Дата принятия
17.11.2006
Номер дела
25/306
Номер документа
307159
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

17.11.06 р. Справа № 25/306

Суддя господарського суду Донецької області І.А.Бойко

при секретарі судового засідання О.М. Якименко

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Мак Хаус Донбас” м. Донецьк

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Поліграфічне підприємство “Експрес” м. Макіївка Донецької області

про стягнення 129482грн.00коп.

За участю:

представників сторін:

від позивача: не з’явився;

від відповідача: Цибанюк Т.Б. – представник (довіреність № б/н від 04.09.2006)

В судовому засіданні 14.11.2006 було

оголошено перерву до 17.11.2006 до

10год.30хв.

Позивач – товариство з обмеженою відповідальністю „Мак Хаус Донбас” м. Донецьк, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Поліграфічне підприємство „Експрес” м. Макіївка Донецької області про стягнення заборгованості в сумі 129482грн.00коп.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на контракт № 0000720 від 01.09.2003, додаток № 1 до контракту № 0000720 від 01.09.2003, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей серії ЯЕЮ № 872310 від 06.11.2003, серії ЯЗЕ № 702144 від 15.12.2003, видаткові накладні № РН-0001011 від 06.11.2003, № РН-0001010 від 06.11.2003, № РН-0001009 від 06.11.2003, № РН-0001139 від 15.12.2003.

26.09.2006 представник відповідача через канцелярію господарського суду надав заяву (вих. № 06-09/26 від 26.09.2006) про повернення позовної заяви без розгляду згідно п. 2 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, оскільки позивач в позовній заяві зазначив неповне найменування відповідача.

Суд розглянув вказану заяву та вважає її такою, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Позивач в позовній заяві в якості відповідача зазначив Поліграфічне підприємство “Експрес”. Контракт № 0000720 від 01.09.2006, на який посилається позивач в обґрунтування своїх вимог, був укладений саме з Поліграфічним підприємством “Експрес” (Замовник). Цей контракт був скріплений печаткою Замовника, на якій також зазначено Поліграфічне підприємство “Експерс”. Тому, суд не вбачає порушень з боку позивача.

Крім того, позивач згодом уточнив найменування відповідача.

Ухвалою від 04.10.2006 у зв’язку з хворобою судді Бойко І.А. розгляд справи № 25/306 був перенесений на 14.11.2006 о 09год.15хв.

11.10.2006 позивач через канцелярію господарського суду надав лист, яким уточнив найменування відповідача в частині його організаційно-правової форми на підставі довідки Головного управління статистики у Донецькій області (вих. № 22-1/1380 від 10.10.2006), а саме: найменування відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю “Поліграфічне підприємство “Експерс”.

В судовому засідання 14.11.2006 представник позивача надав суду пояснення (вих. № 1411/06-2 від 14.11.2006), відповідно до якого уточнив, що на підставі контракту № 0000720 від 01.09.2003 на адресу відповідача було поставлено проявочне обладнання за видатковою накладною № РН-0001009 від 06.11.2003 по довіреності серії ЯЕЮ № 872310 від 06.11.2003, виданої на ім’я представника відповідача; згідно усної домовленості на адресу відповідача було поставлено комп’ютерне обладнання за видатковими накладними № РН-0001010 від 06.11.2003 та № РН-0001011 від 06.11.2003 по довіреності серії ЯЕЮ № 872310 від 06.11.2003, виданої на ім’я представника відповідача, та видатковою накладною № РН-0001139 від 15.12.2003 по довіреності на ім’я представника відповідача серії ЯЗЕ № 702144 від 15.12.2003. Крім того, представник позивача надав копію банківської виписки № 163 від 03.09.2003 в підтвердження часткової оплати відповідачем за поставлене обладнання, витяг із Статуту ТОВ “Мак Хаус Донбас” та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Перелічені документи судом розглянуті та залучені до матеріалів справи.

У судовому засіданні 14.11.2006 було оголошено перерву до 17.11.2006 до 10год.30хв. для можливого врегулювання сторонами спору шляхом укладення мирової угоди.

17.11.2006 судове засідання було продовжено.

Представник позивача в судове засідання 17.11.2006 не з’явився.

Представник відповідача через канцелярію господарського суду 17.11.2006 подав скорочений відзив на позовну заяву (вих. № 3/89 від 17.11.2006), в якому просить відмовити позивачу у позовних вимогах та визнати контракт № 0000720 від 01.09.2003 недійсним, посилаючись на те, що цей контракт укладений внаслідок зловмисної домовленості директора відповідача - Нікольського О.Ю. з позивачем.

Представник позивача через канцелярію господарського суду 17.11.2006 подав клопотання (вих. № 1611/06-1 від 16.11.2006), в якому просив залучити до матеріалів справи копію претензії на суму 129482грн.00коп. (вих. № 1804-1/1 від 18.04.2006) та копію повідомлення про вручення поштового відправлення в підтвердження направлення претензії на адресу відповідача.

Суд розглянув подане клопотання позивача та залучив перелічені документи до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, господарським судом ВСТАНОВЛЕНО.

01.09.2003 між товариством з обмеженою відповідальністю „Мак Хаус Донбас” (Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю “Поліграфічне підприємство „Експрес” (Покупець) був укладений контракт № 0000720 від 01.09.2003.

Відповідно до п. 2.1. зазначеного контракту Замовник оплачує та приймає у Постачальника, а Постачальник здійснює поставку та передає у власність Замовника товари (обладнання) в кількості та за цінами, встановленими в Додатку № 1 до контракту, який є невід’ємною частиною цього контракту. Загальна вартість обладнання за цим Контрактом становить 140000грн.00коп. (п.2.2. контракту).

На виконання умов зазначеного контракту позивач за видатковою накладною № РН-0001009 від 06.11.2003 на суму 140000грн.00коп. поставив відповідачу обладнання.

Факт отримання останнім обладнання підтверджується зазначеною накладною, підписаною представником відповідача і скріпленою печаткою підприємства, та довіреністю на отримання товарно-матеріальних цінностей серії ЯЕЮ № 872310 від 06.11.2003, виданої на ім’я Варнавської В.О.

У відповідності до п. п. 3.2., 3.3. вказаного контракту перша частина оплати в розмірі 50% від загальної суми Контракту, що складає 70000грн.00коп., підлягає оплаті Замовником протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання цього Контракту. Залишок суми оплати в розмірі 70000грн.00коп. підлягає оплаті Замовником до 25.12.2003 трьома рівними частинами, що складає 23333грн.33коп. протягом жовтня 2003 року, листопада 2003 року та грудня 2003 року. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Частина 1 ст. 530 Цивільного кодексу України встановлює, якщо в зобов’язанні встановлений строк (дата) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (дату).

Стаття 193 Господарського кодексу України передбачає, суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Аналогічне положення закріплено в ст. 526 Цивільного кодексу України. Так, зобов’язання повинно виконуватися належним чином відповідно умовам договору та вимогам цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а у разі відсутності таких умов і вимог – згідно звичаїв ділового обігу або іншим вимогам, які звичайно ставляться.

В порушення умов договору та вимог зазначених статей Цивільного та Господарського кодексів України ТОВ „Поліграфічне підприємство “Експрес” обладнання отримало, про що свідчить підпис його представника на накладній, але оплатило частково в сумі 70000грн.00коп., про що свідчить банківська виписка № 163 від 03.09.2003.

Загальна сума заборгованості за контрактом становить 70000грн.00коп. та підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Крім того, відповідно до усної домовленості між ТОВ “Мак Хаус Донбас” та ТОВ “Поліграфічне підприємство “Експрес”, товариство з обмеженою відповідальністю “Мак Хаус Донбас” за видатковими накладними № РН-0001010 від 06.11.2003 на суму 29741грн.00коп., № РН-0001011 від 06.11.2003 на суму 6328грн.24коп., № РН-0001139 від 15.12.2003 на суму 23412грн.76коп. поставило відповідачу комп’ютерне обладнання на загальну суму 59482грн.00коп.

Факт отримання ТОВ “Поліграфічне підприємство “Експерс” обладнання підтверджується переліченими накладними, підписаними його представниками і скріпленими печатками підприємства, та довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей серії ЯЕЮ № 872310 від 06.11.2003, виданої на ім’я Варнавської В.О. і серії ЯЗЕ № 702144 від 15.12.2003, виданої на ім’я Мосейчука Д.В.

Таким чином, відповідач обладнання отримав, але в порушення ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України вартість обладнання в розмірі 59482грн.00коп. не оплатив.

Позивачем на адресу відповідача була направлена претензія (вих. № 1804-1/1 від 18.04.2006) на загальну суму боргу 129482грн.00коп. Факт отримання вказаної претензії відповідачем підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 3396033 від 20.04.2006 з відміткою останнього про вручення.

Відповідач претензію на суму 129482грн.00коп. залишив без відповіді та задоволення.

Тому, сума 59482грн.00коп. також підлягає стягненню з відповідача.

Доводи відповідача, викладені у скороченому відзиві судом до уваги не приймаються, оскільки викладені в ньому обставини документально не підтверджені та не мають під собою правового підгрунття.

Дослідивши матеріали господарської справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги законні і обґрунтовані, та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у відповідності до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 509, 526, 530 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 22, 33, 43, 44, 49, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю „Мак Хаус Донбас” м. Донецьк до товариства з обмеженою відповідальністю “Поліграфічне підприємство „Експрес” м. Макіївка Донецької області про стягнення заборгованості в сумі 129482грн.00коп. задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Поліграфічне підприємство “Експрес” (86109, м. Макіївка Донецької області, пров. Аральський, 27; ЗКПО 21974396, ІПН 219743905922, свід-во № 08863704) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Мак Хаус Донбас” (83055, м. Донецьк, пр-т Комсомольський, 6/7, фактична адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Університетська, б. 80, 2-й поверх; р/р 26005959676989 в філії ПУМБ м. Донецька, МФО 335537, ЗКПО 31445651, ІПН 314456505623, свід-во № 07281206) основний борг в сумі 129482грн.00коп., держмито в сумі 1294грн.82коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118грн.00коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Бойко І.А.

Вик. Тимошенко О.О.

Тел. 3056827

Надруковано 3 примірники:

1 прим.. – до справи;

1 прим.. – позивачу;

1 прим.. – відповідачу

Часті запитання

Який тип судового документу № 307159 ?

Документ № 307159 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 307159 ?

Дата ухвалення - 17.11.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 307159 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 307159 ?

В Хозяйственный суд Донецкой области
Предыдущий документ : 307154
Следующий документ : 307160