Постановление суда № 119746830, 14.06.2024, Донецкий окружной административный суд

Дата принятия
14.06.2024
Номер дела
200/3738/24
Номер документа
119746830
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

14 червня 2024 року Справа №200/3738/24

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Галатіна О.О., ознайомившись з матеріалами позовної заяви Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту ociб з інвалідністю до Приватного підприємства «ФРІЯ» про стягнення на користь Державного бюджету України адміністративногосподарські санкції за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році, суд -

В С Т А Н О В И В:

На адресу Донецького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту ociб з інвалідністю до товариства з обмеженою відповідальністю "СМАЙЛ ГРУПП" про стягнення на користь Державного бюджету України адміністративногосподарські санкції за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році.

Згідно частини другої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Ознайомившись з позовною заявою, суд прийшов до висновку, що вона не відповідає вимогам статтям 160,161 КАС України з огляду на наступне.

Згідно ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач просить на підставі статті 133 Кодексу адміністративного судочинства України та пункту 3 статті 8 «Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати» Закону України від 08.07.2011 року № 3674-VI «Про судовий збір», оскільки предметом позову є захист соціальних та трудових прав, відстрочити сплату судового збору за подання даного позову до вирішення справи по суті, або зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати у зв`язку з недостатністю коштів для сплати судового збору.

Засади сплати судового збору встановлені Законом України "Про судовий збір". Згідно частини 1 статті 3 цього Закону судовий збір справляється, зокрема, за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду (стаття 2 Закону).

Наведені норми кореспондують із приписами ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України, якою передбачено обов`язок додання до позову документу про сплату судового збору.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судовий збір" та статті 133 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Разом із цим, обов`язок сплати судового збору слугує гарантуванню принципу рівності всіх осіб у правах щодо доступу до суду, відповідає встановленим ст. 129 Конституції України основним засадам судочинства, а саме: рівності усіх учасників судового процесу перед законам і судом.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23 січня 2015 року № 2 Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI Про судовий збір доведено до відома суддів апеляційних, окружних адміністративних судів та місцевих загальних судів довідку про результати вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України Про судовий збір, якою у розділі Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, звільнення від його сплати зазначено, що обмежене фінансування бюджетних установ не є підставою для відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати.

Виходячи з наступного, суд приходить до висновку, що клопотання про звільнення від сплати судового збору задоволенню не підлягає.

Також, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Тобто, необхідною умовою розгляду судом позовної заяви є сплата особою, яка звертається з цією заявою, судового збору у визначеному розмірі.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України від 08 липня 2011 року №3674-VI «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року складає 3028,00 грн.

За приписами пункту 3 частини другої статті 4 Закону №3674-VI за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою, справляється 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Позовні вимоги про стягнення з Приватного підприємства "ФРІЯ" (код ЄДРПОУ 41676145) на користь Державного бюджету України адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році, у розмірі 10366,67 грн та пеню у розмірі 70,55 грн - є майновими.

Таким чином, судовий збір за даною позовною заявою позивачу необхідно сплатити в сумі 3028,00 грн. (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).Згідно з частиною 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Частиною четвертою статті 161 КАС України визначено, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Поряд із цим, згідно п. 5 ч. 5 ст. 160 КАС України у позовній заяві зазначаються: виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

В тексті позовної заяви позивач зазначає, що «як свідчить інформація за формою, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 10 березня 2023 року № 14-2, надана Пенсійним фондом України Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (містить актуальні на дату та час її формування відомості) про працевлаштованих осіб з інвалідністю, про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю та яка необхідна для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФРІЯ" (код ЄДРПОУ 41676145) є роботодавцем та має у 2023 році наступні показники: Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за рік, осіб 9. Середньооблікова чисельність штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб 0. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, одиниць 1. Фонд оплати праці штатних працівників, грн 186600,00. Середня річна заробітна плата штатного працівника, грн - 20733,33. Сума коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, грн - 10366,67».

Однак, позивач не надав до позовної заяви цієї інформації з Пенсійного фонду України.

Також позивачем не надано доказів в обґрунтування позовних вимог, зокрема, звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, звіти за формою 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії осіб з інвалідністю)», інформацію Центру зайнятості, усі матеріали, на підставі яких складено розрахунок адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті відповідачем у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Поряд із цим, згідно частини п. 2 ч. 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, в позовній заяві зазначаються: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.

Як вбачається з позовної заяви, Позивачем зазначено - ДОНЕЦЬКЕ ОВФСЗОІ.

Таким чином, необхідно надати до суду позовну заяву із зазначенням повного найменування Позивача.

Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 161 КАС України, до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 9 ст. 44 КАС України: у разі подання до суду документів в електронній формі учасник справи зобов`язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

Позивачем через підсистему "Електронний суд" надіслана до суду позовна заява з додатками до неї у 1 (одному) примірнику .

Інших документів або належних доказів направлення Відповідачу позову з додатками позивачем надано не було.

Таким чином, Позивачу необхідно надати до суду доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

Поряд з цим, за приписами частини шостоїстатті 160 КАС Україниякщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п`ятої цієї статті стосовно представника.

Водночас, у позовній заяві не зазначено відомостей про наявність/відсутність електронного кабінету стосовно позивача та відповідача, що не відповідає пункту 2 частини 5статті 160 КАС України.

Таким чином, позивачу необхідно надати до суду позовну заяву із зазначенням відомостей про наявність/відсутність електронного кабінету стосовно позивача та відповідача.

Враховуючи вищевикладене, позовна заява підлягає залишенню без руху із встановленням позивачу строку для усунення недоліків позовної заяви.

Керуючись статтями 160, 161, 169, 171, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору відмовити.

Позовну заяву Донецького обласного відділення Фонду соціального захисту ociб з інвалідністю до Приватного підприємства «ФРІЯ» про стягнення на користь Державного бюджету України адміністративногосподарські санкції за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році - залишити без руху.

Встановити позивачу п`ятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви, протягом якого позивач має надати до суду: оригінал документу про сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі, інформацію з Пенсійного фонду України про створення відповідачем кількості робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; звіт за формою 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу» (вакансії осіб з інвалідністю); інформацію Центру зайнятості; усі матеріали, на підставі яких складено розрахунок адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті відповідачем у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, позовну заяву із зазначенням відомостей про наявність/відсутність електронного кабінету стосовно позивача та відповідача та із зазначенням повного найменування Позивача, доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені пунктом 1 частини четвертої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 3 ст. 293 КАС України, заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Направлення даної ухвали здійснювати шляхом електронного листування на електронні адреси учасників справи.

Інформацію щодо роботи суду можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://adm.dn.court.gov.ua.

Суддя О.О. Галатіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 119746830 ?

Документ № 119746830 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119746830 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119746830 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119746830 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119746830, Донецкий окружной административный суд

Судебное решение № 119746830, Донецкий окружной административный суд было принято 14.06.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 119746830 относится к делу № 200/3738/24

то решение относится к делу № 200/3738/24. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119746829
Следующий документ : 119746831