Постановление № 27949871, 06.12.2012, Киевский апелляционный административный суд

Дата принятия
06.12.2012
Номер дела
2506/5327/2012
Номер документа
27949871
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2506/5327/2012 Головуючий у 1-й інстанції: Жук М.І.

Суддя-доповідач: Літвіна Н. М.

ПОСТАНОВА

Іменем України

"06" грудня 2012 р. м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Літвіної Н.М.

суддів: Хрімлі О.Г.

Коротких А.Ю.

при секретарі: Соловіцькій І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Чернігівського міського голови на постанову Деснянського районного суду м. Чернігова від 25 вересня 2012 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Чернігівського міського голови, третя особа - Чернігівське обласне відділення Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) про визнання дій протиправними, -

В С Т А Н О В И В:

Постановою Деснянського районного суду м. Чернігова від 25 вересня 2012 року адміністративний позов ОСОБА_3 до Чернігівського міського голови, третя особа - Чернігівське обласне відділення Української спілки ветеранів Афганістану(воїнів - інтернаціоналістів) про визнання дій протиправними -задоволено. Дії Чернігівського міського голови ОСОБА_4 щодо суміщення з 10 листопада 2010 року посади керівника Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) визнано протиправними, як такі, що суперечать вимогам ч. 4 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач - Чернігівський міський голова ОСОБА_4, звернувся з апеляційною скаргою в якій просить скасувати постанову суду першої та прийняти нову, якою в задоволенні адміністративного позову відмовити в повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Чернігівського міського голови ОСОБА_4 з адміністративним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що він, займаючи посаду Чернігівського міського голови, одночасно є керівником Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів), чим порушує положення ч. ч. 1-4 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»відповідно до якого міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції посилався на те, що відповідно до ст. 18 КАС України спір виник між належними сторонами, а тому підлягає розгляду адміністративним судом.

Між тим, колегія суддів з висновками суду першої інстанції не погоджується, виходячи з наступних обставин.

Відповідно до ст. 2 КАС України - завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України - справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Виходячи з аналізу вказаних норм, адміністративному суді підвідомчі спору, в яких наявні сукупно наступні ознаки: орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що наділений владними повноваженнями; наявність публічно-правового спору; спір з приводу реалізації органом державної влади чи органом місцевого самоврядування владних управлінських функцій.

Таким чином, справою адміністративної юрисдикції може бути спір, який виник між двома конкретними суб'єктами суспільства стосовно їх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкти законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого суб'єкта, а цей суб'єкт відповідно зобов'язаний виконувати вимоги і приписи такого владного суб'єкта.

Згідно до ст. 3 КАС України - суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Під владними управлінськими функціями, що здійснюються на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень, слід розуміти будь які владні повноваження у рамках діяльності держави чи місцевого самоврядування, що не належать до законодавчих повноважень чи повноважень здійснювати правосуддя.

Статтею 6 КАС України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Отже, право на судовий захист має лише та особа, яка є суб'єктом (носієм) порушених прав, свобод чи інтересів, а тому для надання судового захисту необхідно встановити, що особа дійсно має право, свободу чи інтерес, про захист яких вона просить, і це право, свобода чи інтерес порушені відповідачем.

Таким чином, судовому захисту прав, свобод чи законних інтересів фізичної особи лише ті права, свободи чи інтереси, що безпосередньо належать вказаній фізичний особі, а суб'єкт владних повноважень своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю позбавляє чи обмежує їх.

Між тим, при вирішенні справи судом першої інстанції не встановлено та позивачем не надано докази, які його безпосередні права, свободи чи інтереси були порушені, а тому в задоволенні позову слід відмовити.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України - у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Проте, при винесенні рішення судом першої інстанції в резолютивній частині не зазначено права, свободи та інтереси позивача, які відновлені вказаним рішенням.

Крім того, на позачерговій конференції Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афгананістану (воїнів-інтернаціоналістів) було припинено повноваження ОСОБА_4, як Голови Спілки Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афгананістану (воїнів-інтернаціоналістів) та обрано нового Голову Спілки Віхрова С.Г., що підтверджується протоколом №16 від 30 серпня 2012 року.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що підстави для задоволення адміністративного позову ОСОБА_3 судом першої інстанції були відсутні, оскільки на момент винесення рішення ОСОБА_4 не обіймав посаду Голови Спілки Чернігівського обласного відділення Української спілки ветеранів Афгананістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Відповідно до ст. ст. 198, 202 КАС України - підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення, зокрема, є неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 202, 205, 206, 212, 254 КАС України суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Чернігівського міського голови -задовольнити.

Постанову Деснянського районного суду м. Чернігова від 25 вересня 2012 року -скасувати.

В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_3 до Чернігівського міського голови, третя особа - Чернігівське обласне відділення Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) про визнання дій протиправними - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі, тобто з 13 грудня 2012 року, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя Літвіна Н. М.

Судді: Коротких А. Ю.

Хрімлі О.Г.

Предыдущий документ : 27949858
Следующий документ : 27953528