Постановление суда № 19881913, 28.11.2011, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
28.11.2011
Номер дела
23/5009/4928/11-23/5009/7206/11
Номер документа
19881913
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

28.11.11 Справа № 23/5009/4928/11-23/5009/7206/11

Господарський суд Запорізької області у складі судді Шевченко Т.М.,

за участю представників сторін:

від кредиторів: не зявилися;

від боржника: не зявився;

ліквідатор - арбітражний керуючий Мартиненко Н.М. (на підставі постанови суду від 01.09.2011 р.);

розглянувши заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Мартиненко Н.М., про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду від 17.10.2011р. у справі № 23/5009/4928/11

за заявою кредитора Фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (49126, АДРЕСА_1, адреса для листування: АДРЕСА_2, ідентифікаційний код - НОМЕР_1)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР»(69076, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 66, ідент. код юридичної особи - 37004990),

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 07.11.2011 року прийнято до розгляду заяву ліквідатора - арбітражного керуючого Мартиненко Н.М., про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду від 17.10.2011 р. у справі № 23/5009/4928/11 про банкрутство ТОВ «Техноконтур»; для розгляду заяви призначено судове засідання на 16.11.2011р., яке відкладено на 28.11.2011р.

В заяві про перегляд ухвали господарського суду від 17.10.2011р. за нововиявленими обставинами ліквідатор вказує, що нововиявленими є наступні обставини: після складання ліквідаційного балансу, звіту та затвердження їх судом до ліквідатора з кредиторськими вимогами звернулась ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, зазначивши, що у ТОВ «Техноконтур»загальна сума податкових зобовязань перед бюджетом по ПДВ складає 2152288,90 грн. Ліквідатор - арбітражний керуючий Мартиненко Н.М., вважає, що наведена сума боргу має бути врахована при складанні реєстру вимог кредиторів, ліквідаційного балансу та звіту.

В судових засіданнях ліквідатор підтримала викладені у заяві доводи, надала документальне підтвердження існування у ТОВ «Техноконтур»боргу перед ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, у звязку із чим представила уточнений реєстр вимог кредиторів, уточнені ліквідаційний баланс та звіт (з урахуванням кредиторських вимог ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська), просить їх затвердити.

Розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

28.11.2011 року в судовому засіданні оголошено результати розгляду заяви про перегляд ухвали суду від 17.10.2011р у справі № 23/5009/4928/11 за нововиявленими обставинами.

Проаналізувавши зміст заяви про перегляд ухвали суду від 17.10.2011р. за нововиявленими обставинами, дослідивши додані до заяви документи, вислухавши пояснення арбітражного керуючого Мартиненко Н.М. (ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ «Техноконтур»), суд встановив наступне:

Постановою господарського суду Запорізької області від 01.09.2011 р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР», відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Мартиненко Наталію Михайлівну (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства НОМЕР_3 від 04.06.2007 р., ідент. номер НОМЕР_2), зобовязано ліквідатора, відповідно до приписів ч. 5 ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», повідомити про визнання відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, зобовязано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та за результатами проведеної роботи подати до господарського суду звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс для затвердження у строк до 01.12.2011 р. (а.с. 53-54).

05.10.2011 р. ліквідатором був поданий суду реєстр вимог кредиторів, звіт та ліквідаційний баланс на затвердження (а.с.58).

Відповідно до реєстру вимог кредиторів, складеного станом на 04.10.2011р. (а.с.59) з кредиторськими вимогами до банкрута звернулась лише ФОП ОСОБА_2 в сумі 102056,10 грн.

Ухвалою суду від 17.10.2011р. було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс підприємства-банкрута. Ухвала суду набрала чинності.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

Для правильного застосування розділу ХІІІ ГПК України необхідно враховувати Розяснення Президії ВГСУ від 21.05.2002 №04-5/563 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами».

До нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення.

Днем виникнення названих обставин слід вважати день, коли вони стали або повинні були стати відомі заявникові.

Згідно з пунктом 1.1 Розяснення, судове рішення може бути переглянуто за двох умов: істотність нововиявлених обставин для вирішення спору або розгляду справи про банкрутство і виявлення їх після прийняття судового рішення зі справи.

Результат перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами повинен випливати з оцінки доказів, зібраних у справі і встановлення господарським судом на основі цієї оцінки наявності або відсутності нововиявлених обставин, визначення їх істотності для правильного вирішення спору.

Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Як вбачається з матеріалів справи та доданих до заяви про перегляд ухвали суду за нововиявленими обставинами документів, на дату складання ліквідатором реєстру вимог кредиторів, звіту та ліквідаційного балансу (станом на 04.10.2011р.) з кредиторськими вимогами до ліквідатора звернувся лише один кредитор ФОП ОСОБА_2, проте, банкрут на той час мав також заборгованість перед ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська у розмірі 2152288,90 грн. Кредиторські вимоги названою ДПІ направлені ліквідатору 17.10.2011 р., однак отримані ліквідатором після судового засідання, в якому ухвалою від 17.10.2011р. були затвердженні звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

Отже, на дату складання реєстру вимог кредиторів (станом на 04.10.2011р) ліквідатору не було відомо про існування у відсутнього боржника (ТОВ «Техноконтур») ще одного кредитора - ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, що і стало підставою для звернення ліквідатора до суду із заявою про перегляд ухвали суду від 17.10.2011р за нововиявленими обставинами, подачі уточненого реєстру вимог кредиторів, уточнених ліквідаційного балансу та звіту, в яких ліквідатором враховано вимоги кредитора ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, у розмірі 2152288,90 грн.

З огляду на наведені вище обставини суд дійшов висновку про наявність визначених законом підстав для перегляду ухвали суду від 17.10.2011р. за нововиявленими обставинами, про її скасування та про затвердження у даному судовому засіданні уточненого звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі № 23/5009/4928/11-23/5009/7206/11 про банкрутство ТОВ «Техноконтур».

Затверджуючи звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, суд повинен дослідити матеріали справи, надати оцінку зібраним у справі доказам.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом Закон про банкрутство) ліквідатор письмово повідомляє про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

Виходячи з приписів ст. 25 та ст. 52 Закону про банкрутство в ліквідаційній процедурі ліквідатор виявляє та повідомляє кредиторів банкрута, здійснює пошук майна та будь-яких активів підприємства-банкрута, в тому числі можливих активів боржника по реєстрах обтяжень.

Згідно із ст. 32 Закону про банкрутство після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавством передбачено певну сукупність дій, яку необхідно ліквідатору вчинити в ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених нім дій в ході ліквідаційної процедури.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута (ч. 2 ст. 32 Закону про банкрутство).

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна (ч. 5 ст. 32 Закону про банкрутство).

З поданих ліквідатором документів (уточненого реєстру вимог кредиторів, уточненого ліквідаційного балансу та звіту) встановлено, що ним було повідомлено про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом наступних потенційних кредиторів: Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів, ПАТ «Запоріжгаз», Запорізьке обласне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Запоріжжі та в м. Дніпропетровську, УПФУ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя, ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, ПАТ «Укртелеком», тощо.

З вимогами до банкрута звернулись ФОП ОСОБА_2 в сумі 102056,10 грн. та ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська в сумі 2152288,90 грн. Вказані вимоги визнані та включені ліквідатором до уточненого реєстру вимог кредиторів

Надані листи-відповіді від інших перелічених підприємств та державних органів свідчать про відсутність заборгованості у банкрута.

З метою виявлення майна банкрута ліквідатором було здійснено запити до органів, що реєструють речові права на рухоме та нерухоме майно.

Згідно відповідей вказаних органів за банкрутом не зареєстровано ані рухомого (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), ані нерухомого майна (земельних ділянок, приміщень, будівель тощо).

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців банкрут не значиться засновником юридичних осіб (а.с.68-73).

Довідка Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська свідчить про відсутність у банкрута відкритих рахунків у банках та фінансових установах (а.с.20).

Згідно з інформацією державних органів, які реєструють обтяження рухомого майна та заборону відчуження нерухомого майна, не було виявлено заставних кредиторів боржника та можливих активів боржника по реєстрах обтяжень, у тому числі відсутня податкова застава.

За інформацієюё наданою Красногвардійським ВДВС Дніпропетровського МУЮ та Хортицьким ВДВС Запорізького МУЮ, відсутні на виконанні виконавчі документи, в яких стороною є ТОВ «Техноконтур».

Всі здійснені ліквідатором запити та отримані відповіді досліджено та приєднано до матеріалів справи.

Отже, ліквідатором в повній мірі виконано обов'язки по розшуку кредиторів банкрута (державних органів, потенційних кредиторів) та виявленню майна (активів) банкрута.

Як свідчать матеріали справи, з кредиторськими вимогами до банкрута звернулись:

- ФОП ОСОБА_2 в сумі 102056,10 грн. - вимоги четвертої черги задоволення;

- ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська в сумі 2152288,90 грн., з яких 1485547,00грн. вимоги третьої черги задоволення, 666741,90 грн. вимоги шостої черги задоволення.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається та відображено в уточненому реєстрі вимог кредиторів, що банкрут має заборгованість перед ФОП ОСОБА_2 у розмірі 102056,10 грн. та перед ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська в сумі 2152288,90 грн.

За результатами пошуку ліквідатором майна (активів) у банкрута відсутні майнові активи та грошові кошти, за рахунок яких можливо було б погасити кредиторську заборгованість.

Будь-яких інших заяв з кредиторськими вимогами до банкрута ліквідатору та господарському суду не надходило.

Отже, за підсумками ходу ліквідаційної процедури вбачається, що ліквідатором вчинено належні дії по виявленню активів та пасивів боржника, доведено неможливість відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів та необхідність його ліквідації. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне уточнений звіт ліквідатора та уточнений ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 40 Закону про банкрутство передбачено, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

Таким чином, оскільки за результатами уточненого ліквідаційного балансу у банкрута не виявлено майна, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог, підприємницька діяльність припинена, його необхідно ліквідувати, а провадження у справі припинити.

Відповідно до ч. 6 статті 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 45, 86, 112-114 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 5, 31, 32, 40, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», господарський суд Запорізької області

УХВАЛИВ:

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 17.10.2011 р. у справі № 23/5009/4928/11 скасувати та прийняти нову ухвалу.

Уточнений звіт ліквідатора та уточнений ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Банкрута Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР»(69076, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 66, ідент. код юридичної особи - 37004990) - ліквідувати.

Провадження у справі припинити.

Вимоги, що не задоволені за недостатністю майна, вважати погашеними.

Завірені примірники ухвали надіслати: кредиторам (ФОП ОСОБА_2, ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська), ліквідатору, державному реєстратору виконавчого комітету Запорізької міської ради, Головному управлінню статистики у Запорізькій області, Відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Запорізькій області, Красногвардійському ВДВС Дніпропетровського МУЮ, Хортицькому ВДВС Запорізького МУЮ.

СуддяТ.М. Шевченко

28.11.2011

Часті запитання

Який тип судового документу № 19881913 ?

Документ № 19881913 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 19881913 ?

Дата ухвалення - 28.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19881913 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19881913 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 19881913, Хозяйственный суд Запорожской области

Судебное решение № 19881913, Хозяйственный суд Запорожской области было принято 28.11.2011. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 19881913 относится к делу № 23/5009/4928/11-23/5009/7206/11

то решение относится к делу № 23/5009/4928/11-23/5009/7206/11. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 19881912
Следующий документ : 19881914