Решение № 19282587, 08.11.2011, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
08.11.2011
Номер дела
57/340
Номер документа
19282587
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 57/34008.11.11 За позовомПублічного акціонерного товариства "Племптахорадгосп Броварський"

доТовариства з обмеженою відповідальністю "Роставиця"

простягнення 12681,20 грн.

Суддя Гулевець О.В.

Представники сторін:

Від позивача:ОСОБА_1 (Дов.)

Від відповідача:не зявився

У судовому засіданні 08.11.2011 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі відповідно до положень ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Племптахорадгосп Броварський" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про стягнення з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Роставиця" 12681,20 грн., з яких: 10196,03 грн. - основна заборгованість, 2039,20 грн. - штраф, 445,97грн. - пеня.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на невиконання відповідачем умов Договору поставки № 10/01/11 від 10.01.2011р.в частині оплати за поставлений товар.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2011р. порушено провадження у справі № 57/340 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 04.10.2011р.

В судовому засіданні 04.10.2011р. представник позивача надав суду заяву про збільшення розміру позовних вимог, згідно якої просить суд стягнути з відповідача 14389,77 грн., з яких: 10196,03 грн. - основна заборгованість, 4193.74 грн. - штраф, 694,54 грн. - пеня.

Судом встановлено, що заява відповідає вимогам ст. 22 ГПК України, а отже подальший розгляд справи здійснюється щодо вимог позивача зазначених в заяві про збільшення позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2011р. розгляд справи № 57/340, на підставі ст. 77 ГПК України, відкладено на 08.11.2011р.

Представник позивача в судовому засіданні 08.11.2011р. позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними і такими, що підлягають задоволенню, з підстав викладених в позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання 08.11.2011р. не зявився, відзиву на позов та інших витребуваних ухвалою про порушення провадження суду документів не подав. Відповідач належним чином був повідомлений ухвалами суду від 19.09.2011р. та 04.10.2011р. про місце і час судового засідання.

Таким чином, відповідач не реалізував своє процесуальне право на участь в судовому засіданні господарського суду.

Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позову, всебічно і повно зясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, вислухавши представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

10.01.2011р. між позивачем (постачальник) та відповідачем (покупець) укладено Договір поставки товару №10/01/11, відповідно до п. 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, позивач зобовязався поставляти і передавати у власність відповідачу мясопродукти (далі - товар), що визначаються у видаткових накладних, а покупець зобовязався приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату. Загальна сума Договору складається із сум всіх накладних на товар, отриманий по даному Договору.

Відповідно до п. 2.3. Договору товар поставляється позивачем в місце вказане покупцем в заявці на товар. Товар вважається поставленим та прийнятим відповідачем з моменту підписання відповідачем видаткової накладної на товар.

На виконання умов Договору №10/01/11 від 10.01.2011р. позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 99058,85 грн., що підтверджується видатковими накладними №850 від 01.02.2011р. на суму 6947,21 грн., №1170 від 07.02.2011р. на суму 6832,19 грн., №1461 від 11.02.2011р. на суму 6935,76 грн., №2159 від 23.02.2011р. на суму 9120,00 грн., №2474 від 09.03.2011р. на суму 6919,57 грн., №3983 від 05.04.2011р. на суму 4959,61 грн., №4248 від 09.04.2011р. на суму 10131,94 грн., №4648 від 15.04.2011р. на суму 16806,88 грн., №4883 від 19.04.2011р. на суму 10647,44 грн., №5223 від 27.04.2011р. на суму 19758,25 грн.

Відповідно до п. 3.1. Договору №10/01/11 від 10.01.2011р. розрахунки за першу поставку здійснюються шляхом предоплати, а далі в момент поставки товару.

Відповідачем в порушення умов Договору, не виконано належним чином зобовязання за Договором №10/01/11 від 10.01.2011р. в частині оплати поставленого товару. Відповідач частково розрахувався за поставлений товар на загальну суму 81062,82 грн., що підтверджується банківськими виписками з особового рахунку позивача від 31.01.2011р., 08.02.2011р., 17.02.2011р., 21.02.2011р., 23.02.2011р., 24.02.2011р., 11.03.2011р., 06.04.2011р., 14.04.2011р., 18.04.2011р., 21.04.2011р., 22.04.2011р., 06.05.2011р., 30.05.2011р., 10.06.2011р., копії яких наявні в матеріалах справи.

Таким чином заборгованість відповідача перед позивачем щодо оплати за поставлений товар становить 10196,03 грн.

20.08.2011р. позивач надіслав на адресу відповідача лист-вимогу № 287 від 26.08.2011р., в якій просить відповідача оплатити заборгованість в розмірі 10196,03 грн.

Відповідач зазначену вимогу залишив без відповіді та задоволення.

Відповідно до ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобовязується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не повязаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 193 ГК України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобовязань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобовязання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідач в судові засідання 04.10.2011р. та 08.11.2011р. не зявився, письмових пояснень чи доказів оплати заборгованості за поставлений товар не надав.

Отже, факт порушення відповідачем зобовязання судом встановлено та по суті не оспорений відповідачем.

Оскільки заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 10196,03 грн. на час прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, вимога позивача про стягнення з відповідача 10196,03 грн. заборгованості за поставлений товар, на підставі Договору №10/01/11 від 10.01.2011р., підлягає задоволенню.

Також позивач просить стягнути з відповідача, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог 694,54 грн. пені та 4193,74 грн. на підставі п. 4.2. Договору.

Відповідно до п. 4.2. Договору №10/01/11 від 10.01.2011р. при простроченні здійсненні оплати за товар відповідач сплачує пеню у розмірі 1% від суми боргу за кожен дань прострочення. За затримку оплати товару більше ніж на 15 календарних днів відповідач, крім пені сплачує на вимогу позивача штраф в розмірі 20% процентів від несвоєчасно сплаченої суми.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань” розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до розрахунку позивача згідно заяви про збільшення позовних вимог, з урахуванням вимог Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань”, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню пеня в розмірі 694,54 грн. Розрахунок відповідає вимогам законодавства та обставинам справи, а тому зазначена вимога підлягає задоволенню.

Також позивач просить стягнути з відповідача штраф в розмірі 20% за затримку оплати товару більше ніж на 15 календарних днів у сумі 4193,74 грн.

Згідно ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 4. ст. 231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобовязання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобовязання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

За розрахунком позивача, відповідно до заяви про збільшення позовних вимог, розмір штрафу за порушення строків оплатити вартості отриманого товару відповідачем складає 4193,74 грн. Розрахунок відповідає вимогам законодавства та обставинам справи, а тому зазначені вимоги також підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, обставини справи позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Витрати за розгляд справи відповідно до ч. 3 ст. 49 ГПК України та витрати за інформаційно технічне забезпечення судового процесу відповідно до ст.44 ГПК України покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Роставиця" (юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В; код ЄДРПОУ 36214912; з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Публічного акціонерного товариства "Племптахорадгосп Броварський" (юридична адреса: 07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22; код ЄДРПОУ 05477043; р/р 260080132201 в АТ "Сбербанк Росії", м. Київ, МФО 320627) 10196 (десять тисяч сто девяносто шість) грн. 03 коп. основного боргу, 694 грн. (шістсот девяносто чотири) грн. 54 коп. пені, 4193 (чотири тисячі сто девяносто три) грн. 74 коп. інфляційних втрат, а також судові витрати: 143 (сто сорок три) грн. 90 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяО.В. Гулевець

Дата підписання рішення 14.11.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19282587 ?

Документ № 19282587 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 19282587 ?

Дата ухвалення - 08.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19282587 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19282587 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 19282587, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 19282587, Хозяйственный суд города Киева было принято 08.11.2011. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 19282587 относится к делу № 57/340

то решение относится к делу № 57/340. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 19282586
Следующий документ : 19282590