Решение № 18984230, 21.10.2011, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
21.10.2011
Номер дела
1/224
Номер документа
18984230
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1/224

21.10.11

За позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

До Товариства з обмеженою відповідальністю «Промволокно»

Про стягнення 92 817,11 грн.

Суддя Мельник В.І.

Представники:

від позивача не з’явився

від відповідача не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»(далі –позивач) подало на розгляд Господарського суду міста Києва позов до Повного товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Промволокно»(далі - відповідач) про стягнення 11 762,40 грн.

Позовні вимоги позивача мотивовані тим, що відповідачем не виконуються умови договору № BL3619 від 16.04.2011р .

Ухвалою суду від 25.08.2011р. порушено провадження у справі № 1/224 та призначено розгляд на 19.09.2011 р.

19.09.2011р. представник позивача у судовому засіданні надав документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі окрім довідки ЄДРПОУ на відповідача, пояснення по суті спору, підтримав свої позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав, про причини своєї відсутності суд не повідомив.

Суд відклав розгляд справи на 21.10.2011, у зв’язку з відсутністю представника відповідача.

10.10.2011 позивач подав до канцелярії суду довідку ЄДРПОУ на відповідача, згідно якої місце реєстрації останнього не змінювалось.

21.10.2011 представник позивача у судове засідання не з’явився, про причини своєї відсутності суд не повідомив.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав, про причини своєї відсутності суд не повідомив.

Суд дійшов висновку про розгляд справи за наявними в ній матеріалами, оскільки представником позивача було подано всі необхідні документи для розгляду справи по суті спору.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення з огляду на наступне.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві. (роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.1997 № 02 - 5/289 із змінами “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Ухвали суду надсилалась за адресою, що зазначені в позовній заяві та є юридичною адресою згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України станом 22.09.2011р., а саме: 04053, м.Київ, вул. Артема 14-А.

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007 № 01-8/675 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року”(пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

Згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. № 01-8/123 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році”зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України, не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з’ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із згаданою статтею 93 Цивільного кодексу України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Слід також зазначити, що вищезгаданий інформаційний лист відправляє до пункту 4 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 02.06.2006 № 01-8/1228 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році”(із змінами від 08.04.2008), в якому зазначається, що примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками “адресат вибув”, “адресат відсутній”і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважних представників відповідачів суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки позивачем надано всі необхідні документи для вирішення спору по суті.

Згідно ст.87 Господарського процесуального кодексу України повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Розглянувши подані документи та матеріали, з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між позивачем та відповідачем було укладено кредитний договір № BL 3619 від 16.04.2008р. (далі –кредитний договір), відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит у сумі 200 000 грн., строком до 31.03.2009р. зі сплатою 27,00 % річних за користування кредитом. З 26.08.2008 року процентна ставка становить 32,00% річних за користування кредитом.

Позивач виконав свої зобов’язання у повному обсязі, а саме –в порядку передбаченому кредитним договором видав відповідачу кредитні кошти, що підтверджується випискою по рахунку № 26001000165079 від 16.04.2008р., в свою чергу, відповідач зобов’язався погасити кредит, сплатити проценти на умовах та в порядку, визначених кредитним договором.

Згідно з п.1.2.3 сума щомісячних платежів здійснюється другого робочого дня кожного поточного місяця відповідачем має бути сплачена мінімальна сума платежу відповідно до умов кредитного договору.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх договірних зобов’язань за кредитним договором, у останнього перед позивачем утворився борг у розмірі 92 817,11 грн.

У своїй позовній заяві позивач просив суд стягнути з відповідача 92 817,11 грн., а саме: 50 562,89 грн. –прострочена заборгованість за кредитом, 20 863,16 грн. –проценти за користування кредитом, 21 391,06 грн. –підвищені відсотки за порушення зобов’язань за кредитним договором та судові витрати.

Згідно з вимогами ст.ст. 525, 526, 530, 629, 1054 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до договору; позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за його користування; одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Укладений між сторонами договір за своєю юридичною природою є кредитним договором.

Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 1056-1 ЦК України визначено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Відповідно до 629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання.

Відповідно до ч. 2 ст.193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 173 ГК України, один суб’єкт господарського зобов’язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб’єкта, а інший суб’єкт має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Враховуючи вищенаведене, та той факт що відповідачем було прострочено сплату кредиту та процентів за користування кредитним договором, внаслідок чого у останнього перед позивачем утворився борг у розмірі 92 817,11 грн. (обґрунтований розрахунок наявний в матеріалах справи) є обґрунтованим, документально підтвердженим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини справи, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Вина відповідача в порушенні зобов’язань по оплаті за поставлений позивачем товар доведена матеріалами справи.

На підставі викладеного, враховуючи, що наявні у справі матеріали свідчать про обгрунтованість вимог позивача, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Позивач також просить стягнути з відповідача сплачені державне мито в сумі 15 037,39 грн. та судово-інформаційні послуги у сумі 236,00 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача..

Керуючись ст.ст. 173, 193, ГК України, ст.ст. 22, 33, 49, 75, 81-1, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити .

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Промволокно»(04053, м.Київ, вул. Артема 14-А, код ЄДРПОУ 32161820) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»(04114, м.Київ, вул. Автозаводська 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) 50 562 (п’ятдесят тисяч п’ятсот шістдесят дві) грн. 89 коп. –прострочена заборгованість за кредитом, 20 863 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят три) грн. 16 коп. –проценти за користування кредитом, 21 391 (двадцять одну тисячу триста дев’яносто одну) грн. 06 коп. –підвищені відсотки за порушення зобов’язань за кредитним договором, держмито в розмірі 928 (дев’ятсот двадцять вісім) грн. 17 коп.; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 (двісті тридцять шість) грн.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя В.І.Мельник

(Дата складання повного тексту рішення 25.10.2011р. )

Предыдущий документ : 18984187
Следующий документ : 18984235