Дата принятия
14.06.2011
Номер дела
2а/0570/8983/2011
Номер документа
16404586
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2011 р. справа № 2а/0570/8983/2011

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Христофорова А.Б.

при секретаріМалій С.Ю.

за участю :

представника позивача - Перець В.С.,

представника відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Шахтарської обєднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» про стягнення податкового боргу з податку з доходів фізичних осіб у сумі 88124,02 гривень,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Шахтарська обєднана державна податкова інспекція, звернулась до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» про стягнення податкового боргу з податку з доходів фізичних осіб у сумі 88124,02 гривень.

В обґрунтування позову зазначив, що станом на 30.05.2011 року відповідач має заборгованість з податку з доходів фізичних осіб у сумі 88124,02 гривень.

Вказана заборгованість утворилась у звязку із несплатою відповідачем узгоджених податкових зобовязань самостійно визначених згідно поданої декларації з податку з доходів фізичних осіб № 9000943927 від 15.03.2011 року.

Зазначає, що відповідач не сплачуючи заборгованість порушує інтереси держави, тому враховуючи викладене просить задовольнити позовні вимоги.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв про відкладення розгляду справи не надавав, причини неявки до суду не повідомив.

З огляду на зазначені обставини, суду вважає за можливе розглянути справу за відсутність представника відповідача.

Суд, заслухавши пояснення сторін, що зявились, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи адміністративного позову, встановив наступне.

Згідно абз.1-2 ст. 2 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,- завданнями органів державної податкової служби є, зокрема здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 10 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,- державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції зокрема виконують такі функції як здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

Відповідно до п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України,- органи державної податкової служби мають право, зокрема звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п. 41.1.1. п.4.1 ст.41 Податкового кодексу України,- контролюючими органами є, зокрема органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Відповідно до п.п. 14.1.137 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України,- орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до п.4.15 ст.41 Податкового кодексу України,- органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Таким чином, позивач Шахтарська обєднана державна податкова інспекція (Далі за текстом Шахтарська ОДПІ), - є субєктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує повноваження надані йому Податковим кодексом та Законом України „Про державну податкову службу в Україні”.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» (86251, Донецька область, м. Шахтарськ, смт. Стіжківське, вул. Комсомольській розїзд, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 34594860), згідно витягу з ЄДРПОУ, - є юридичною особою, дата проведення державної реєстрації 23.02.2007 року, з 23.02.2007 року перебуває на обліку в Шахтарській ОДПІ, як платник податків.

Відповідачем, згідно поданої податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року № 9000943927 від 15.03.2011 року, зазначено суму заборгованості станом на 01.01.2011 року у розмірі 88124,02 гривень.

Станом на момент розгляду справи податкові зобовязання відповідачем у добровільному порядку не погашені та набули статусу податкового боргу.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.п. 16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 14.1.175. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України,- податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Таким чином, станом на момент розгляду справи, сума податкових зобовязань щодо якої предявлено позовні вимоги,- є податковою заборгованістю.

Податковим органом у відповідності до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України на адресу відповідача було направлено податкову вимогу № 53 від 04.01.2011 року.

Станом на момент розгляду справи, вказана вимога не є відкликаною.

Таким чином, дії податкового органу передбачені п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України не призвели до погашення відповідачем заборгованості.

Як зазначено у п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно ч.2 ст.5 КАС України, - провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Приписами п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України передбачено право податкового органу звертатися до суду із позовом щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Реалізація повноважень, наданих податковому органу Податковим кодексом України, щодо захисту інтересів держави, можлива, шляхом звернення до суду з вимогами про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно ч.1 п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України,- стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення позову Шахтарської обєднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» про стягнення податкового боргу з податку з доходів фізичних осіб у сумі 88124,02 гривень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 10, 11, 112, 159, 160, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Позов Шахтарської обєднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» про стягнення податкового боргу з податку з доходів фізичних осіб у сумі 88124,02 гривень, задовольнити.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець С» (86251, Донецька область, м. Шахтарськ, смт. Стіжківське, вул. Комсомольській розїзд, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 34594860) у банках обслуговуючого такого платника, кошти в рахунок погашення податкового боргу перед бюджетом з податку з доходів фізичних осіб у розмірі 88124,02 гривень (вісімдесят вісім тисяч сто двадцять чотири гривні дві копійки) на користь Державного бюджету України (код платежу 11010200 на р/р № 33219801700093 в УДК в Донецькій області ВДК у м. Шахтарськ та Шахтарському районі , МФО 834016, ЄДРПОУ 34687038.

Постанова ухвалена у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 14 червня 2011 року.

Повний текст постанови складений 19 червня 2011 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Христофоров А.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 16404586 ?

Документ № 16404586 це

Яка дата ухвалення судового документу № 16404586 ?

Дата ухвалення - 14.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16404586 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16404586 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 16404586, Донецкий окружной административный суд

Судебное решение № 16404586, Донецкий окружной административный суд было принято 14.06.2011. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 16404586 относится к делу № 2а/0570/8983/2011

то решение относится к делу № 2а/0570/8983/2011. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 16404585
Следующий документ : 16404588