Дата принятия
04.02.2009
Номер дела
5/368-08
Номер документа
2992079
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

р.

Справа №

За позовом

до

про

Представники:

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з ТОВ "Компанія Євротрансгаз" м. Кривий Ріг су-му 63640 грн. в повернення попередньої оплати здійсненої за договором № Г-13-79/2007-пгп від 01.04.07р. в зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язання з пос-тачання природного газу.

Заявою № 89 від 10.12.08р. позивач зменшив позовні вимоги і просить стягну-ти 37000 грн. заборгованості, проте суму відсотків за користування чужими коштами збільшив до 9194 грн. 30 коп. Сума збільшення становить 554 грн. 30 коп.

Доказів про направлення боржнику заяви про зменшення основного боргу та збільшення суми пені на 554 грн. 30 коп. позивачем не надано, в зв'язку з чим дані вимоги не розглядаються судом.

Відповідач відзив на позов не представив, в судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання він був повідомлений за адресою згідно поштових ре-квізитів, вказаних в договорі і листі № 135/11/08 від 28.11.2008 року.

Розглянувши матеріали справи і приймаючи до уваги, що 01.04.07р. сторонами і ТОВ "Компанія РТВ" був укладений договір № Г-1379/2007-пгп про постачання природного газу, згідно п.1.1, п.2.2 договору "Постачальник"- ТОВ "Компанія РТВ" здійснює постачання природного газу на адресу "Покупця"- позивача в період з 25 березня по 25 грудня 2007 року в обсязі 4.500000 м3, а "Покупець" зобов'язаний при-йняти об'єми газу відповідно до умов договору і оплатити вартість його, розрахунки за газ відповідно з п.4.4, п. 4.4.1 договору проводяться у вигляді стовідсоткової пред-оплати не пізніше 5 днів до початку місяця споживання.

Строк дії договору за вказаними обсягами до 25.12.2007 року.

Згідно акту взаємного звіряння розрахунків станом на 01.01.2008 року забор-гованість відсутня.

В 2008 році позивачем перераховано на рахунок "Повіреного" грошові кошти в сумі 506838 грн. 48 коп.

Поставка газу була здійснена в менших об'ємах.

Після повернення попередньої оплати залишок її склав 55000 грн.

Після пред'явлення позову- 29.10.08р. відповідачем повернуто 18000 грн., в зв'язку з чим в цій частині позову справу належить припинити провадженням по п.11 ст. 80 ГПК України з віднесенням пропорційно судових витрат на відповідача.

Згідно ч. 2 статті 693 Цивільного кодексу України "Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, по-купець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми по-передньої оплати."

Також, ч.3 ст. 693 ЦК України передбачено, що: "На суму попередньої оп-лати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або по-вернення йому суми попередньої оплати."

Відповідно до ч.3 ст. 232 Господарського кодексу України, учасник господа-рських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, може заявити вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення.

Частиною 6 ст. 231 Господарського кодексу України передбачено, що шт- рафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, роз-мір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено за-коном або договором.

Сума процентів становить 8640 грн.

15.10.08р. позивачем і адвокатом Болотіним А.Є. був укладений договір про надання правової допомоги, за цією угодою "Клієнт" (позивач) зобов'язується випла-тити "Виконавцю" (адвокату) гонорар у розмірі 10000 грн. не пізніше оголошення судового рішення.

Вказана сума перерахована виконавцю платіжним дорученням № 1026 від 04.12.08р. Сума 10000 грн. адвокатських послуг є несорозмірною з позовними вимо-гами, тому суд вважає за можливе зменшити до 5000 грн.

Враховуючи викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню в сумі 45640 грн.

Керуючись ст. 693 ЦК України, ст.ст. 44,49,п.11ст. 80,ст.ст. 82,116 ГПК Ук-раїни, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Євротран-сгаз" (50071 м. Кривий Ріг вул. Мануйлова, б.1 код ЄДРПОУ 31551190) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Сан-Газ" (50027 м. Кривий Ріг, площа Го-рького, 10 код ЄДРПОУ 34545635) суму 37000 грн. в повернення попередньої опла-ти; 8640 грн. відсотків за користування чужими коштами; 636 грн. 40 коп. держмита; 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; 5000 грн. адвокатських витрат, наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Справу в частині позову на 18000 грн. провадженням припинити.

Часті запитання

Який тип судового документу № 2992079 ?

Документ № 2992079 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 2992079 ?

Дата ухвалення - 04.02.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 2992079 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 2992079 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 2992078
Следующий документ : 2992081