Дата принятия
08.06.2011
Номер дела
2270/6173/11
Номер документа
18140773
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Копія

Справа № 2270/6173/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2011 рокум. Хмельницький Хмельницький окружний адміністративний суд

в складі:головуючого-суддіФелонюк Д.Л.

при секретаріБуяновській М.С.

за участі:представника позивача - ОСОБА_3 за довіреністю від 17.05.2010р. №4063/9/10-021 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу за позовом Хмельницької міжрайонної державної податкової інспекції до приватного підприємства "Гріль-Груп" про стягнення податкового боргу в сумі 23559,80 грн., -

У судовому засіданні проголошено вступну і резолютивну частини постанови згідно ст.160 КАС України.

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить у відповідності до вимог Закону України „Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Податкового Кодексу України стягнути з приватного підприємства "Гріль-Груп" 23559,80 грн. податкового боргу з рахунків у банках, обслуговуючих платника та за рахунок готівки, що належить платнику податків для погашення податкового боргу.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримує у повному обсязі, та наполягає на їх задоволенні, обґрунтовуючи наданими в матеріали справи доказами.

Відповідач в судове засідання не з'явився. Ухвала про відкриття провадження у справі та призначення справи до судового розгляду разом із повісткою, копією позовної заяви з доданими до неї документами направлені за адресою, за якою зареєстрований відповідач, повернуті до суду з відміткою Укрпошти від 24.05.2011р. "дана організація не існує", повістка про відкладення розгляду справи направлена за адресою, за якою зареєстрований відповідач, згідно реєстру поштових відправлень.

Заслухавши представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному звязку і сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Приватне підприємство "Гріль-Груп" як суб"єкт підприємницької діяльності - юридична особа зареєстроване та включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 04.09.2009 року (код 36397021), що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №097169, довідкою АА №174097 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Головного управління статистики у Хмельницькій області, взято на податковий облік в Хмельницькій МДПІ 08.09.2009 року за №221800002456.

Судом встановлено, що за відповідачем рахується податковий борг в сумі 23559,80 грн. з яких:

- по податку на додану вартість в сумі 850,00 грн., що підтверджується актом про результати камеральної перевірки своєчасності подання податкової звітності №213/16/36397021 від 17.02.2011р.; корінцем податкового повідомлення-рішення форми “Р” від 17.02.2011 року №0000571600/0 (надіслане та отримане відповідачем відповідно до поштового повідомлення); розрахунком суми боргу; довідкою про заборгованість за період по 15.04.2011р.;

- по податку на прибуток з юридичних осіб - 391,97 грн., що підтверджується декларацією з податку на прибуток підприємства №17039 від 05.08.2010р. за півріччя 2010 року; актом про результати невиїзної документальної перевірки своєчасності сплати податку на прибуток до бюджету №2009/15/36397021 від 21.09.2010р.; корінцем податкового повідомлення-рішення форми “Ш” від 11.10.2010 року №0006441500/0 (надіслане відповідачу за адресою згідно реєстрації та повернуте з відміткою Укрпошти "організація не існує" відповідно до поштового повідомлення); розрахунком суми боргу; довідкою про заборгованість за період по 15.04.2011р.;

- пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД - 22317,83, що підтверджується актом про результати документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства №86/220/36397021 від 26.01.11р.; корінцем податкового повідомлення-рішення “У” від 07.02.2011 року №0000092200/66 (отримане відповідачем 07.02.2011р.) ; розрахунком суми боргу; довідкою про заборгованість за період по 15.04.2011р..

З метою погашення податкового боргу, у відповідності до пп.6.2 ст.6 Закону України “Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (який діяв на момент спірних відносин) відповідачу було надіслано дві податкові вимоги: перша - №1/134 від 25.05.2011 року, яка у зв"язку з неможливістю вручення була розміщена на дошці податкових оголошень, про що складено акт №3 від 11.06.2010р., та друга № 2/208 від 25.08.2010 року, яка у зв"язку з неможливістю вручення була розміщена на дошці податкових оголошень, про що складено акт №11 від 21.10.2010р.

Позивачем у відповідності до п.п.7.2.1 п.7.2 Закону України „Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” було прийнято рішення №12 від 22.11.2010 року про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу.

У звязку із несплатою податкового боргу в добровільному порядку, позивачем подано позов до суду.

У відповідності зі статтею 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Статтею 67 Конституції України на платників податків покладено обовязок своєчасно та у повному обсязі сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори до державних та місцевих бюджетів.

Відповідно до п.п.5.1., 5.2.1. п.5.2 ст.5 Закону України „Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, який діяв на момент спірних відносин, податкове зобовязання платника податків, самостійно визначене платником податків вважається узгодженим з дня подання такої декларації, та нараховане контролюючим органом вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення.

Відповідно до п.п.1.2, 1.3 вказаного Закону передбачено, що податкове зобовязання це зобовязання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України, податковий борг (недоїмка) це податкове зобовязання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобовязання.

В силу п.15.1. ст.15 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до пп.14.1.175. п.14.1 ст.14 Кодексу, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.16.1.4. ст.16 Кодексу, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

В силу п.95.2 ст.95 Кодексу стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

В силу п.п.95.3., 95.4. ст.95 Кодексу, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини; орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.20.1.18. ст.20 Кодексу, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

На підтвердження позовних вимог позивачем надано необхідні докази про наявність податкового боргу відповідача та вжиття заходів його стягнення. Судом зважається на те, що податкові повідомлення рішення про визначення податкового зобовязання, податкові вимоги, рішення про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу в адміністративному та судовому порядку не оскаржувались та не скасовані, доказів про сплату заборгованості суду не подано.

За таких обставин позов заявлений обґрунтовано, підтверджений належними доказами, відповідає чинному законодавству та підлягає задоволенню.

Згідно ч.4 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 14-16, 20, 95 Податкового кодексу України, ст.ст. 6, 14, 71, 86, 94, 104, 158-163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства "Гріль-Груп" (Хмельницький район, с.Копистин, вул.Леніна 67/1, код ЄДРПОУ 36397021) на користь Хмельницької міжрайонної державної податкової інспекції (м.Хмельницький, вул.Кам"янецька 257/1, код ЄДРПОУ 04784955) 23559,80 грн. (двадцять три тисячі п"ятсот п"ятдесят дев"ять гривень 80 коп.) податкового боргу за рахунок належних йому коштів на рахунках у обслуговуючих банках та готівки.

Постанова може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Повний текст постанови виготовлено 10 червня 2011 року

Суддя/підпис/ "Згідно з оригіналом" СуддяД.Л. Фелонюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 18140773 ?

Документ № 18140773 це

Яка дата ухвалення судового документу № 18140773 ?

Дата ухвалення - 08.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18140773 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18140773 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 18140773, Хмельницкий окружной административный суд

Судебное решение № 18140773, Хмельницкий окружной административный суд было принято 08.06.2011. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 18140773 относится к делу № 2270/6173/11

то решение относится к делу № 2270/6173/11. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 18140772
Следующий документ : 18140780