Решение № 119678029, 12.06.2024, Хозяйственный суд Полтавской области

Дата принятия
12.06.2024
Номер дела
917/647/24
Номер документа
119678029
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 Справа № 917/647/24

Господарський суд Полтавської області у складі судді Ківшик О.В., розглянувши справу

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Амбра Грейн", вул.Пушкінська, 36, оф. 401, м. Одеса, Одеська область, 65048

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВК Агро", вул. Гагаріна, 31, с. Новий Калкаїв, Семенівський район, Полтавська область, 38211

про стягнення 359 678, 20 грн,

Секретар судового засідання Ісенко М.В.

Без виклику учасників справи,

установив:

1. Короткий зміст позовних вимог та заперечень.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амбра Грейн" просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВК Агро" про стягнення 359 678,20 грн заборгованості, що виникла внаслідок неналежного виконання останнім умов укладеного 14.11.2023 року між сторонами Договору поставки № 02/2023/14-11, з яких : 315 764,98 грн основний борг, 34 446,20 грн пеня за період з 01.12.2023 по 11.04.2024, 6 041,02 грн інфляційних втрат за період грудень 2023 - березень 2024, 3 426,00 грн 3% річних за період 01.12.2023 по 11.04.2024.

На підтвердження обґрунтованості позовних вимог позивач надав наступні докази : копію Договору поставки № 02/2023/14-11 від 14.11.2023; копії видаткових накланих № 69 від 21.11.2023, № 68 від 21.11.2023, № 67 від 15.11.2023, № 70 від 24.11.2023, № 71 від 24.11.2023; копії товарно-транспортних накладних № 2/11-АМ від 21.11.2023, № 3/11-АМ від 21.11.2023, № 1/11-АМ від 15.11.2023, № 4/11-АМ від 24.11.2023, № 5/11-АМ від 24.11.2023; копію рахунку на оплату № 67 від 15.11.2023; копію платіжної інструкції № 5458 від 15.11.2023; копію платіжної інструкції № 5509 від 16.11.2023; копію платіжної інструкції № 5523 від 17.11.2023; копію вимоги про повернення коштів № 01/04 від 01.04.2024; копію роздруківки з офіційного сайту Укрпошти трекінг відправлень № 6504802725280; копію підписаного між сторонами акту звірки взаємних розрахунків.

Інші заяви по суті спору не надходили.

2. Процесуальні питання, вирішені судом.

16.04.2024 року до Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Амбра Грейн" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВК Агро" про стягнення 359 678, 20 грн заборгованості, що виникла внаслідок неналежного виконання останнім умов укладеного 14.11.2023 року між сторонами Договору поставки № 02/2023/14-11, з яких : 315 764,98 грн основний борг, 34 446,20 грн пеня за період з 01.12.2023 по 11.04.2024, 6 041,02 грн інфляційних втрат за період грудень 2023 - березень 2024, 3 426,00 грн 3% річних за період 01.12.2023 по 11.04.2024.

Крім того, позивач повідомив суд про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, який складається з судового збору в розмірі 5 395, 17 грн та витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 40 000, 00 грн.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024 справу № 917/647/24 розподілено судді Ківшик О.В.

Суд ухвалою від 18.04.2024 прийняв позовну заяву до розгляду і відкрив провадження у справі, ухвалив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання); встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов - 15 днів з дня вручення ухвали.

Відповідач був належним чином та завчасно повідомлений про покладені на нього обов`язки та строк їх виконання, про що свідчать матеріали справи (довідка про доставку електронного листа - ухвали суду від 18.04.2024 наявна у матеріалах справи, а.с. 39). Крім того, ухвала суду у даній справі була своєчасно розміщена судом в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін згідно з ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторони суду не надали.

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позов у визначений у відповідності до положень ГПК України строк не скористався.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких обставин, справа підлягає вирішенню за наявними матеріалами.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

У разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення (ч. 4 ст. 240 ГПК України). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 ст. 240 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 233 ГПК України дане рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

3. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи.

14.11.2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амбра Грейн" (далі-покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДВК Агро" (далі-постачальник, відповідач) був укладений Договір поставки №02/2023/14-11 (далі - Договір, а.с. 6-8).

У Договорі сторони узгодили, зокрема, наступне :

- постачальник зобов`язується поставити й передати у власність, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити сільськогосподарську продукцію, а саме: Кукурудза, врожаю 2023 року, код товару згідно УКТ ЗЕД 1005, на умов передбачених Договором (п. 1.1. Договору);

- загальна кількість Товару складає 300 (триста) метричних тон +/- 10% - за вибором покупця. Остаточна кількість товару визначається у видаткових накладних, які підписуються кожною із Сторін (п. 2.1. Договору);

- ціна товару становить 3596,49 грн без ПДВ за 1 (одну) метричну тону, крім того ПДВ 14% - 503,51 грн, разом з ПДВ - 4100,00 грн (п. 3.1. Договору);

- оплата вартості поставленого товару здійснюється безготівково в національній валюті України - гривні, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника, на умовах попередньої оплати в розмірі 86% на підставі виставленого рахунку після завантаження та доплати в розмірі 14% протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної на 100% поставленого товару та за умови отримання покупцем поштою всіх оригіналів та завірених належним чином копій документів, що зазначені у п. 4.3 та п. 8.11 цього договору (п. 3.2. Договору);

- постачальник здійснює поставку Товару в повному обсязі на умовах FCA Франко Перевізник, відповідно до "Інкотермс -2020", постачальник зобов`язаний передати товар у розпорядження покупцеві на своєму складі, готовим до транспортування за адресою : Україна, Полтавська область, Семенівський район, с. Тукали, вул. Джерельна, 15-б в строк до 30 листопада 2023 року включно (п. 4.1. Договору);

- у випадку порушення постачальником строків постачання товару, він сплачує покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на дату такого прострочення, від суми непоставленого товару за кожен день прострочення (п. 5.4. Договору);

- за непостачання товару більш ніж на 5 (п`ять) календарних днів, Відповідач зобов`язаний сплатити додатково покупцеві штраф у розмірі 10% від суми не поставленого товару (п. 5.5. Договору);

- якщо після закінчення строку поставки товару постачальник не виконав свої зобов`язання за цим Договором повністю або частково, покупець що здійснив попередню оплату, має право вимагати повернення грошових коштів у сумі непоставленого (недопоставленого) товару, а постачальник зобов`язаний на письмову вимогу покупця протягом двох банківських днів повернути зазначені кошти (п. 5.7. Договору);

- цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами всіх своїх зобов`язань за цим договором (п. 8.1 Договору).

15.11.2023 відповідач виставив позивачу рахунок на оплату № 67 від 15.11.2023 року, на суму 2 049 999,30 грн з ПДВ (копія наявна у матеріалах справи, а.с. 19).

На виконання умов п. 3.2 Договору згідно платіжних інструкцій №5458 від 15.11.2023, № 5509 від 16.11.2023 та № 5523 від 17.11.2023 позивачем здійснено попередню оплату Товару у розмірі 1 009 606,67 грн (копії наявні у матеріалах справи, а.с. 20-22).

В порушення умов Договору, відповідач поставив позивачу товар не у повному обсязі, а саме : поставлено позивачу товар в кількості 171,52 метричних тони, на загальну суму 693 841, 69 грн.

Дана обставина підтверджуються наявними у матеріалах справи копіями :

- видаткових накладних № 69 від 21.11.2023, № 68 від 21.11.2023, № 67 від 15.11.2023, № 70 від 24.11.2023, № 71 від 24.11.2023;

- товарно-транспортних накладних № 2/11-АМ від 21.11.2023, № 3/11-АМ від 21.11.2023, № 1/11-АМ від 15.11.2023, № 4/11-АМ від 24.11.2023, № 5/11-АМ від 24.11.2023.

Згідно наявної в матеріалах справи копії Акту звірки взаєморозрахунків б/н за період з грудня 2003 по лютий 2024, який підписаний та скріплений печатками сторін, зафіксовано заборгованість відповідача перед позивачем в розмірі 315 764,98 грн (копія наявна у матеріалах справи, а.с. 27).

Оскільки відповідач не виконав умов Договору щодо поставки товару у визначений Договором строк (по 30.11.2023 року включно), позивачем надсилалась відповідачу Вимога №01/04 від 01.04.2024 року, про повернення коштів сплачених у якості передплати в розмірі 315 764,98 грн. Вказана Вимога була отримана відповідачем 09.04.2024 року, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту Укрпошти - трекінг відправлень та описом вкладення цінний лист з повідомленням (а.с. 23-26).

За твердженням Позивача, на вказану вимогу відповідач відповіді не надав, товар не поставив, отримані кошти не повернув.

Враховуючи викладене, Позивач звернувся з даним позовом до суду.

4. Норми права, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення, та висновки господарського суду за результатами вирішення спору.

Згідно із ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами виникнення прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. У відповідності до вимог ст. 525, ст. 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином та в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається. Статтею 193 Господарського України (далі ГК України) передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом.

Враховуючи правову природу укладеного договору, кореспондуючи права та обов`язки його сторін, суд дійшов висновку, що оцінка правомірності заявлених вимог має здійснюватись з урахуванням приписів законодавства, які регламентують правовідносини з поставки.

Частиною 1 статті 265 ГК України визначено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у обумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частинами 1, 2 ст. 712 ЦК України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 Цивільного кодексу України).

Згідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

За умовами ч.1, 2 ст. 693 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. У разі невиконання покупцем обов`язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Частиною 1 ст. 670 ЦК України визначено, що якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Виходячи із системного аналізу вимог чинного законодавства аванс (попередня оплата) - це грошова сума, яка не забезпечує виконання договору, а є сумою, що перераховується згідно з договором наперед, у рахунок майбутніх розрахунків, зокрема, за товар який має бути поставлений, за роботи, які мають бути виконані. При цьому аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила, лише у випадку невиконання зобов`язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це відбулося.

Відповідно до ст. 599 ЦК України та ст. 202 ГК України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Статтею 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не почав його виконувати або не виконав його у строк, встановлений договором.

Матеріалами справи підтверджується, що позивач належним чином виконав зобов`язання за вищезазначеним Договором щодо здійснення ним попередньої оплати у розмірі 1 009 606,67 грн. Відповідач в порушення прийнятих на себе зобов`язань за вказаним Договором поставив позивачу товар не у повному обсязі та з порушенням встановленого строку, на вимогу позивача відповідач кошти у розмірі 315 764,98 грн не повернув. Дана обставина відповідачем не спростована.

Отже, з аналізу наведених норм права та поданих доказів, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 315 764,98 грн неповернутої попередньої оплати, підтверджені документально та нормами матеріального права, відповідачем не спростовані, а тому підлягають задоволенню.

Частиною 1 статті 216 ГК України визначено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно з ч. 1 ст. 548 ЦК України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Одним із видів забезпечення виконання зобов`язань відповідно ст. 546, ст. 549 ЦК України та ст. 199 ГК України, є неустойка (штраф, пеня), розмір якої визначається відповідно до умов договору, що не суперечать чинному законодавству України. Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. Пунктом 4 ст. 231 ГК України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

У пункті 5.4 Договору сторони погодили, що у випадку порушення постачальником строків постачання товару, він сплачує покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на дату такого прострочення, від суми непоставленого товару за кожен день прострочення.

Позивачем заявлено вимоги про стягнення 34 44620 грн пені за період з 01.12.2023 по 11.04.2024 від вартості Товару, з якої допущено прострочення виконання.

Здійснивши перерахунок пені суд встановив, що розмір вимог позивача в цій частині не перевищує розрахований судом, позовні вимоги в цій частині є правомірними та підлягають задоволенню повністю.

Перевірка правильності розрахунку пені здійснена за допомогою калькулятора підрахунку заборгованості та штрафних санкцій інформаційної системи "Ліга. Закон Еліт".

За прострочення повернення попередньої оплати в сумі 315 764,98 грн Позивач заявив до стягнення з Відповідача 6 041, 02 грн інфляційних втрат за період грудень 2023 - березень 2024 та 3 426, 00 грн 3% річних за період 01.12.2023 по 11.04.2024.

Відповідно п. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нарахування інфляційних втрат на суму боргу та річних відповідно до статті 625 ЦК України є мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступає способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації боржника за неналежне виконання зобов`язання. Ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника, зупинення виконавчого провадження чи виконання рішення суду про стягнення грошової суми. Подібні правові висновки сформульовані, зокрема, в постановах Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 року у справах № 703/2718/16-ц та № 646/14523/15-ц, від 13 листопада 2019 року у справі № 922/3095/18, від 18 березня 2020 року у справі № 902/417/18.

У справі № 918/631/19 Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що правовідношення, в якому у зв`язку з фактичним закінченням строку поставки у відповідача (постачальника, продавця) виникло зобов`язання повернути позивачу (покупцю) суму попередньої оплати (тобто сплатити грошові кошти), відповідно до частини другої статті 693 ЦК України є грошовим зобов`язанням. Тому на нього можуть нараховуватись інфляційні нарахування і 3% річних на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Частиною 4 ст. 236 ГПК України встановлено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Матеріалами справи підтверджується, що у відповідача (постачальника) виникло зобов`язання повернути позивачу (покупцю) суму попередньої оплати (тобто сплатити грошові кошти) відповідно до ч.2 ст. 693 ЦК України і відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України з наступного дня після спливу строку поставки (30.11.2023) відповідач (постачальник) усвідомлював протиправний характер неповернення грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши розмір заявлених вимог в частині стягнення 6 041,02 грн інфляційних втрат за період грудень 2023 - березень 2024 та 3 426, 00 грн 3% річних за період 01.12.2023 по 11.04.2024, суд не виявив завищення їх розміру з боку позивача, а тому дійшов висновку, що вимоги в цій частині є правомірними та підлягають задоволенню повністю.

Згідно із ч. 2-3 ст.13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч.1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом досліджено всі докази, наявні у матеріалах справи.

Допустимих доказів в спростування зазначеного чи будь-яких обґрунтованих заперечень по суті спору відповідач суду не надав.

Отже, з аналізу наведених норм права та поданих доказів, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 315 764,98 грн попередної оплати, 34 446,20 пені, 3 426,00 грн 3% річних та 6 041,02 грн інфляційних втрат, підтверджені документально та нормами матеріального права, відповідачем не спростовані, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

У відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача у розмірі 5 395,17 грн покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 232-233, 237-238, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВК Агро" (вул. Гагаріна, 31, с. Новий Калкаїв, Семенівський район, Полтавська область, 38211, код ЄДРПОУ 41256598) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амбра Грейн" (вул. Пушкінська, 36, оф. 401, м. Одеса, Одеська область, 65048, код ЄДРПОУ 40090901) 315 764, 98 грн основного боргу, 34 446, 20 грн пені, 6 041,02 грн інфляційних втрат, 3 426,00 грн 3% річних та 5 395,17 грн судового збору.

Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

3. Копію рішення направити учасникам (сторонам) справи в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

Рішення підписане 12.06.2024 року.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. 257 ГПК України).

Суддя О.В.Ківшик

Часті запитання

Який тип судового документу № 119678029 ?

Документ № 119678029 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119678029 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119678029 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119678029 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119678029, Хозяйственный суд Полтавской области

Судебное решение № 119678029, Хозяйственный суд Полтавской области было принято 12.06.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 119678029 относится к делу № 917/647/24

то решение относится к делу № 917/647/24. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119678028
Следующий документ : 119678030