Постановление суда № 27895901, 10.10.2012, Винницкий апелляционный административный суд

Дата принятия
10.10.2012
Номер дела
2а/0270/3808/12
Номер документа
27895901
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 2а/0270/3808/12

Головуючий у 1-й інстанції: Дмитришена Р.М.

Суддя-доповідач: Матохнюк Д.Б.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2012 року

м. Вінниця

Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого-судді: Матохнюка Д.Б.

суддів: Курка О. П. Совгири Д. І.

за участю:

секретаря судового засідання: Грищук С.Д.

представник позивача: Яременка О.І.

представника відповідача (апелянта): Радзіковської І.Т.

представника третьої особи: Коваленка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Державної податкової служби на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 03 вересня 2012 року у справі за адміністративним позовом приватного акціонерного товариства "Будматеріали" до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Державної податкової служби, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Вінницька міська рада, про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення , -

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2012 року приватне акціонерне товариство «Будматеріали» (ПАТ «Будматеріали») звернулось в суд з адміністративним позовом до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Вінницької області Державної податкової служби (Вінницька ОДПІ) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 18 квітня 2012 року №0003821503.

03 вересня 2012 року Вінницький окружний адміністративний суд прийняв постанову про задоволення адміністративного позову.

Не погоджуючись з судовим рішенням відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вказану постанову та прийняти нову постанову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог. В якості обґрунтування апеляційної скарги апелянт зазначає про порушення судом норм матеріального права.

В судовому засіданні представник відповідача (апелянта) та представник третьої особи апеляційну скаргу підтримали та просили її задовольнити

Представник позивача про задоволення апеляційної скарги заперечив, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши, суддю-доповідача, пояснення учасників процесу, перевіривши доводи апеляційної скарги наявними в матеріалах справи письмовими доказами, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено те, що 12 квітня 2005 року між позивачем та Вінницькою міською радою укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 8,7077га, із них 6,1006 -для виробничих потреб, 2,6071га -для громадського призначення. Згідно п. 6 вказаного договору визначена грошова оцінка земельної ділянки, а саме за виробничі потреби в розмірі 8568523,90грн., громадського призначення -1646877,76грн. За умовами даного договору, він укладений на 10 років.

При цьому, істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Згідно вказаного договору орендна плата за землю вноситься орендарем в розмірі 1% від грошової оцінки земельної ділянки. У розмірі орендної плати входить податок за землю. Дана Угода зареєстрована у Вінницькій регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» 16 червня 2005 року за №0405003000103.

Однак, 18 лютого 2008 року між сторонами було укладено Угоду (Новацію), яка також пройшла реєстрацію у Вінницькій регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» від 25 квітня 2008 року, відповідно до умов якої орендна плата земельної ділянки обчислюється в розмірі 1,5% від 6121731,51 = 9182,98 грн. для громадського призначення в рік, 1,5% від 24556745,18 = 368351,18 грн. для за виробничих потреб в рік.

Так, Вінницькою ОДПІ проведено камеральну перевірку даних, задекларованих ПАТ «Будматеріали» в податковій декларації з плати за землю (орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2012 рік, за результатами якої складено акт від 04 квітня 2012 року №56/1503/06959287.

За результатами проведеної перевірки податковим органом встановлено, що податкове зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності визначене ПАТ «Будматеріали» в податковій декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за 2012 рік в розмірі 1,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що призвело до заниження податкового зобов'язання по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності на суму 577120,59 грн. на 2012 р, в тому числі за січень 2012 року на суму 48093,39 грн. та за лютий 2012 року на суму 48093,39 грн.

На підставі акта перевірки, 18 квітня 2012 року Вінницькою ОДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення №0003821503, яким ПАТ «Будматеріали» збільшено суму грошових зобов'язань за платежем «орендна плата з юридичних осіб» за основним платежем 96186,78 грн., за штрафними санкціями 24046,70 грн.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями позивач оскаржив його до Вінницького окружного адміністративного суду.

Задовольняючи позовні вимоги та скасовуючи вказане податкове повідомлення-рішення, суд першої інстанції, виходив з того, що податкове повідомлення-рішення відповідача прийнято не обґрунтовано, без урахування усіх обставин що мають значення для прийняття рішення, а обґрунтування відповідача, наведене в акті перевірки, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

Так, підставою для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення та донарахування позивачеві грошового зобов'язання зі сплати орендної плати за землю стала відмінність розміру орендної плати, встановленої в договорі оренди землі та мінімального розміру орендної плати, встановленої п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України.

Пункт 288.1 ст. 288 ПК України в якості єдиної підстави для нарахування орендної плати за земельну ділянку визначає договір оренди такої земельної ділянки.

Відповідно до п. 288.4 ст. 288 ПК України розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Згідно зі ст. 651 Цивільного кодексу України (ЦК України) зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

При цьому, відповідно до ст. 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Відповідно до п. 3 договору оренди землі від 12 квітня 2005 року розмір орендної плати може переглядатися сторонами щорічно у таких випадках: зміни умов господарювання, передбачених цим договором; підвищення цін, тарифів, тощо, у тому числі внаслідок інфляційних процесів; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря; у разі невиконанням орендодавцем обов'язку повідомити орендарю про права третіх осіб на орендовану земельну ділянку; зміни розмірів земельного податку; збільшення розмірів ставки земельного податку; в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції те, що на підставі угоди (Новації) від 18 лютого 2008 року орендодавцем було збільшено розмір орендної плати.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 288 ПК України та умов договору оренди, розмір орендної плати може бути переглянутий сторонами, а тому висновок податкового органу та суду першої інстанції про можливість безумовного перегляду розміру орендної плати податковим органом не відповідає змісту чинного законодавства. Оскільки, сторонами в договорах оренди передбачена можливість збільшення орендної плати, законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору. Отже, затверджені Податковим кодексом України зміни щодо розмірів сплати орендної плати за земельні ділянки є лише підставою для внесення змін до укладених договорів оренди земельних ділянок.

Оскільки до вказаних договорів оренди не були внесені зміни щодо збільшення орендної плати, то колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про відсутність підстав для сплати позивачем орендної плати у збільшеному розмірі та відсутність підстав для прийняття оскаржуваного рішення.

Відповідно до ч.1 ст.200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду -без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що суд першої інстанції при ухваленні оскаржуваної постанови вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, надав їм належну оцінку, та прийняв законне і обґрунтоване рішення, висновки суду відповідають обставинам справи, а тому підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Державної податкової служби, - залишити без задоволення, а постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 03 вересня 2012 року, - залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно ст. 212 КАС України.

Ухвала суду складена в повному обсязі 15 жовтня 2012 року .

Головуючий Матохнюк Д.Б.

Судді Курко О. П.

Совгира Д. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 27895901 ?

Документ № 27895901 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 27895901 ?

Дата ухвалення - 10.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27895901 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 27895901 ?

В Винницкий апелляционный административный суд
Предыдущий документ : 27895900
Следующий документ : 27895904