів справи копії меморіальних ордерів (а.с.97-102) про сплату грошових коштів на поточний рахунок стягувача, з призначення платежу: оплата за транспортування природного газу для постачання населенню в 2004р. за договором № 11-37 від 03.01.02р. на загальну суму 552 342,34 грн., а саме меморіальні ордери № 33547486 від 26.03.2013р. на суму 83744,33 грн.; №33473458 від 25.03.2013р. на суму 44221,69 грн.; №33629741 від 28.03.2013р. на суму 42439,99 грн.; №33592071 від 27.03.2013р. на суму 56086,64 грн.; №33694901 від 29.03.2013р. на суму 42553,66 грн.; №33665317 від 29.03.2013р. на суму 61229,05 грн.; №33806413 від 02.04.2013р. на суму 35248,67 грн.; №33772827 від 01.04.2013р. на суму 8368,54 грн.; №33846102 від 03.04.2013р. на суму 41120,15 грн.; №33877775 від 04.04.2013р. на суму 24182,28 грн.; №33917578 від 05.04.2013р. на суму 32567,80 грн.; №33997089 від 08.04.2013р. на суму 41318,98 грн.; №34060798 від 09.04.2013 року на суму 39260,56 грн.

Частина 4 ст. 117 Господарського процесуального кодексу України містить вичерпний перелік підстав визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, за заявами стягувачів або боржників, а саме: - якщо наказ видано помилково; - якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою; - з інших причин.

Відповідно до ст.ст.34,43 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення для господарського суду не є обов'язковим.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що зобов'язання між сторонами припинились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 155249,45 грн. по оплаті за транспортування природного газу для постачання населенню в 2004р. за договором № 11-37 від 03.01.02р та боржником сплачено на поточний рахунок стягувача 552 342,34 грн. як оплата за транспортування природного газу для постачання населенню в 2004р. за договором № 11-37 від 03.01.02р, суд доходить висновку про погашення боржником боргу в сумі 707 591,79 грн. по наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4.

Посилання стягувача на те, що факт добровільного виконання боржником рішення суду у справі №12/194/8/4 відсутній, є безпідставні і спростовуються матеріалами справи, а тому судом до уваги не можуть бути прийняті.

За таких обставин заява боржника про визнання наказу господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4 таким, що не підлягає виконанню, в частині стягнення з публічного акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь публічного акціонерного товариства „Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 707 591,79 грн. боргу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 86, 115, 117 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати таким, що не підлягає виконанню наказ господарського суду Чернігівської області від 15.04.2010 року у справі № 12/194/8/4, в частині стягнення з публічного акціонерного товариства по газпопостачанню та газифікації „Чернігівгаз" на користь публічного акціонерного товариства „Укртрансгаз" 707 591,79 грн. боргу.

2. Дану ухвалу направити сторонам.

Суддя Л.М.Лавриненко

Предыдущий документ : 30785266
Следующий документ : 30789968