Решение № 12102720, 05.10.2010, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
05.10.2010
Номер дела
13/407
Номер документа
12102720
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

Справа № 13/40705.10.10 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дедал-сервіс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Київ Ре"

про стягнення заборгованості в розмірі 19 125,60 грн.

Суддя Курдельчук І.Д.

Представники :

позивача Головач С.М. –дов. № б/н від 01.01.2010 р.

відповідача Воєвода В.О. –дов. № б/н від 10.09.2010 р.

в судовому засіданні 05.10.2010 року відповідно до ст.85 ГПК України оголошено вступну і резолютивну частини рішення

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дедал-сервіс" (надалі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Київ Ре" (надалі –відповідач) про стягнення заборгованості в розмірі 19 125,60 грн.

Заявлені позовні вимоги позивач обґрунтовує наступним. Між позивачем та відповідачем був укладений договір про співпрацю зі страховою організацією, відповідно до якого позивач виконав зобов’язання стосовно надання послуг з технічного аси стансу страхувальникам відповідача за певними видами страхування, а відповідач за надані послуги розрахувався лише частково, у зв’язку з чим у останнього виникла заборгованість перед позивачем.

Ухвалою від 05.08.2010 року було порушено провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи був призначений на 16.09.2010 року, на сторони покладено обов’язок надати документи та вчинити дії, явку представників сторін визнано обов’язковою.

В судове засідання, призначене на 16.09.2010 року представник позивача та відповідача не з’явилися, належних представників не направили, вимоги ухвали про порушення провадження у справі не виконали. 15.09.2010 через канцелярію суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення судового засідання. Ухвалою суду від 15.09.2010 року розгляд справи було відкладено на 05.10.2010 року.

05.10.2010 року в судове засідання з’явилися позивач та відповідач та надали документи, витребувані попередніми ухвалами. Позивач в ході розгляду справи підтримав позовні вимоги та наполягав на задоволенні позову. Представник відповідач підтвердив отримання від позивача листа–вимоги та повідомив, що відповідач визнає позовні вимоги, але не в змозі виконати зобов’язання у зв’язку з накладеним арештом на грошові кошти.

Перед початком розгляду справи по суті представника позивача ознайомлено з його правами та обов’язками передбаченими ст.ст. 20, 22, 81-1 ГПК України.

Судом, відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України складений протокол, який долучено до матеріалів справи.

Дослідивши матеріали справи, з'ясувавши всі обставини справи, які мають значення для вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

07.12.2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дедал-сервіс" (надалі - позивач) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Київ Ре" (надалі - відповідач) був укладений договір № СК-07/12/2007 (надалі - Договір) про співпрацю зі страховою організацією, відповідно до умов якого позивач приймав на себе зобов’язання організації надання послуг з технічного аси стансу страхувальникам відповідача за певними видами страхування.

Відповідно до п. 7.2.4 Договору до обов’язків відповідача належала своєчасна та в повному обсязі сплата наданих послуг з технічного асистансу страхувальникам відповідача, розмір та строки сплати яких визначені умовами цього договору.

Як передбачено п. 8.3 Договору, замовник перераховує суму вартості послуг, наданих підрядними організаціями за даним Договором на поточний рахунок виконавця, тобто позивача, впродовж 3-х робочих днів з дати отримання рахунку та підписання сторонами акту про виконані роботи.

На виконання вимог вказаного договору позивач надав послуги з технічного асистансу страхувальникам відповідача за певними видами страхування, що підтверджується рахунками фактури на загальну суму 21535,60 грн.(належним чином засвідчені копії рахунків долучені до матеріалів справи).

Проте, всупереч умов договору відповідач надані послуги оплатив частково, а саме 2410,00 грн., таким чином, у відповідача утворилася заборгованість перед позивачем щодо оплати за надані послуги в розмірі 19125,60 грн.

У зв’язку з наявністю заборгованості, 05.09.2009 року позивачем було направлено на адресу відповідача лист з вимогою здійснити розрахунок в добровільному порядку.

У відповідь на дану вимогу відповідач гарантійним листом підтвердив наявність заборгованості в розмірі 21535,60 грн. та зазначив строки та порядок погашення заборгованості.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частинами 1, 3 та 5 статті 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених ст.11 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов‘язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в Господарському кодексі України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов‘язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до норми ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає вимогу позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги з технічного асистансу страхувальникам відповідача за певними видами страхування. в розмірі 19125,60 грн. обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати.

Керуючись ст.ст. 22, 25, 32-34, 49, 75 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Київ Ре"

(01033, м. Київ, вул.. Тарасівська, 38, код ЄДРПОУ 33442139) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час примусового виконання рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дедал-сервіс" (04050, м. Київ, вул.. Довнар-Запольського, 9/10, код ЄДРПОУ 33691085) 19125,60 грн. основного боргу, 191,26 грн. витрат по сплаті державного мита та 236 (двісті тридцять шість),00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя І.Д. Курдельчук

дата складення 11.10.10

Часті запитання

Який тип судового документу № 12102720 ?

Документ № 12102720 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 12102720 ?

Дата ухвалення - 05.10.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12102720 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 12102720 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 12102720, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 12102720, Хозяйственный суд города Киева было принято 05.10.2010. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 12102720 относится к делу № 13/407

то решение относится к делу № 13/407. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 12102716
Следующий документ : 12102722