Постановление суда № 119734497, 14.06.2024, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
14.06.2024
Номер дела
953/24409/21
Номер документа
119734497
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/24409/21

н/п 2/953/358/24

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

"14" червня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючої суддіЛисиченко С.М.,

за участю секретаря судового засідання - Кот Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Харківсміськгаз» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшла позовна заява АТ «Харківміськгаз» до ОСОБА_4 , в якій представник позивача просить, зокрема, стягнути з відповідачки на користь позивача 41 020(сорок одна тисяча двадцять)грн.15коп. вартості необлікованого об`єму природного газу, 3% річних в розмірі 205 (двісті п`ять) грн. 67 коп., інфляційні витрати в розмірі 697 (шістсот дев`яносто сім) грн. 34 коп. та судовий збір у розмірі 2270 (дві тисічя двісті сімдесят) грн. 00 коп.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.12.2021 справа розподілена головуючій судді Лисиченко С.М.

Ухвалою суду від24.12.2021 провадження по цивільній справіза вказаною позовною заявою відкрито, постановлено здійснюватирозгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвалою судді Київського районного суду м.Харкова від 17.02.2023 зупинено провадження у цивільній справі за позовною заявою Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості до набрання законної сили рішенням у справі № 953/22370/21.

Ухвалою судді Київського районного суду м.Харкова від 14.12.2023 відновлено провадження у даній справі.

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 16.04.2024 залучено ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 у якості правонаступників відповідачки ОСОБА_4 у справі за позовомАкціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Харківсміськгаз» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості.

12.06.2024 електронним шляхом до суду надійшла заява представника позивача Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Харківсміськгаз» - Зубрича Д.О. про закриття провадження у справі у зв`язку з оплатою відповідачами позовних вимог.

13.06.2024 до суду представником відповідачки ОСОБА_2 адвокатом Тарасенко В.Ю. подано клопотання про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, оскільки на даний час заборгованість відповідачами сплачена в повному обсязі, про що суду надано відповідні докази, а також відшкодовано позивачу понесені судові витрати.

Сторони у судове засідання не з`явилися, про час та день розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не відомі.

Згідно із частиною 1 статті 223 ЦПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до вимог частини 2 статті 247ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши письмові заяви по суті справи, докази наявні в матеріалах справи та оцінивши їх у сукупності, прийшов да наступного висновку.

Згідно з частиною 1 статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно достатті 13 ЦПК Українисуд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 255 ЦПК України, провадження по справі підлягає закриттю, якщо відсутній предмет спору.

Закриття провадження у справі це форма закінчення розгляду цивільної справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Поняття «юридичний спір» має тлумачитися широко, з урахуванням підходу Європейського суду з прав людини до тлумачення поняття «спір про право» (пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Зокрема, ЄСПЛ зазначив, що відповідно до духу Конвенції поняття «спір про право» має розглядатися не суто технічно, йому слід надавати сутнісного, а не формального значення.

Предмет спору це об`єкт спірного правовідношення, з приводу якого виник спір. Предмет позову розуміють як певну матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення.

Підстави позову це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Тобто правові підстави позову це зазначена в позовній заяві нормативно-правова кваліфікація обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

З огляду на викладене відсутність предмета спору унеможливлює вирішення справи по суті незалежно від обґрунтованості позову, а відповідно і здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів осіб.

Прикладами відсутності предмета спору можуть бути дії сторін чи настання обставин, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань або спірні питання врегульовано самими сторонами.

Суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, якщо предмет спору був відсутній як на час пред`явлення позову, так і після відкриття провадження у справі, коли на час ухвалення судом першої інстанції судового рішення між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду у постанові від 20.09.2021 у справі № 638/3792/20, яка урахувавши висновки, сформульовані Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 26 червня 2019 року у справі № 13/51-04, за змістом яких прикладами відсутності предмета спору можуть бути дії сторін чи настання обставин, якщо між сторонами у зв`язку із цим не залишилося неврегульованих питань або самими сторонами врегульовано спірні питання, відступила від висновку, сформульованого у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів: Першої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 10 квітня 2019 року у справі №456/647/18, провадження № 61-2018св19; Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 травня 2020 року у справі № 686/20582/19, провадження№ 61-1807св20; Першої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 09 вересня 2020 року у справі №750/1658/20, провадження № 61-9658св20.

Подібні висновки викладені також у постановах КЦС ВС у справі № 522/1745/14-ц, від 20 жовтня 2021 року у справі № 668/13646/15, від 26 квітня 2022 року у справі № 757/46995/17-ц, від 09 листопада 2022 року у справі № 707/289/22-ц, від 15 березня 2023 року у справі № 201/2289/20, від 29 березня 2023 року у справі № 686/3717/22, від 21 червня 2023 року у справі № 357/9051/18, від 18 жовтня 2023 року у справі 362/4790/14-ц.

Відповідно до частини 4 статті 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

В межах розгляду даної справи судом встановлено та не заперечується сторонами у справі, що підтверджується змістом письмових зав по суті справи, відповідачі в добровільному порядку сплатили суму заборгованості, яка є предметом даного позову, у поданому до суду позові.

З огляду на зазначене, та те, що відсутність предмета спору унеможливлює вирішення справи по суті незалежно від обґрунтованості позову, а відповідно і здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів осіб, суд вважає за необхідне закрити провадження у даній справі відповідно до пункту 2 частини 1 статті 255 ЦПК України.

Відповідно до ч.2ст.256 ЦПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.133, п. 2 ч. 1ст. 255, 256, 258, 260-261, 353 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Провадження у цивільній справі №953/24409/21 за позовною заявою Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Харківсміськгаз» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості закрити на підставі п.2 ч.1 ст. 255 ЦПК України у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/sud2024.

Суддя - С.М. Лисиченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119734497 ?

Документ № 119734497 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119734497 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119734497 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119734497 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119734497, Киевский районный суд города Харькова

Судебное решение № 119734497, Киевский районный суд города Харькова было принято 14.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 119734497 относится к делу № 953/24409/21

то решение относится к делу № 953/24409/21. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119734496
Следующий документ : 119734502