№ 1803848, 03.07.2008, Киевский апелляционный хозяйственный суд

Дата принятия
03.07.2008
Номер дела
48/21
Номер документа
1803848
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2008 № 48/21

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача: Мовчан П.П. - юрист

від відповідача: Когут О.В. - юрист

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Обімет" підприємство з іноземними інвестиціями

на рішення Господарського суду м.Києва від 17.04.2008

у справі № 48/21

за позовом Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

до Товариство з обмеженою відповідальністю "Обімет" підприємство з іноземними інвестиціями

третя особа відповідача

третя особа позивача

про стягнення 186803,55 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м.Києва від 17.04.2008р. у справі № 48/21 позовні вимоги задоволено. На підставі рішення суду з відповідача підлягає стягненню проіндексована сума боргу в розмірі 175 152,60 грн. 3% річних 11 650, 95 грн., а всього 186 803, 55 грн., а також витрат по сплаті державного мита у розмірі 1868, 03 грн. та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погодившись з рішенням суду, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, просить його скасувати, посилаючись на те, що судом неповно з’ясовано обставини, що мають значення для справи, порушено норми матеріального та процесуального права.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідач посилається на те, що він не був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у зв»язку з чим не мав можливості взяти участь у розгляді справи.

Крім того, відповідач посилається на те, що копія протоколу узгодження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Обімет» за ІІ-й квартал 1999р., яким позивачу нараховані дивіденди у розмірі 21,3 тис. грн. не є допустимим доказом, оскільки складання такого документу не передбачено чинним законодавством та статутними документами підприємства, зазначений протокол не містить дати його складання, не підписаний представниками учасників ЗАТ ПП «Цветмет» та Фонду державного майна України, що володіють у сукупності 80,5% у статутному фонді товариства. Статутом ТОВ «Обімет» встановлено, що вирішення питань щодо розподілу прибутку, нарахування та сплата дивідендів відноситься виключно до компетенції загальних зборів учасників.

Відповідач також звертає увагу суду на те, що місцевим судом було прийнято рішення про розподіл прибутку підприємства та перерахування дивідендів за відсутністю оригіналів протоколів загальних зборів, оскільки оригінали протоколів від 08.06.1999р. та від 12.10.1999р. не знайдено.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, колегія встановила наступне:

Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів(позивач) є одним із засновників ТОВ «Обімет» підприємства з іноземними інвестиціями, доля у статутному фонді складає 5,5 % , що у грошовому еквіваленті дорівнює 1 258 097 грн., зазначене підтверджується Статутом ТОВ «Обімет» ПІІ.

Відповідно до п.б п.4.2 Статуту кожен із засновників товариства має право: приймати участь у розподілі прибутку товариства та отримувати його долю (дивіденди).

З матеріалів справи вбачається, що спір між сторонами виник у зв»язку з тим, що позивач ні разу не отримував будь-якої суми дивідендів за будь-який період господарської діяльності відповідача.

Судом першої інстанції позовні вимоги задоволено повністю. З таким висновком місцевого суду колегія не погоджується з наступних підстав.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» вищим Ораном товариства з обмеженою відпвоідальністю є збори учасників.

Пунктом 6.4. Статуту ТОВ «Обімет» ПІІ встановлено, що збори засновників (учасників) товариства являються його вищим органом управління.

До виключної компетенції зборів учасників товариства, крім інших, відноситься затвердження річних звітів, висновків та бухгалтерських балансів, розподілення прибутків і збитків товариства, а також дочірніх підприємств, порядок виплати частки прибутку (п. е) п. 6.5 Статуту).

З питань, зазначечних в пунктах а); б); в); г); е); є); з) рішення вважаєтсья прийнятим, якщо за нього одноголосно проголосують всі засновники (учасники), по іншим питання рішення приймається простою більшістю голосів (п.6.6. Статуту).

Відповідно до п. 8.2 Статуту розподілення чистого прибутку між засновниками (учаниками) товариства здійснюються по підсумкам роботи за рік відповідно до рішення загальних зборів товариства.

Як вбачаєтсья з матеріалів справи, позивачем в підтвердження позовних вимог надано копії протоколів зборів учасників ТОВ «Обімет» від 12.09.1999р., 08.06.1999р. відповідно до яких позивачу до виплати нараховано дивіденди у розмірі 15 000 грн. та 13 300 грн. Зазначені протоколи підписані головою зборів, всіма учасниками зборів, підписи скріплені печатками та приймаються колегією як належні докази.

Також позивачем надано копію протоколу погодження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Обімет»ПІІ по підсумкам фінансово-господарської діяльності за 2-й квартал 1999р. за вересень 1999р. без зазначення дати написання та не підписаний всіма учасниками, в зв»язку з чим не приймається колегією як належний доказ.

Колегія також вважає необґрунтованим доводи позивача та висновки господарського суду щодо підтвердження відповідачем заборгованості по невиплаченим дивідендам в розмірі 129 455, 00 грн. виходячи із змісту листа № 23 від 24.02.2004р. Зазначений лист підписаний генеральним директором відповідача та головним бухгалтером, із його змісту вбачаєтсья, що у відповідача наявна перед позивачем кредиторська заборгованість станом на 01.02.04р. в розмірі 129 455, 00 грн., яку відповідач зобов»язується погасити до кінця поточного року. Із змісту листа не вбачаєтсья, що зазначена заборгованість є заборгованістю саме по виплаті дивідендів.

Враховуючи вищенаведене, колегія приходить до висновку, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 28 300 грн. заборгованості по невиплаченим дивідендам.

22.12.2006р. позивачем було направлено на адресу відповідча претензію № 01-8/03-1649 про виплату дивідендів у розмірі 129 455, 00 грн., яка отримана останнім 25.12.2006р.

Відповідач відповідь на претензію не надіслав, дивіденди не сплатив.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов»язку не встановлений або визначений моментом пред»явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов»язок у семиденний строк від дня пред»явлення вимоги, якщо обов»язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

За час прострочення виконання грошового зобов’язання відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Таким чином, у відповідача з 26.12.2006р. виник обов’язок із сплати заборгованості. Строк сплати закінчився через 7 днів, тобто з 02.01.07р. у позивача виникло право нараховувати індекс інфляції та 3% річних на суму заборгованості.

Відповідно до ст.. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи, що позивач не довів належними та допустимими доказами нарахування дивідендів на загальну суму 129 455 грн. то позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають.

Виходячи з наведеного, колегія вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню в частині стягнення основного боргу в розмірі 28 300 грн., індексу інфляції 3 792,2 та 3% річних в розмірі 848,99 грн.

Оцінюючи вищенаведені обставини, колегія приходить до висновку, що рішення Господарського суду м.Києва підлягає зміні, у зв’язку з чим апеляційна скарга не підлягає частковому задоволенню.

В зв’язку із зміною рішення господарського суду першої інстанції на підставі ст.49 ГПК України слід здійснити перерозподіл судових витрат між сторонами пропорційно до задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 101, 103, 105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Обімет» підприємство з іноземними інвестиціями задовольнити частково.

Рішення Господарського суду м.Києва від 17.04.2008 року по справі № 48/21 змінити.

Резолютивну частину рішення викласти в наступній редакції:

«Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Обімет» підприємства з іноземними інвестиціями (01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 13, р/р 260033140701, Одеська філія ЗАТ «Банк-Петрокомерц-Україна», МФО 328 771, код ЄДРПОУ 14291863) з будь-якого виявленого рахунку на користь Донецького державного науково - дослідного та проектного інституту кольорових металів ( 83086, м.Донецьк, пр-кт Лагутенко, 14, р/р 26009301751401, Філіал «Головне Управління Промінвестбанку» в Донецькій області, м.Донецьк, МІО 334635, код ЄДРПОУ 00201514) заборгованість по виплаті дивідендів в розмірі 28 300 грн., індексу інфляції 3 792,2 та 3% річних 848,99 грн., 328,77 грн. витрат по сплаті державного мита за подання позовної заяви та 20,77 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Обімет» підприємства з іноземними інвестиціями (01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 13, р/р 260033140701, Одеська філія ЗАТ «Банк-Петрокомерц-Україна», МФО 328 771, код ЄДРПОУ 14291863) з будь-якого виявленого рахунку на користь Донецького державного науково - дослідного та проектного інституту кольорових металів ( 83086, м.Донецьк, пр-кт Лагутенко, 14, р/р 26009301751401, Філіал «Головне Управління Промінвестбанку» в Донецькій області, м.Донецьк, МІО 334635, код ЄДРПОУ 00201514) 164, 40 грн. витрат за подання апеляційної скарги.

Видати наказ.

Видачу наказів доручити Господарському суду м.Києва.»

Матеріали справи № 48/21 повернути Господарському суду м.Києва.

Головуючий суддя

Судді

08.07.08 (відправлено)

Часті запитання

Який тип судового документу № 1803848 ?

Документ № 1803848 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1803848 ?

Дата ухвалення - 03.07.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1803848 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1803848 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 1803848, Киевский апелляционный хозяйственный суд

Судебное решение № 1803848, Киевский апелляционный хозяйственный суд было принято 03.07.2008. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 1803848 относится к делу № 48/21

то решение относится к делу № 48/21. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 1803694
Следующий документ : 1803872