№ 16478983, 11.05.2011, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
11.05.2011
Номер дела
2а-4903/11/2670
Номер документа
16478983
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01014, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 травня 2011 року № 2а-4903/11/2670

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі судді Каракашьяна С.К., розглянув адміністративну справу у порядку письмового провадження:

за позовом Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м.Києва

до Приватного підприємства «ПКФ Атлантіс-Буд»

про стягнення заборгованості

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Приватного підприємства «ПКФ Атлантіс-Буд»про стягнення заборгованості по страхових внесках на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в розмірі 5725,17 грн.

Позовні вимоги ґрунтуються на тому, що ПП «ПКФ Атлантіс-Буд»має заборгованість перед Пенсійним фондом України у розмірі 5725,17 грн., яка виникла в звязку з несплатою відповідачем страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

Відповідач заперечень проти позову не надав, в судове засідання не зявився, про причини та поважність неявки суд не повідомив. За адресою, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 04074, м. Київ, вул. Автозаводська 5, кв.16, був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судове засідання не прибув, хоча про час дату та місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на викладене, враховуючи неявку представника позивача та відповідача у судове засідання, на підставі ч. 6 ст. 128 КАСУ, адміністративна справа розглядається у порядку письмового провадження.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «ПКФ Атлантіс-Буд»(код ЄДРПОУ 34892371) є юридичною особою, платником страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та знаходиться на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначено платників страхових внесків, їх права, обов'язки та порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками.

Відповідно до приписів ст.ст. 1, 14 Закону, страхувальниками є роботодавці: підприємства, установи та організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Отже, відповідач є страхувальником в розумінні Закону.

Порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування передбачений Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до п. 1 ст. 1 вказаного Закону, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

Згідно ч. 6 ст. 20 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

У відповідності до частин 2, 3 ст. 106 Закону, суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінансових санкцій.

Страхувальник у разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, узгоджує її з органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Згідно п. 7 розділу VIII Закону України "Про збір та облік єдиного внеску загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464- VI від 08.07.2010, стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Як було встановлено судом в процесі розгляду справи, відповідачем самостійно було визначено у розрахунках за грудень 2009 року та за період з 01.01.2010р. по 03.12.2010р. суму страхових внесків, які підлягали до сплати.

Оскільки сума страхових внесків у строки, встановлені ч. 6 ст. 20 Закону та Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління Пенсійного фонду України №21-1 від 19 грудня 2003 року (надалі Постанова №21-1), відповідачем самостійно не була сплачена, позивачем було направлено вимоги № Ю 113 від 01.04.2010р. на суму 2136,54грн., № Ю 113 від 05.05.2010р. на суму 668,80грн., № Ю 113 від 01.06.2010р. на суму 739,20грн., № Ю 113 від 01.07.2010р. на суму 598,40 грн., № Ю 113 від 02.08.2010р. на суму 668,80грн., № Ю 113 від 01.09.2010р. на суму 1869,05грн., № Ю 113 від 01.10.2010р. на суму 158,40грн., № Ю 113 від 01.11.2010р. на суму 158,40грн.

При цьому, суд приймає до уваги той факт, що відповідачем вищевказані вимоги про сплату боргу у судовому порядку не оскаржувалась, у звязку з чим сума недоїмки та штрафних (фінансових) санкцій вважається узгодженою та підлягає стягненню у заявленому позивачем розмірі, який повністю відповідає даним за карткою особового рахунку відповідача.

Враховуючи вищевикладене, сума заборгованості відповідача становить 5725,17 грн.

У відповідності до вимог ст. 106 Закону, у разі якщо страхувальник, який одержав вимогу територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в установленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначених випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки.

Суми пені та фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно зі ст. 23 Закону, спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Представник відповідача належних доказів сплати заборгованості суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Позивач, як субєкт владних повноважень, довів правомірність заявлених позовних вимог.

З урахуванням викладеного, Окружний адміністративний суд м. Києва прийшов до висновку про можливість в даному випадку задовольнити позовні вимоги позивача в повному обсязі та стягнути в рахунок погашення боргу з Приватного підприємства «ПКФ Атлантіс-Буд»заборгованість у розмірі 5725,17 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 69, 71, 112, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ :

1. Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Приватного підприємства «ПКФ Атлантіс-Буд»(04074, м.Київ, вул. Автозаводська 5, кв.16, код ЄДРПОУ 34892371) суму заборгованості по сплаті внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у розмірі 5 725 (пять тисяч сімсот двадцять пять) грн. 17 коп. на користь Управління Пенсійного фонду в Оболонському районі міста Києва (р/р 256083012611 в ГУ Ощадбанку по м. Києву та Київській обл. МФО 322669, ЄДРПОУ 26063587).

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя С.К. Каракашьян

Часті запитання

Який тип судового документу № 16478983 ?

Документ № 16478983 це

Яка дата ухвалення судового документу № 16478983 ?

Дата ухвалення - 11.05.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16478983 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16478983 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 16478983, Окружной административный суд города Киева

Судебное решение № 16478983, Окружной административный суд города Киева было принято 11.05.2011. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 16478983 относится к делу № 2а-4903/11/2670

то решение относится к делу № 2а-4903/11/2670. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 16478982
Следующий документ : 16478984