Решение № 1323219, 17.01.2008, Хозяйственный суд Львовской области

Дата принятия
17.01.2008
Номер дела
17/272
Номер документа
1323219
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

17.01.08 Справа № 17/272

Суддя У.Ділай, розглянувши справу

За позовом: Дочірнього підприємтсва “ОСТ-ІНВЕСТ-унд-Баупроектменеджмент-Україна” м.Жовква

до відповідача: ЗАТ “СЕТВІК” ,м. Львів

про стягнення 127 448,16грн.

За участю представників:

від позивача: явка не забезпечена

від відповідача: Куксов В.Г. адвокат

Представникам сторін роз’яснено права та обов’язки передбачені ст.ст.20,22 ГПК України.

На розгляд господарського суду поступила позовна заява Дочірнього підприємтсва “ОСТ-ІНВЕСТ-унд-Баупроектменеджмент-Україна” м.Жовква про стягнення з ЗАТ “СЕТВІК”, м. Львів заборгованості в сумі 127 448,16грн.

Ухвалою суду від 11.10.07р. вказана позовна заява прийнята до провадження та призначена до розгляду на 08.11.07р.

08.11.07р. представник позивача позовні вимоги підтримав.

З підстав викладених в ухвалі суду від 08.11.07р. розгляд матеріалів справи відкладався.

18.12.07р. представник Відповідача надав суду відзив з доказами в підтвердження заперечень викладених у ньому. Для надання можливості Позивачу ознайомитись з поданими доказами в судовому засіданні оголошувалась перерва до 17.01.08р.

В судове засідання 18.01.08р. Позивач явку представника не забезпечив , доказів на спростування обставин викладених у відзиві на позовну заяву не надав.

В судовому засіданні 18.01.08р. оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Суть спору: Відповідно до Договору генерального підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт №21/05/05, укладеного між Позивачем і Відповідачем 10.06.2005 року, Замовником (ЗАТ «СЕТВІК», що є Відповідачем) доручено, а Генеральним підрядником (ДП «ОСТ-ІНВЕСТ», що є Позивачем) прийнято на себе зобов'язання протягом обумовлених Сторонами термінів виконати всі передбачені Договором роботи по будівництву, ремонту і реконструкції майбутнього (запроектованого) торгового центру у м. Львові по вул. Городоцькій, 179.

У зв'язку із достроковим припиненням (розірванням) вказаного Договору генерального підряду, що відбулося в силу Угоди від 05.09.2005 року «про припинення чинності Договору генерального підряду №21/05/05 від 10.06.2005 року», зобов'язання Генерального підрядника було виконано частково. Загальна вартість виконаних Позивачем робіт згідно умов вказаного Договору генерального підряду, становить 798.097, 00 грн., що підтверджується Актами виконаних робіт за липень 2005 року і за серпень 2005 року, а також Актом звірки розрахунків станом на 09.09.2005 року між ЗАТ “СЕТВІК” і ДП “ОСТ-ІНВЕСТ”.

На виконання п. 4 вищезгаданої Угоди від 05.09.2005 року «про припинення чинності Договору генерального підряду №21/05/05 від 10.06.2005 року», між Позивачем і Відповідачем 05.09.2005 року було укладено Договір підряду в капітальному будівництві за №40/09/05. У відповідності до вказаного Договору підряду в капітальному будівництві, Замовником (ЗАТ «СЕТВІК»), доручено, а Підрядником (ДП «ОСТ-ІНВЕСТ») прийнято на себе зобов'язання протягом обумовлених Сторонами термінів виконати всі передбачені Договором роботи по будівництву, ремонту і реконструкції майбутнього (запроектованого) торгового центру у м. Львові по вул. Городоцькій, 179.

Як зазначено в позовній заяві, станом на день подання позову, Позивачем було виконано передбачені вказаним Договором підряду в капітальному будівництві роботи на загальну суму 1.750.866, 20 грн., що підтверджується Актами виконаних робіт за вересень, жовтень, грудень і за лютий 2006 року.

Всього, з моменту початку виконання будівельних робіт згідно Договору генерального підряду №21/05/05 від 10.06.2005 року, із врахуванням суми виконаних робіт, що залишається спірною (є предметом спору у справі Господарського Суду Львівської області №4/1429-22/248), Позивачем було виконано роботи на загальну суму 2.548.963, 20 грн.

У відповідності до умов п. 4.7. Договору генерального підряду №21/05/05 від 10.06.2005 року і п. 4.6. Договору підряду в капітальному будівництві №40/09/05 від 05.09.2005 року, 5% вартості виконаних будівельних робіт підлягають резервуванню на окремому рахунку Замовника (ЗАТ «СЕТВІК») на гарантійний період (1 рік з моменту передання та прийняття робіт на закінченому будівництвом Об'єкті). Сторони погодили, що сума коштів, що не була використана (т.т. використана на фінансування робіт третіх осіб по усуненню можливих недоліків) протягом зазначеного гарантійного періоду, підлягає безспірному перерахуванню Підряднику (ДП «ОСТ-ІНВЕСТ») на 365 календарний день з моменту прийняття комісією закінченого будівництвом Об'єкту.

При виконанні Договору генерального підряду №21/05/05 від 10.06.2005 року, на виконання п. 4.7. цього Договору, Відповідачем було утримано (зарезервовано) 5% від вартості виконаних робіт (798.097, 00 грн.), що складає 39.904, 85 грн. Цей факт підтверджується зокрема згаданим вище Актом звірки розрахунків станом на 09.09.2005 року, складеним між Позивачем і Відповідачем.

При виконанні Договору підряду в капітальному будівництві №40/09/05 від 05.09.2005 року, Відповідачем було утримано (зарезервовано) 5% від вартості виконаних робіт (1.750.866,20 грн.), що складає 87.543, 31 грн.

Таким чином, загальна сума утриманих (зарезервованих) Відповідачем коштів становить 127.448,16 грн.

Розпорядженням Львівського міського Голови від 13.04.2006 року №346 було призначено державну приймальну комісію для прийняття в експлуатацію Об'єкту. 15.06.2006 року призначеною комісією було складено Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкта. Враховуючи вказаний факт, строк виконання Відповідачем своїх зобов'язань в частині безспірного перерахування 5% вартості виконаних будівельних робіт, настав 16 червня 2007 року (т.т. на 365 день з моменту прийняття комісією закінченого будівництвом Об'єкту).

Станом на сьогоднішній день, Відповідачем не було сплачено (шляхом банківського перерахування) вказаної вище суми утриманих (зарезервованих) коштів.

Як зазначалось вище відповідач проти заявлених позовних вимог заперечив повністю.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та заперечення представників сторін в судових засіданнях, дослідивши наявні у справі докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку про відмову в задоволенні позовних вимог.

Згідно ст. 509 ЦК України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку, при цьому зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Як вбачається з долучених до матеріалів справи доказів ( банківських виписок) протягом існування договірних відносин сплачена на користь Позивача сума було більшою 95 % , що в свою чергу призвело до зменшення розмір зарезервованих коштів.

Розмір зарезервованих на окремому рахунку коштів становить 104 006,39 грн.

Таким чином, Позивачем було безпідставно заявлено позовні вимоги на 23441,77 грн. (23441,77 грн. = 127 448,16 грн. - 104 006,39 грн.), оскільки дана сума вже була сплачена Позивачу.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 857 ЦК України робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

Згідно з п. 14.1., 14.2., 14.3. Договору підряду № 2 Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації і складають один календарний рік. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта приймання-передавання закінчених робіт Замовникові.

Відповідно до вимог ст.859 ЦК України , якщо договором або законом передбачено надання підрядником замовникові гарантії якості роботи , підрядник зобов”язаний передати замовникові результат роботи , який має відповідати вимогам ст.857 ЦК України протягом усього гарантійного строку.

Відповідно до п. 14.4., 14.5. Договору підряду № 2 у разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника у письмовій формі і запрошує його до складання відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

13.03.2006р. Позивачу було надіслано повідомлення про виявлені недоліки (дефекти) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях з запрошенням взяти участь у складанні акта про порядок і строки їх усунення, що підтверджується поштовою квитанцією з описом вкладення, долученою до матеріалів справи. Позивач для складання дефектного акту представника не направив, що стало підставою для укладення Відповідачем Договору №11/2006 від 21.03.06р. на проведення експертизи.

За результатами виконання договору № 11/2006 на проведення експертизи експертом було дано технічні висновки (копія додається), якими було підтверджено виявлені недоліки.

11.04.2006 р. за участю експерта та представників ЗАТ «Сетвік»було складено акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків копія якого разом з повідомленням про необхідність усунення виявлених недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях була надіслана Позивачу (копії акту та повідомлення з доказами надіслання додаються).

Відповідно п. 4.6. Договору підряду № 2 у разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку у виконаних роботах, матеріалах чи обладнанні, що використовувалися при реконструкції Об'єкту, Замовник надає письмовий запит Генеральному підряднику, який в свою чергу, негайно приступає до їх усунення власними ресурсами. Якщо підрядник не в змозі вчасно та якісно виконати роботи по усуненню дефектів, Замовник вправі виконати дані роботи силами третіх осіб та профінансувати їх за рахунок коштів гарантійного резерву. Аналогічна норма передбачена п. 4.7. Договору підряду № 1.

Оскільки Підрядник не приступив до виконання робіт по усуненню недоліків в строки вказані в повідомлені, виконання таких робіт було доручено Фізичній особі-підприємцю Малишевському Анатолію Дмитровичу (копія Договору підряду № 1/3/006/15-1 додається) та виконані останнім протягом квітня та травня 2006 р., що підтверджується актами приймання виконаних підрядних робіт № 17, 18, 19 .

Загальна вартість виконаних Малишевським А. Д. робіт по усуненню недоліків становить 129 911,00 грн., які були оплачені відповідачем. Факт оплати Малишевському А.Д. вартості виконаних робіт підтверджується долученими до матеріалів справи анківськими виписками.

Відповідно до положень ч.1 ст.858 ЦК України якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду , які погіршили роботу , або з іншими недоліками , які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру , замовник має право , якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; пропорційного зменшення ціни роботи; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Враховуючи вищенаведене, відповідно п. 4.6. Договору підряду № 2 роботи по усуненню дефектів були профінансовані за рахунок зарезервованих коштів (104 006,39 грн.), а відтак зобов'язання Замовника з повернення Підряднику 5 % вартості будівельних робіт припинились.

У відповідності з пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Позивач доводи відповідача не спростував, доказів належного виконання умов договорів підряду та усунення виявлених недоліків суду не надав.

За таких обставин господарський суд дійшов висновку, що вимоги позивача про стягнення 127 448,16грн. боргу є безпідставними та такими що до задоволення не підлягають.

Окрім того, підлягає до стягнення сума витрат відповідача за послуги адвоката в розмірі 18000,00грн., оскільки саме таку суму було оплачено платіжними дорученнями №37 від 17.01.08р. та № 29 від 15.01.08р.

Керуючись ст.ст. 2, 4-3, 12, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 49, 69, 75, 84, 85, 116 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позовних вимог відмовити.

2. Стягнути з Дочірнього підприємтсва “ОСТ-ІНВЕСТ-унд-баупроектменеджмент-Україна” м.Жовква, вул.Вокзальна,14 (рах. №26005301001640 в Львівській філії ВАТ “ВТБ Банк” , МФО 385316, ЄДРПОУ 32562051) на користь ЗАТ “Сетвік”( м.Львів, вул.Смаль-Стоцького,1, ЄДРПОУ 33073065, рах.№2600701009529 в Другій Львівській філії ВАТ “Кредобанк” , МФО 385372) 18 000,00грн. вартості послуг адвоката.

3. Наказ видати згідно ст. 116 ГПК України.

Повний текст рішення виготовлено і підписано 25.01.08р.

Суддя Ділай У.І.

Предыдущий документ : 1322992
Следующий документ : 1323248