Постановление № 22098211, 20.03.2012, Запорожский окружной административный суд

Дата принятия
20.03.2012
Номер дела
0870/1062/12
Номер документа
22098211
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2012 року м. Запоріжжя                               Справа № 0870/1062/12

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Лазаренка М.С., розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовною заявою Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізької області

до: Луначарської сільської ради

про: стягнення заборгованості з податку на прибуток

          ВСТАНОВИВ:

          09 лютого 2012 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізької області до Луначарської сільської ради про стягнення податкового боргу у розмірі 1700 грн.

Ухвалою суду від 13.02.2012 відкрито скорочене провадження в адміністративній справі №0870/1062/12. Зазначена ухвала була направлена на адресу відповідача, отримана останнім 28 лютого 2012 року, про що є відмітка в матеріалах справи.

Станом на 20.03.2012 відповідачем до канцелярії суду заперечення проти позову не були подані.

За правилами частин 1, 6 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Суддя, оцінивши повідомлені позивачем обставини та наявні у справі докази у їх сукупності, вирішив продовжити розгляд справи у порядку скороченого провадження і встановив наявність достатніх підстав для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, станом на 24.01.2012 відповідач має податковий борг перед бюджетом у сумі 1700 грн., а саме: податковий борг з податку на прибуток.

Податковий борг з податку на прибуток виник за результатами проведеної перевірки, за результатами якої складено акт №000057/1510/34127027 від 28.02.2011 та прийнято податкове повідомлення-рішення №0000611510 від 10.03.2011, яким визначено зобов’язання в розмірі 1700 грн.

Згідно з п. 20.1.18. ст.20 Податкового кодексу України (далі – ПК України) органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

За приписами пунктів 42.1, 42.2, 42.3 статті 42 ПК України податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата

Відповідно до п. 57.3 ст.57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (п.59.1 ст.59 ПК України).

За приписами пунктів 95.1, 95.2 статті 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Податкова вимога №223 від 28.03.2011 направлялись Луначарській сільській виборчій комісії та отримана 13.04.2011. 13.05.2011 позивач звернувся до відповідача щодо надання коштів на погашення боргу.

Станом на час розгляду справи, податковий борг в розмірі 1700 грн. не погашений.

Таким чином суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню в повному обсязі, а несплачена заборгованість в розмірі 1700 грн. 00 коп. стягненню з відповідача.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 2, 4, 7 – 12, 14, 86, 158 –162, 183-2 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізької області до Луначарської сільської ради про стягнення податкового боргу у розмірі 1700 грн. – задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Луначарської сільської ради податковий борг з податку на прибуток у розмірі 1700 (тисяча сімсот) грн. 00 коп. на р/р 31115010700031, отримувач державний бюджет м. Бердянська, банк УДК ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 38042566 з рахунків відповідача.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили і є остаточною після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

          Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя М.С. Лазаренко

Постанову виготовлено у повному обсязі 20 березня 2012 року

Предыдущий документ : 22098208
Следующий документ : 22098212