Дата принятия
17.12.2012
Номер дела
5020-1164/2012
Номер документа
28255797
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2012 року справа № 5020-1164/2012

За позовом публічного акціонерного товариства "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44)

до приватного підприємства "Жеваго"

(99028, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 18, кв. 27)

(99000, м. Севастополь, вул. Т. Шевченка, 56 кв. 3)

про стягнення заборгованості у розмірі 14 501,83 грн

Суддя Плієва Н.Г.

за участю:

представника позивача -Бойко А.Ф., довіреність № 19/0/2-12 від 03.01.2012

представників відповідача -Мангул О.Є., директор

Борисенко Н.М., довіреність б/н від 27.11.2012

Суть спору:

Публічне акціонерне товариство "Енергетична компанія "Севастопольенерго" звернулось до господарського суду міста Севастополя з позовом до приватного підприємства "Жеваго" про стягнення заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у розмірі 14 501,83 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором № 1788 від 14.02.2005 на поставку електричної енергії.

Ухвалою суду від 17.10.2012 прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі; справу призначено до судового розгляду на 06.11.2012.

Відповідно до положень статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладався.

В судовому засіданні 17.12.2012 представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, наполягав на іх задоволенні з підстав, викладених у позові.

Представники відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, просили у задоволенні позову відмовити. У письмовому відзиві на позовну заяву відповідач зазначає, що ним щомісячно надсилаються листи позивачу щодо корегування договірних величини споживання електричної енергії, однак на думку відповідача, позивач умисно відмовляє йому в корегуванні для можливості необґрунтовано стягнути заборгованість.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши наявні в матеріалах справи документи, оцінивши в сукупності надані докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2005 між відкритим акціонерним товариством „Енергетична компанія „Севастопольенерго", назва якого змінена на Публічне акціонерне товариство „Енергетична компанія „Севастопольенерго" (далі - Постачальник) та приватним підприємством «Жеваго»(далі - Споживач) укладено договір № 1788 на поставку електричної енергії (далі - Договір) (а.с. 9-17).

Пунктом 1.1 Договору встановлено, що Постачальник постачає електричну енергію Споживачу, а Споживач оплачує Постачальнику вартість електричної енергії та здійснює інші платежі відповідно до умов Договору та додатків до нього.

У розділі 2 Договору сторони визначили власні обов'язки. Зокрема, Постачальник зобов'язався постачати Споживачу електричну енергію як різновид товару в обсягах, визначених відповідно до розділу 5 та з урахуванням умов розділів 6, 7 та 8 Договору, згідно з категорією струмоприймачів Споживача відповідно правил улаштування електроустановок та гарантованим рівнем надійності схем електропостачання, визначених у додатку „Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" (підпункт 2.1.2 пункту 2.1 Договору).

В свою чергу, Споживач зобов'язався дотримуватися режимів споживання електричної енергії у відповідності з умовами розділу 5 договору, проводити оплату за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії між електромережею постачальника електричної енергії та електроустановками споживача згідно з додатком № 8 "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії" відповідно до виставлених рахунків (підпункти 2.2.1, 2.2.5 пункту 2.2 Договору).

Пунктом 7.3 Договору передбачено, що облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) субспоживачами, які приєднані до електричних мереж Споживача, здійснюється відповідно до вимог Правил користування електричною енергією. У випадку порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів відносно влаштування та експлуатації засобів обліку, їх показники не використовуються для розрахунків за спожиту електроенергію, а обсяг споживання визначається постачальником шляхом розрахунків, згідно з вимогами додатку „Порядок розрахунків ".

Постачальник має право встановлювати величини споживання електричної енергії та потужності відповідно до розділу 5 Договору (пункт 3.1.3. Договору).

Пунктом 5.1. Договору встановлено, що для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік Споживач не пізніше 01 жовтня поточного року надає Постачальнику дані про розмір очікуваного споживання електричної енергії (додаток №1 -"Об'єми постачання електричної енергії споживача та субспоживача"). У випадку ненадання таких даних, Постачальник самостійно визначає об'єми поставки електроенергії та величини потужності, що споживається, на рівні об'ємів оплаченої електроенергії у відповідних періодах поточного року.

Відповідно до пункту 8.2 Договору, розрахунковим періодом є період з 18 числа попереднього місяця до такого ж числа поточного місяця.

Розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються виключно грошовими коштами на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Постачальника в уповноваженому банку. У випадку перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок Постачальника, Постачальник зобов'язаний повернути ці кошти за заявою Споживача чи самостійно у триденний строк з дня їх отримання.

За дату оплати приймається дата надходження коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Постачальника або дати внесення Споживачем готівкових коштів в касу Постачальника.

Усі рахунки на оплату електричної енергії повинні оплачуватися Споживачем на протязі 5-ти банківських днів з дня виписування рахунку.

Відповідно до пункту 8.3 Договору Споживач щомісячно 18 числа надає Постачальнику звіт про спожиту електричну енергію споживачем та його субспоживачами за розрахунковий період (додаток № 6 «Звіт про спожиту електроенергію»). У разі, якщо дата надання звіту приходиться на вихідний день або святковий день, звіт надається протягом першого робочого дня після встановленої дати. Якщо постачальник не отримав у вказаний строк дані про обсяги спожитої споживачем електроенергії, визначення обсягу спожитої електричної енергії здійснюється по середньодобовому обсягу споживання за попередній розрахунковий період.

Сторони дійшли згоди, що Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2005. Дія договору вважається продовженою на наступний календарний рік, якщо жодна зі сторін не заявить про його розірвання або зміну не менш, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору (пункт 10.1, 10.4 Договору).

Оскільки жодна зі сторін не заявила про припинення Договору, він є продовженим на наступні періоди на тих самих умовах.

В порушення умов зазначеного Договору відповідач не виконав належним чином свої зобов'язання з оплати рахунків за перевищення договірної величини споживання електричної енергії, у зв'язку з чим у ПП "Жеваго" утворилась заборгованість перед ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" за період травень, липень, серпень у розмірі 14 501,83 грн, що стало підставою звернення позивача до суду з даним позовом.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Спірні правовідносини виникли з приводу виконання договору про постачання електричної енергії та регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про електроенергетику" (далі - Закон) та Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 (далі -Правила).

Відповідно до положень статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України, з врахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно з частинами першою та другою статті 275 Господарського кодексу України за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається.

Статтями 525, 526 Цивільного України встановлено, що зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог статті 26 Закону споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Згідно з пунктом 5.1 Правил договір на постачання електричної енергії є основним документом, який регламентує відносини між постачальником електричної енергії по регульованому тарифу і споживачем і визначає зміст правових відносин, права і обов'язки сторін.

Пунктом 4.1 Правил встановлено, що постачання електричної енергії всім споживачам здійснюється відповідно до режимів, передбачених договорами.

Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії. Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожної площадки вимірювання. Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної енергії та заявлені величини споживання електричної потужності оформлюються додатком до договору, як договірні величини (положення пункту 4.2 Правил).

Згідно з положеннями пункту 4.4 Правил споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії. За результатами розгляду споживачу надсилається повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтована відмова здійснення коригування. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної потужності є невід'ємною частиною договору.

Частиною шостою статті 26 Закону передбачено, що споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

З матеріалів справи вбачається, що між сторонами по справі було укладено договір про постачання електричної енергії.

Додатками №1 до Договору сторонами встановлені «Обсяги постачання електричної енергії та потужності»на 2012 рік, з зазначенням очікуваного споживання електричної енергії для кожної площадки вимірювання на кожний місяць окремо /а.с.19-20/.

Додатком № 3 до Договору сторони визначили перелік місць встановлення розрахункових приборів обліку і застосування тарифів, за якими виробляються розрахунки за поставлену електроенергію ПП «Жевого»/а.с. 25/.

Відповідно до актів про використання електричної енергії, наданих Споживачем , обсяг фактично використаної за договором електричної енергії по низькі об'єктів (по площадках) перевищив обсяги договірної величини /а.с.26-28/:

- у травні 2012 року - на 3 353 кВт/год;

- у липні 2012 року -на 2 139 кВт/год;

- у серпні 2012 року - на 6 559 кВт/год.

У зв'язку з споживанням електричної енергії понад договірних величин позивачем були виставлені відповідачу рахунки на оплату спожитої понад встановлені Договором обсяги електричної енергії на загальну суму 14 501,83 грн, а саме /а.с. 30-32/:

- № 27269 від 18.05.2012 -на суму 6 267,43 грн;

- № 38718 від 19.07.2012 -на суму 2 024,99 грн;

- № 44561 від 20.08.2012 -на суму 6209,41 грн.

Проте, зазначені рахунки у передбачені умовами Договору строки оплачені не були.

Відповідач не надав суду доказів погашення заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у розмірі 14 501,83 грн, тоді як відповідно до статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Щодо заперечень відповідача, що позовні вимоги є необґрунтованими, оскільки відповідачем на адресу позивача спрямовувались заяви про щодо збільшення договірної величини, вони не приймаються судом до уваги, оскільки у встановленому законом порядку договірна величина обсягу споживання електричної енергії відкоригована не була, відповідні зміни до договорів не вносилися. До того ж, оскарження дій ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" стосовно протиправної відмови у корегуванні договірної величини не є предметом спору у даній справі.

З огляду на наведене, позовні вимоги щодо стягнення заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у розмірі 14 501,83 грн є обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову господарські витрати покладаються на відповідача, отже, з приватного підприємства «Жеваго»на користь позивача підлягає стягненню витрати, пов'язані зі сплатою судового збору у розмірі 1609,50 грн.

На підставі наведеного, керуючись статтями 43, 49, 82, 84, 85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного підприємства "Жеваго" (99028, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 18, кв. 27; 99000, м. Севастополь, вул. Т. Шевченка, 56 кв. 3, ідентифікаційний код 22305964, відомості щодо рахунків в матеріалах справи відсутні) на користь публічного акціонерного товариства "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44; ідентифікаційний код 05471081; р/р 26031303351907, МФО 324805, код ОКПО 05471081 в ТОБО № 10011/0267, філія -Кримське республіканське управління ПАТ «Державний ощадний банк») заборгованість за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у розмірі 14 501,83 грн (чотирнадцять тисяч п'ятсот одна грн 83 коп).

Стягнути з приватного підприємства "Жеваго" (99028, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 18, кв. 27; 99000, м. Севастополь, вул. Т. Шевченка, 56 кв. 3, ідентифікаційний код 22305964, відомості щодо рахунків в матеріалах справи відсутні) на користь публічного акціонерного товариства "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44; ідентифікаційний код 05471081; р/р 260073537, МФО 300506, код ОКПО 05471081 в АБ «Перший інвестиційний банк»м. Києва) витрати зі сплати судового збору у розмірі 1609,50 грн (одна тисяча шістсот дев'ять грн 50 коп).

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 24.12.2012.

Суддя підпис Н.Г. Плієва

Розсилка:

1. публічне акціонерне товариство "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (99040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44) - простим

2. приватне підприємство "Жеваго"

(99028, м. Севастополь, вул. Рєпіна, 18, кв. 27) - нарочно

Часті запитання

Який тип судового документу № 28255797 ?

Документ № 28255797 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 28255797 ?

Дата ухвалення - 17.12.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 28255797 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 28255797 ?

В Хозяйственный суд города Севастополя
Предыдущий документ : 28255792
Следующий документ : 28255800