Решение № 30637466, 09.04.2013, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
09.04.2013
Номер дела
910/2117/13
Номер документа
30637466
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/2117/13 09.04.13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Самекс Експрес»

До Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК Ера-Трейд»

про стягнення 16 500, 00 грн.

Суддя Станік С.Р.

Представники:

від позивача - Глінський В.М.. - представник за довіреністю №08/02-13 від 08.02.2013.

від відповідача - не з'явився.

В судовому засіданні 09.04.2013 судом у відповідності до статті 85 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення коштів у розмірі 16 500, 00грн., які були помилково перераховані позивачем на рахунок відповідача та безпідставно одержані останнім, а також відшкодування судових витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2013 було порушено провадження у справі №910/2117/13, розгляд справи було призначено на 26.02.2013.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 25.02.2013 справу №910/2117/13 передано судді Курдельчуку І.Д. для подальшого розгляду, у зв'язку із перебуванням судді Станіка С.Р. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2013 суддя Курдельчук І.Д. прийняв справу №910/2117/13 до свого провадження та призначив розгляд справи на 26.03.2013.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 20.03.2013, у зв'язку із виходом судді Станіка С.Р. з відпустки та враховуючи велику завантаженість судді Курдельчука І.Д. справу №910/2117/13 було передано судді Станіку С.Р. для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2013 суддя Станік С.Р. прийняв справу №910/2117/13 до свого провадження, розгляд справи розпочав заново та призначив розгляд справи на 26.03.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.03.2013 розгляд справи №910/2117/13 було відкладено до 09.04.2013.

В судовому засіданні 09.04.2013 представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі. Просив суд позов задовольнити, посилаючись на те, що позивач відповідно до платіжних доручень №273130815 від 15.08.2012 на суму 8 500, 00 грн. та №275690817 від 17.08.2012 на суму 8 000, 00 грн., помилково перерахував на рахунок відповідача грошові кошти на загальну суму16 500,00 грн., які відповідач безпідставно отримав та не повернув позивачу.

Відповідач своїх представників у судові засідання - не направляв, вимоги ухвал суду, щодо надання витребуваних документів та письмових пояснень по суті спору - не надав. Про проведення судового засідання був повідомлений належним чином за адресою свого місцезнаходження зазначеній витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №075472 від 27.03.2013, що подана до суду позивачем. Суд зазначає про те, що відповідач не був обмежений у своїх процесуальних правах надати відзив та витребувані документи через канцелярію суду або шляхом їх направлення на адресу суду поштовим відправленням, про що зазначено в ухвалі суду про відкладення розгляду справи.

Справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач обґрунтовує заявлені позовні вимоги тим, що позивач помилково перерахував на рахунок відповідача грошові кошти у розмірі 16 500, 00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №273130815 від 15.08.2012 на суму 8 500, 00 грн. та №275690817 від 17.08.2012 на суму 8 000, 00 грн.

Згідно з платіжними дорученнями №273130815 від 15.08.2012 на суму 8 500, 00 грн. та №275690817 від 17.08.2012 на суму 8 000, 00 грн. позивач перерахував на рахунок відповідача грошові кошти загалом у сумі 16 500, 00грн. як оплата за товар згідно рахунку від 09.08.2012.

Проте, як зазначає позивач у позові, у відповідача станом на 15.08.2012 були відсутні будь-які договірні або зобов'язальні відносини з відповідачем.

30.08.2012 позивач надіслав відповідачу вимогу про повернення помилково перерахованих коштів №3018-12,що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення від 04.09.2012, в якому просить відповідача протягом трьох днів повернути помилково перераховані кошти на розрахунковий рахунок позивача в розмірі 16 500, 00 грн.

17.12.2012 позивач надіслав відповідачу повторну вимогу про повернення помилково перерахованих коштів №17/12, що підтверджується фіскальним чеком Укрпошти №0414 та №0415 від 18.12.2012 та описом вкладеного, в якому просить відповідача протягом трьох днів повернути помилково перераховані кошти на розрахунковий рахунок позивача в розмірі 16 500, 00 грн.

Як зазначав позивач у позові, відповідач відповіді на вимоги№3018-12 від 30.08.2012 та №17/12 від 17.12.2012 - не надав, кошти у сумі 16 500, 00грн. -не повернув.

Оскільки відповідач безпідставно отримані кошти у сумі 16 500, 00грн. не повернув, то позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача 16 500, 00 грн. помилково перерахованих коштів.

Стаття 175 ч.1 Господарського кодексу України встановлює, що майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Стаття 638 Цивільного кодексу України встановлює, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до п. 6 Указу Президента України від 16.03.1995р. № 227 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» підприємства, незалежно від форми власності, мають повертати в 5-денний термін помилково зараховані кошти.

Згідно з п.2.35 Постанови Національного банку України № 22 від 21.01.2004р. «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк, повернення їх здійснюється у судовому порядку.

Згідно з статтею 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено, що позивачем згідно платіжних доручень №273130815 від 15.08.2012 на суму 8 500, 00 грн. та №275690817 від 17.08.2012 на суму 8 000, 00 грн. було перераховано відповідачу грошові кошти загалом у сумі 16 500, 00грн., однак, будь-яких договірних відносин між позивачем та відповідачем станом на 15.08.2012 не існувало, доказів протилежного станом на момент вирішення спору - суду надано не було.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що оскільки позивачем було помилково перераховано грошові кошти в сумі 16 500, 00 грн. без достатньої правової підстави, відповідачем грошові кошти у сумі 16 500, 00 грн. не повернені позивачу, а тому вимога позивача про стягнення з відповідача суми у розмірі 16 500, 00 грн. - є законною, обґрунтованою і підлягає задоволенню у повному обсязі.

Судовий збір згідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Ера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36644169, місцезнаходження: 03127, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Васильківська, буд. 55) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Самекс Експрес», (код ЄДРПОУ 34539087, місцезнаходження: 02088, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Леніна, буд. 21) помилково перераховані кошти - 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп., а також судовий збір - 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50коп.

3. Видати наказ відповідно до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Станік С.Р.

Дата підписання рішення -12.04.2013

Предыдущий документ : 30637463
Следующий документ : 30637468