Решение № 1633952, 02.04.2008, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
02.04.2008
Номер дела
4/149
Номер документа
1633952
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 4/149

02.04.08

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Лемтранс"

до Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"

про стягнення 2 470 411,22 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

Від позивача: Неізвестна О.Ю. –дов.

Від відповідача: Глоба К.В. –дов.

В засіданні приймали участь:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 2 414 143,67 грн. основного боргу, 30817,55 грн. пені, 19863,10 грн. інфляційних, 5586,90 грн. 3 % річних, а всього 2 470 411,22 грн. заборгованості за договором № ПЗ/НХ-071116/НЮ від 03.05.2007р.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням умов договору № ПЗ/НХ-071116/НЮ від 03.05.2007р., яким передбачалось, що ТОВ «Лемтранс»поставляє відповідачу залізничним транспортом елементи стрічних перегонів, а відповідач зобов‘язувався оплатити поставлену продукцію.

Відповідач заперечує проти позовних вимог, стверджує, що відповідачем згідно платіжних доручень № 417, 398, 474, 441 на виконання вимог умов договору було перераховано суму коштів 200000,00 грн., тому сума боргу та штрафних санкцій вказана не вірно. Просить відмовити позивачу в позові повністю, при цьому не вказує та не підтверджує підстав відмови в позові.

Розглянувши документи і матеріали, подані учасниками процесу, заслухавши пояснення представників сторін та з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються їх вимоги і заперечення, оцінивши докази, які мають значення для справи, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2007р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Лемтранс»та державним територіально-галузевим об‘єднанням «Південно-Західна залізниця» та Державною адміністрацією залізничного транспорту «Укрзалізниця»було укладено договір № ПЗ/НХ-071116/НЮ, відповідно до якого позивач впродовж вересня-грудня 2007р. зобов‘язувався поставити відповідачу залізничним транспортом елементи стрілочних перегонів.

Відповідно до п.6.5. відповідач зобов‘язаний оплатити поставлену продукцію протягом 45 робочих днів з дати поставки. Датою поставки по договору (п.5.4.) вважається дата календарного штемпелю станції відправлення на перевізному документів про прийняття вантажу до перевезення.

Квитанції про прийняття вантажу , копії яких додані до матеріалів справи, згідно яких було поставлено продукцію, які мають наступні дати на календарних штемпелях станції відправника:

- Квитанція № 47316614 –25.09.2007р.;

- Квитанція № 47560653 –29.09.2007р.;

- Квитанція № 47560661 - .02.10.2007р.;

- Квитанція № 47560749 –27.10.2007р.;

- Квитанція № 47560767 –02.11.2007р.;

- Квитанція № 47560796 –14.11.2007р.;

- Квитанція № 47560858 –30.11.2007р.;

- Квитанція № 47560867 –05.12.2007р.;

- Квитанція № 47560882 –19.12.2007р.

За поставлену продукція позивач виставив відповідачу рахунки: № 1396 від 25.09.2007р. на суму –251 308,20 грн.; № 1402 від 29.09.2007р. на суму 111122,04 грн., № 1462 від 02.10.2007р. на суму 257965,42 грн., № 1596 від 27.10.2007р. на суму 400429,46 грн., № 1643 від 02.11.2007р. на суму 172381,24 грн., № 1673 від 14.11.2007р. на суму 304541,71 грн., № 1738 від 30.11.2007р. на суму 530516,08 грн., № 1761 від 05.12.2007р. на суму 193314,00 грн., № 1805 від 19.12.2007р. на суму 282565,52 грн.

Позивач в судовому засіданні подав клопотання про зменшення розміру позовних вимог, оскільки після надсилання позовної заяви до суду, відповідач частково сплатив рахунки за поставлену по договору №№ ПЗ/НХ-071116/НЮ від 03.05.2007р. продукцію на загальну суму 200000грн, заборгованість складає 2214143,67грн.

Представник відповідача заперечує проти позовних вимог, оскільки відповідач стверджує, що згідно платіжних доручень №№ 417, 398, 474, 441 на виконання умові договору було перераховано суму коштів 200 000,00 грн., тому сума боргу та штрафних санкцій розрахована з порушенням., але контрозрахунку позовної суми суду не надав.

Відповідно до ст. 530 Цивільного Кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства ”.

Згідно ст. 526 Цивільного Кодексу України, Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов Договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, договору та інших правових актів.

Згідно зі ст. 525 Цивільного Кодексу України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено Договором або законом.

Судом встановлено, що Відповідач не виконав покладеного на нього зобов’язання перед Позивачем, в частині сплати за поставлену продукцію.

Таким чином, в зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором № ПЗ/НХ-071116/НЮ від 03.05.2007р., заборгованість перед позивачем становить 2214143,67 грн., що підтверджується матеріалами справи, не спростована відповідачем відповідними доказами і тому підлягає стягненню з відповідача.

Крім того, позивачем, правомірно заявлені вимоги про стягнення боргу з врахуванням індексу інфляції та 3% річних, відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем надано суду розрахунок 3% річних в сумі 5586,90 грн. та 19863,10 грн. індексу інфляції, які заявлені правомірно, тому підлягають стягненню з відповідача.

Позивачем також правомірно заявлена вимога про стягнення з відповідача пені у розмірі 30817,55 грн., відповідно до ст. 549 ЦК України та п.9.6 договору.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема в разі прострочення.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального Кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач не спростував доказів наданих позивачем в підтвердження своїх позовних вимог.

Таким чином, позовні вимоги в частині 2214143грн.67коп.заборгованості, 30817грн.55коп. пені, 19863грн.10коп. індексу інфляції, 5586грн.90коп.-3% річних, є обґрунтованими, підтверджені доказами, а отже є всі підстави для їх задоволення.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення покладаються на відповідача.

02.04.2008р. в судовому засіданні закінчено розгляд справи. За згодою представників сторін, суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини рішення, відповідно до ст.85 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 49, п.1.1. ст. 80, 82-85 ГПК України, - Господарський суд м. Києва

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Державного територіально-галузевого об‘єднання «Південно-Західна залізниця»(01034, м. Київ, вул.. Лисенка, 6, код ЄДРПОУ 04713033) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лемтранс»(83086, м. Донецьк, вул.. Артема, 7, код ЄДРПОУ 30600592) 2 214 143 грн. 67 коп. основного боргу, 30 817 грн. 55 коп. пені, 19 863 грн. 10 коп. індексу інфляції, 5 586 грн. 90 коп. 3 % річних, 24 704 грн. 11 коп. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

В решті частині позову провадження у справі припинити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя Борисенко І.І.

Рішення підписано: 25.04.2008р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1633952 ?

Документ № 1633952 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 1633952 ?

Дата ухвалення - 02.04.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1633952 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 1633952 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 1633951
Следующий документ : 1634038