Решение № 14426431, 28.02.2011, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
28.02.2011
Номер дела
10/1
Номер документа
14426431
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 10/128.02.11

За позовом Служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим

до Приватного акціонерного товариства «Магістральполіс»

про стягнення заборгованості

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Белаш Л.П.

Представники сторін:

від позивача: не з’явились;

від відповідача: не з’явились;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Служба автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим (надалі Служба автомобільних доріг в АРК, позивач) звернулось до суду з позовом про зобов’язання Приватного акціонерного товариства «Магістральполіс»(надалі ПАТ «Магістральполіс», відповідач) виконати умови мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2007 року по справі № 15/530, шляхом стягнення суми основного боргу в розмірі 5436,52 грн., 148,33 грн. індексу інфляції.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушені умови мирової угоди, що затверджена судом за результатами вирішення спору у справі 15/530. У зв’язку з тим, що заборгованість по погашенню якої досягнуто згоди шляхом укладення мирової угоди, відповідачем не сплачена, позивач вважає наявними підстави для звернення до суду з вимогами про її стягнення в примусовому порядку, заявивши до стягнення також суму інфляційних збитків.

Відповідач відзив на позов не надав, явку уповноваженого представника в судові засідання не забезпечив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином. Позовна заява, ухвала суду направлялись на адресу ПАТ «Магістральполіс»згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг станом на 26.01.2011 року наявний в матеріалах справи).

Провадження у справі порушено ухвалою від 10.01.2011 року, що свідчить про достатність часу для підготовки до судового розгляду справи, подання суду відзиву на позов, доказів в обґрунтування своєї позиції, в разі їх наявності.

14.02.2011 року, від позивача, через канцелярію господарського суду міста Києва надійшло клопотання про розгляд справи за наявними у справі матеріалами за відсутності представника позивача.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши наявні у справі докази, встановивши обставини справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами вирішення судом спору у справі 15/530 за позовом Служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Магістральполіс» суми страхового внеску за договором № 9-10/20-22 від 02.08.2004 року в розмірі 23952,00 грн., Господарським судом міста Києва затверджено мирову угоду укладену між сторонами та припинено провадження у справі, про що винесено ухвалу від 17.12.2007 року.

Мирову угоду затверджено судом на умовах зазначених у п. 1 ухвали, згідно з п.п. 5 ухвали, де викладені умови мирової угоди за якими ЗАТ «Магістральполіс»зобов’язувався сплатити заборгованість в сумі 23952,00 грн. та 324,52 грн. державного мита, разом 24276,52 грн. у повному обсязі в період з 01.06.2008 року до 31.12.2010 року. Оплата заборгованості проводиться щомісячно в строк до 10 числа поточного місяця рівними платежами в сумі 785,00 грн.; сума останнього платежу –за грудень 2010 року складає 726,52 грн., починаючи з 01.06 2008 року.

Згідно представлених до матеріалів справи банківських виписок, в рахунок погашення боргу, щодо якого розглянуто спір у справі 15/530, відповідачем перераховано 18840,00 грн., у зв’язку з чим сума основного боргу що залишилась несплаченою складає 5436,52 грн.

Відповідно до вимог ст. 78 ГПК України про затвердження мирової угоди сторін суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Мирова угода за своєю правовою природою - це договір, який укладається сторонами з метою припинення спору, на умовах, погоджених сторонами. Мирова угода не приводить до вирішення спору по суті. Сторони не вирішують спір, не здійснюють правосуддя, що являється прерогативою судової влади, а, досягнувши згоди між собою, припиняють спір. Мирова угода грунтується на взаємовигідних для обох сторін умовах, вона, як правило, виконується добровільно. В іншому випадку мирова угода, затверджена судом, може бути підставою для примусового виконання.

Ухвала про затвердження мирової угоди являється судовим актом, для якого передбачений особливий порядок його виконання.

Згідно зі ст. 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Згідно частини 1 статті 17 Закону України «Про виконавче провадження»примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених Законом.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 17 вказаного Закону до рішень, що підлягають примусовому виконанню Державною виконавчою службою, зокрема, віднесені ухвали та постанови господарських судів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Таким чином, Закон України «Про виконавче провадження»визначає умови та порядок виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), які згідно закону підлягають примусовому виконанню у випадку невиконання їх в добровільному порядку.

Виконання мирової угоди, яка затверджена ухвалою суду врегульовано нормами процесуального права у зв’язку з чим у сторін з укладенням такої угоди і лише у випадку її затвердження судом виникають не цивільні чи господарські права і обов’язки, а господарсько-процесуальні. В тому числі право на зміну способу і порядку виконання такої ухвали, встановлене ст. 121 ГПК України, право на пред’явлення її до виконання визначене у ст. 115 ГПК України та Законом «Про виконавче провадження».

Зазначена позиція викладена зокрема у Постанові Вищого господарського суду України від 02.12.2008 року.

За наведених обставин, провадження у справі в частині заявлених вимог про стягнення з відповідача 5436,52 грн. основного боргу підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, оскільки заявлена вимога не може бути самостійним предметом позову та розглядатись в господарському суді в порядку окремого позовного провадження, що не позбавляє позивача права звернутись в межах справи, за результатами розгляду якої затверджено мирову угоду, з заявою про зміну порядку виконання ухвали з добровільного на примусовий.

Сума заборгованості по стягненню якої з відповідача на користь позивача розглядався спір у справі 15/530 несплаченою залишається в сумі 5436,52 грн., умови мирової угоди щодо здійснення виплат частинами та оплата боргу у відповідні строки (кінцевий строк оплати у грудні 2010 року) відповідачем порушені, у зв’язку з чим позивач за допущене прострочення в періоді з 10.06.2010 року по 10.12.2010 року нарахував інфляційні збитки в сумі 148,33 грн., стягнення яких, також, є предметом даного спору.

Положеннями статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Діюче законодавство не пов'язує припинення зобов'язання з вирішенням спору в судовому порядку, у зв’язку з чим, враховуючи порушення відповідачем взятих на себе зобов’язань, непогашення у встановлений строк у повному розмірі суми належної до сплати, щодо якої сторони уклали мирову угоду, суд визнає вимоги про стягнення з відповідача суми нарахованих інфляційних збитків у розмірі 148,33 грн. (в періоді прострочення червень 2010 року –грудень 2010 року) такими що підлягають задоволенню.

Приписи статті 625 ЦК України не заперечують звернення кредитора з вимогою про стягнення з боржника, який прострочив виконання грошового зобов'язання, суми, на яку заборгованість за грошовим зобов'язанням підвищена в порядку індексації, за невиконання грошового зобов'язання, зокрема, за період після вирішення судом питання про стягнення суми боргу, про що зокрема зазначено і у постанові Верховного Суду України від 30.09.2008 № 1/384-07.

Згідно встановлених вище обставин, заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню в частині.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита в розмірі 102 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн. підлягають стягненню з відповідача на користь позивача пропорційно задоволених вимог в сумі 8,99 грн.

Сума надмірно сплаченого державного мита в розмірі 85,00 грн. підлягає поверненню позивачу на підставі довідки.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 80, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Припинити провадження в частині розгляду заявлених вимог про стягнення з Приватного акціонерного товариства «Магістральполіс»5436,52 грн. суми основного боргу.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Магістральполіс»(03150, м. Київ, вул. Горького, 51, р/р 22650401024295 у ВАТ «Кредобанк»м. Київ, МФО 384674, з рахунку виявленого під час виконання судового рішення, ідент. код 31240251) на користь Служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим (95022, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська,184/1, р/р 26008038037 у Кримській філії АБ «Експрес-Банк»м. Сімферополя, МФО 384674, ідент. код 24407290) 148,33 грн. (сто сорок вісім гривень 33 копійки) інфляційних збитків, 8,99 грн. (вісім гривень 99 копійок) судових витрат.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Котков

дата підписання рішення 11.03.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 14426431 ?

Документ № 14426431 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 14426431 ?

Дата ухвалення - 28.02.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 14426431 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 14426431 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 14426431, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 14426431, Хозяйственный суд города Киева было принято 28.02.2011. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 14426431 относится к делу № 10/1

то решение относится к делу № 10/1. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 14426430
Следующий документ : 14426432