Постановление № 23673873, 27.03.2012, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
27.03.2012
Номер дела
2а-798/12/2670
Номер документа
23673873
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

27 березня 2012 року письмове провадження № 2а-798/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Арсірія Р.О. розглянувши адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Пулінг" до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м.Києві по роботі з великими платниками податків Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Києва про визнання протиправними дій, скасування податкової вимоги від 19.12.2011р. №981 та зобов'язання вчинити певні дії

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пулінг" звернулося до адміністративного суду з позовом про скасування податкової вимоги від 19.12.2011 № 981, сформованої Спеціалізованою державною податковою інспекцією у м. Києві по роботі з великими платниками податків.

Позовні вимоги мотивовані тим, що на думку позивача, відповідачем у порушення норм податкового законодавства України було сформована податкова вимога, якою позивачу була визначена сума податкового боргу.

Відповідач проти позову заперечував, просив допустити заміну первісного відповідача (Спеціалізована державна податкова інспекція у м. Києві по роботі з великими платниками податків) належним відповідачем (Державна податкова інспекції у Шевченківському районі м. Києва).

22.02.2012 судом було залучено до участі у справі ДПІ у Шевченківському районі міста Києва в процесуальному статусі відповідача 2.

Відповідач 2 в судове засідання не з'явився, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, пояснень чи заперечень по суті спору суду не надав.

Відповідно до ч.6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи в судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомленні про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи зазначене, суд ухвалив розглядати справу у порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пулінг" зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.10.2002 р. і є платником податків (код ЄДРПОУ 32209212). З 07.11.2002 р. взято на облік Спеціалізованою державною податковою інспекцією у м. Києві по роботі з великими платниками податків. Згідно Листа Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків від 27.10.2011 №29380/10/29-045 Товариство з обмеженою відповідальністю "Пулінг" не ввійшло до категорії великих платників податків та відповідно до Наказу ДПС України від 05.10.2011 № 36 «Про ефективність організації роботи органів ДПС м. Києва з виконання завдань, поставлених ДПС України»повинно стати на податковий облік до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва.

На підставі акта перевірки, 10.11.2011р. Спеціалізованою державною податковою інспекцією у м. Києві по роботі з великими платниками податків прийнято податкове повідомлення-рішення №0000804200, яким визначено грошове зобов'язання з ПДВ у розмірі 2488694 грн. та 1244347 грн. штрафних санкцій.

28.11.2011р. ТОВ "Пулінг" подало до СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків повідомлення про початок процедури судового оскарження.

Відповідно до п.56.18 Податкового кодексу України, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Суд звертає увагу на Інформаційний лист ВАСУ від 01.11.2011 № 1935/11/13-11 «Про строк оскарження податкового повідомлення - рішення»- строк для звернення до суду платника податків із вимогою щодо визнання протиправним рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання повинен визначатися за правилами пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України. Зазначений строк становить 1095 днів із дня отримання такого рішення, незалежно від того, чи скористалася особа своїм правом на досудове розв'язання спору шляхом застосування процедури адміністративного оскарження.

Позивач надав суду копію ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.12.2011 про відкриття провадження в адміністративній справі № 2а-18855/11/2670 за позовом ТОВ»Пулінг»до СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків про скасування податкового повідомлення-рішення № 0000804200.

Зазначене свідчить, що строк позивачем не пропущено.

Разом з тим, 19.12.2011 СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків винесено податкову вимогу № 981, згідно з якою за Товариством з обмеженою відповідальністю "Пулінг" станом на 19.12.2011р. сума податкового боргу за узгодженим грошовим зобов'язанням з податку на додану вартість склала 3185893,94 грн.

Відповідно до пп. 14.1.153 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, податкова вимога - письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу;

Пунктом 59.1 ст. 59 ПК України встановлено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Відповідачем 1 не надано доказів узгодження грошового зобов'язання, вказаного у податковій вимозі від 19.12.2011, тобто відповідач 1 прийняв податкову вимогу по грошовому зобов'язанню, яке не набуло ознак узгодженості.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Крім того, відповідно до п.2.3 Розділу 2 «Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків», затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1037, зазначено, що протягом строків оскарження суми грошових зобов'язань, податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.

Згідно з ч.3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до п.п.4.4. п.4 Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 №985, у разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні-рішенні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень-рішень.

Під час оскарження позивачем податкового повідомлення-рішення № 0000804200 податковим органом переведено позивача на облік платника податків до відповідача 2, де позивач перебуває по теперішній час.

Пояснення відповідача про необхідність відповідати по позовним вимогами іншому відповідачу -ДПІ у Шевченківському районі міста Києва судом до уваги не приймається, оскільки податкову вимогу винесено саме відповідачем 1. У той же час у другого відповідача виникає зобов'язання внести відомості про відсутність у ТОВ «Пулінг»податкового боргу у сумі 31858993, 94 грн. з податку на додану вартість за основним платежем 1941546, 94 грн., штрафні ( фінансові ) санкції 1244347, 50 грн. до картки особового рахунку платника податків.

Відповідно до ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ч.1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.

Всупереч наведеним вимогам відповідач як суб'єкт владних повноважень не довів правомірності визначення податкового боргу ТОВ «Пулінг»у розмірі 3185893,94 грн. та направлення ним податкової вимоги від 19.12.2011 № 981.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 69-71, 94, 160-163, 167 КАС України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Пулінг"задовольнити.

Визнати протиправними дії СДПІ у м.Києві по роботі з ВПП з формування (складання) та вручення ТОВ "Пулінг" податкової вимоги від № 981 від 19 грудня 2011 року про наявність податкового боргу ТОВ "Пулінг"( код ЄДРПОУ 33209212) за узгодженими грошовими зобов'язаннями у сумі 1941546,94 грн., штрафні (фінансові) санкції 1244347,00 грн.

Визнати протиправною та скасувати податкову вимогу СДПІ у м.Києві по роботі з ВПП від 19 грудня 2011 року № 981 про наявність податкового боргу у ТОВ "Пулінг" (код ЄДРПОУ 33916380) за узгодженими грошовими зобов'язаннями у сумі 1941546,94грн., штрафні (фінансові) санкції 1244347,00 грн.

Зобов'язати СДПІ у м.Києві по роботі з ВПП, ДПІ у Шевченківському районі м.Києва до картки особового рахунку платника податків, ТОВ "Пулінг"( код ЄДРПОУ 33209212), внести дані (відомості) про відсутність у ТОВ "Пулінг"податкового боргу у сумі 3185893,94 грн.: з податку на додану вартість за основним платежем 1941546,94 грн., штрафні (фінансові) санкції -1244347,50грн., пеня- 0,00грн.

Судові витрати в сумі 2146 грн. присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Пулінг" за рахунок Державного бюджету України.

Покласти на відповідний підрозділ Державної казначейської служби України виконання постанови суду в частині стягнення судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань СДПІ у м.Києві по роботі з великими платниками податків.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя Р.О. Арсірій

Предыдущий документ : 23673866
Следующий документ : 23673876