Дата принятия
22.10.2012
Номер дела
18/5005/7703/2012
Номер документа
26519000
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.10.12р. Справа № 18/5005/7703/2012

За позовом Приватного виробничо-комерційного підприємства "Промтехснаб",

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська область

до Орджонікідзевського міського комунального підприємства "Благоустрій",

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості за договором поставки

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: Гетьман І.Г., дов. від 08.08.12р.

від відповідача: не з"явився

СУТЬ СПОРУ:

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Промтехснаб" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Орджонікідзевського міського комунального підприємства "Благоустрій" про стягнення заборгованості у розмірі 12 124,87грн., 1 676,60грн. - пені, 606,25грн. - штрафу, 17,71грн. - інфляційних, 137,81грн. - процентів за користування коштами.

26.09.12.р. позивач подав до суду заяву про зменшення розміру позовних вимог, в якій просив стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 12 124,87грн., 1 482,59грн. - пені, 606,25грн. - штрафу, 121,86грн. - процентів за користування коштами.

Позовні вимоги обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки №9 від 01.01.2012року, укладеного між сторонами, в частині повної та своєчасної оплати поставленого товару, у зв"язку з чим у відповідача виникла заборгованість у розмірі 12 124,87грн. Враховуючи, що відповідач заборгованість у добровільному порядку не погасив, позивач за захистом свого порушеного права звернувся до суду.

Відповідач явку представника в судові засідання, призначені на 18.09.12р., 02.10.12р. та 16.10.12р., не забезпечив, відзив на позов та витребувані судом документи не подав, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням "Укрпошта" №4994621175556 (а.с. 47), №4994621385054 (а.с.59), № 4994500514035 (а.с.67), з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

16.10.12 року по даній справі оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.01.12року між Приватним виробничо-комерційним підприємством "Промтехснаб" (постачальник) та Орджонікідзевським міським комунальним підприємством "Благоустрій" (покупець) було укладено договір поставки №9, за умовами якого постачальник з метою ведення господарської діяльності постачає, а замовник приймає та оплачує горюче-мастильні матеріали (надалі - ГММ) в асортименті, кількості та за ціною, згідно виставленим постачальником рахункам.

Відповідно до п.2.1. договору постачальник постачає горюче-мастильні матеріали зі складу АЗС. Під час відвантаження товару замовник надає постачальнику довіреність на продукцію за формою №М-2, а постачальник надає замовнику рахунок, накладну, податкову накладну.

Згідно ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов"язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов"язаних з особистими, сімейними, домашніми або іншим подібним використанням, а покупець зобов"язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач свої зобов"язання за договором виконав, поставивши відповідачу товар на загальну суму 12 124,87 грн., що підтверджується видатковою накладною №000000041 від 31.01.12р. на суму 8 896,38грн. (а.с.69) та видатковою накладною №000000095 від 29.02.12р. на суму 3 228,49грн. (а.с.11).

За п.3.2. договору передбачено, що ціна, яка вказана у рахунку, відповідає діючій ціні на момент виписки рахунку за умови передплати за ГММ. За умови відстрочки платежу (не більше 15 днів) ціна збільшується на розмір процентної ставки за кредитом, що діє на момент виписки рахунку.

Згідно п.4.1. договору оплата товару замовником проводиться шляхом прямих платежів на розрахунковий рахунок постачальника.

Відповідач за поставку товару не розрахувався, станом на момент розгляду справи заборгованість перед позивачем становить 12 124,87 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, підписаного сторонами (а.с.54).

Відповідно до ст. 692 ЦК України покупець зобов"язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобов"язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов"язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов"язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки. (ст. 611 ЦК України).

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою. Одним із видів неустойки є пеня, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За ч.6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п.7.3. договору у випадку прострочки оплати ГММ (повністю або частково) замовник сплачує постачальнику пеню в розмірі 0,1% від вартості несплачених горюче-мастильних матеріалів за кожен день прострочення, а у разі прострочення більше 20 днів замовник сплачує постачальнику штраф у розмірі 5% від неоплаченої суми.

За розрахунком позивача пеня за період з 16.02.12р. по 24.06.12р. на суму 8 896,38грн. становить 1 156,52грн., за період з 16.03.12р. по 24.06.12р. на суму 3 228,49грн. становить 326,07грн., що разом складає 1 482,59грн., а штраф на суму 8 896,38грн. становить 444,82грн., на суму 3 228,49грн. становить 161,43грн., що разом складає 606,25грн.

Згідно ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобо"язань" №543/96 -ВР від 22.11.96 розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Розмір подвійної облікової ставки Національного банку України за період з 16.02.12р. по 22.03.12р. складає 0,042%, за період з 23.03.12р. по 24.06.12р. складає 0,041%, за період з 16.03.12р. по 22.03.12р. складає 0,042%.

Отже, пеня повинна обліковуватись за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, а не у розмірі 0,1%, як передбачено договором.

Зробивши розрахунок за допомогою нормативно-довідкових таблиць системи "ЛІГА: ЗАКОН ЕЛІТ 9.1.2" за подвійною обліковою ставкою Національного банку України, господарський суд встановив, що пеня за період з 16.02.12р. по 24.06.12р. на суму 8 896,38грн. становить 478,36грн., за період з 16.03.12р. по 24.06.12р. на суму 3 228,49грн. становить 133,95грн., що разом складає 612,31грн. Суд відмовляє в задоволенні позовних вимог в частині стягнення пені в повному обсязі, як необґрунтовано нараховану.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов"язання, на вимогу кредитора зобов"язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За розрахунком позивача 3% річних за період з 16.02.12р. по 24.06.12р. на суму 8 896,38грн. становлять 95,06грн., за період з 16.03.12р. по 24.06.12р. на суму 3 228,49грн. становлять 26,80грн., що разом складає 121,86грн.

Зробивши розрахунок за допомогою нормативно-довідкових таблиць системи "ЛІГА: ЗАКОН ЕЛІТ 9.1.2", господарський суд встановив, що 3% річних за період з 16.02.12р. по 24.06.12р. на суму 8 896,38грн. становлять 95,06грн., за період з 16.03.12р. по 24.06.12р. на суму 3 228,49грн. становлять 26,80грн., що разом складає 121,86грн.

На підставі викладеного, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню у розмірі 12 124,87грн. - основного боргу, 612,31грн. - пені, 606,25грн. - штрафу, 121,86грн. - 3% річних.

Керуючись ст.ст. 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Стягнути із Орджонікідзевського міського комунального підприємства "Благоустрій" (юридична адреса: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Тітова, 1а, поштова адреса: 53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Чехова, 15, р/р260033012747 в ВСБ №7898 м. Нікополь, МФО 306287, ЄДРПОУ 31881477) на користь Приватного виробничо-комерційного підприємства "Промтехснаб" (53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, 3, р/р26000034035501 в АКІБ "УкрСиббанк" м. Харків, МФО 351005, ЄДРПОУ 30093109) 12 124,87грн. (дванадцять тисяч сто двадцять чотири грн. 87коп.) основного боргу, 612,31грн. (шістсот дванадцять грн. 31коп.) пені, 606,25грн. (шістсот шість грн. 25коп.) штрафу, 121,86грн. (сто двадцять одна грн. 86коп.) 3% річних та 1 609,50 грн. (одна тисяча шістсот дев"ять грн. 50 коп.) судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя В.І. Петрова Повне рішення складено 22.10.2012р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26519000 ?

Документ № 26519000 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 26519000 ?

Дата ухвалення - 22.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26519000 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 26519000 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 26518978
Следующий документ : 26519033