Решение № 119211525, 22.05.2024, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
22.05.2024
Номер дела
916/1178/24
Номер документа
119211525
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/1178/24

Господарський суд Одеської області у складі судді Литвинової В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВІА"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦГІДРОБУД"

про стягнення 109550,72 грн

До суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВІА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦГІДРОБУД" про стягнення 109550,72 грн заборгованості за договором субпідряду на виконання поточного ремонту № 1222 від 13.10.2022, з яких - 92268,18 грн основного боргу, 12201,95 грн інфляційних та 5080,59 грн 3% річних.

Ухвалою від 25.03.2024 суд відкрив провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без призначення засідань. Встановлено Відповідачу строк, відповідно до ст. 251, 252 ГПК України, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, для подання суду (з доказами надіслання іншим учасникам справи): відзив на позов з документальним обґрунтуванням викладених обставин, заяви з процесуальних питань (за наявності), належним чином засвідчені копій статутних та реєстраційних документів.

Ухвала, надіслана відповідачу на адресу, зазначену в позові та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань м. Одеса вул. Генерала Петрова 38, кв. 7, повернулась до суду без вручення.

Згідно з ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, відповідач вважається належним чином повідомлений про розгляд справи.

Відзиву на позов відповідач не надав, тому справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до ст. 178 ГПК України.

02.05.2024 через підсистему Електронний суд позивач подав клопотання, яким повідомив, що докази витрат на правничу допомогу будуть надані протягом 5 днів після ухвалення рішення.

Згідно з ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

13.10.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ОЛВІА" (позивач, субпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦГІДРОБУД" (відповідач, підрядник) укладено договір субпідряду № 1222 на виконання поточного ремонту, предметом якого є поточний ремонт систем вентиляції та кондиціювання лікувального корпусу (літ. Б) грязелікування, інвентарний номер 1013000008 Медичного реабілітаційного центру Одеський за адресою: м. Одеса вул. Рибальська балка 3 (п. 1.1). Строк надання послуг до 15.12.2022 (п. 1.3).

Згідно з п. 2.1 договору договірна вартість послуг субпідрядника визначається відповідно до додатку № 1 до договору і становить 650000грн, в т.ч. ПДВ 108303,33грн. Вартість послуг, яка належить сплаті підряднику визначається на підставі витрат підрядника, складених згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 на підставі фактично виконаних робіт.

Відповідно до п. 2.2 договору вартість послуг з поточного ремонту, які доручені до виконання субпідряднику, може змінюватись за таких умов:

-призупинення робіт за рішенням підрядника та за обставинами непереборної сили,

- прийняття нових нормативних актів.

Перегляд договірної ціни обумовлюється розрахунками, оформляється сторонами шляхом складання додаткової угоди (п. 2.3).

Пунктом 3.1 договору передбачено, що початком надання послуг з поточного ремонту є дата виконання підрядником п. 4.1.1 договору.

Згідно з п. 4.1. договору підрядник здійснює оплату в такому порядку:

4.1.1 - протягом 3 банківських днів з дати підписання договору підрядник виплачує субпідряднику передоплату в сумі 60000грн.

4.1.2 - протягом 3 банківських днів з дати підписання актів виконаних робіт (1 етап робіт) підрядник виплачує субпідряднику 160000грн,

4.1.3 - до 01.11.2022 підрядник виплачує субпідряднику передоплату в сумі 170000грн,

4.1.4 остаточні платежі підрядник оплачує протягом 5 банківських днів з дати підписання актів виконаних робіт (2 етап роботи).

Відповідно до п. 4.2 договору обсяги робіт можуть корегуватись в залежності від реального фінансування видатків.

Позивач зазначає, що 01.11.2022 відповідач прийняв виконані позивачем роботи (1 етап), вартість яких становить 167381,78 грн, що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р. (форма КБ-3) та актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 р. (форма КБ-2в).

Однак в цих документах не зазначено дати їх підписання, а вказано лише листопад 2022 року.

Також позивач зазначає, що 30.11.2022 відповідач прийняв виконані позивачем роботи (2 етап), вартість яких становить 482618,18грн, що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р. (форма КБ-3) та актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 р. (форма КБ-2в).

Однак в цих документах також не зазначено дати їх підписання, а вказано лише листопад 2022 року.

З огляду на викладене, загальна вартість робіт становить 649999,96грн. Роботи були виконані у строк, визначений договором, до 15.12.2022.

Позивач виставив відповідачу рахунки на оплату № 31 від 13.10.2022 на суму 60000 грн, № 36 від 01.11.2022 на суму 167381,78 грн, № 41 від 25.11.2022 на суму 180350 грн та № 43 від 14.12.2022 на суму 242268,18 грн.

Відповідач частково розрахувався з позивачем, сплативши 557731,78 грн, що підтверджується:

- платіжним дорученням від 13.10.2022 № 750 на суму 60000грн,

-платіжним дорученням від 24.11.2022 № 816 на суму 167381,78грн,

-платіжним дорученням від 25.11.2022 № 819 на суму 180350грн,

-платіжним дорученням від 20.12. 2022 № 859 на суму 100000грн,

-платіжним дорученням від 27.01.2023 № 897 на суму 50000грн.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем становить 92268,18грн.

Відповідно до частини 1 статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Як встановлено судом, правовідносини сторін у даній справі виникли на підставі Договору субпідряду.

Статтею 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають, зокрема, з договору.

За змістом положень статей 626, 627, 628 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтею 837 ЦК України встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

2. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов`язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов`язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред`являти один одному вимоги, пов`язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 853 ЦК України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

З огляду на викладене, відповідач підписавши довідки про вартість робіт та акти виконаних робіт прийняв виконані позивачем роботи, тому в нього виник обов`язок оплатити їх.

Статтею 525 Цивільного кодексу України визначено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Сторонами підписано акт звірки розрахунків (а.с. 28), в якому зазначена сума боргу відповідача 92268,18грн.

Оскільки станом на час розгляду справи, відповідач не надав доказів сплати 92268,18 грн вартості виконаних позивачем робіт, то позовні вимоги про стягнення 92268,18 грн основного боргу підлягають задоволенню.

Крім того, у зв`язку з простроченням оплати позивач просить стягнути з відповідача 12201,95 грн інфляційних та 5080,59 грн 3% річних, нарахованих станом на 18.03.2024.

Згідно з ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд не погоджується з розрахунком інфляційних та річних позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Статтею 1 цього Закону визначено, що первинним є документ, який містить відомості про господарську операцію.

Крім того, первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити як назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо (ст. 9 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в України").

Згідно з абз. 1 п. 2.5. Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 № 88, документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

З огляду на викладене, вищезазначені довідки про вартість робіт та акти виконаних робіт відповідають вимогам до первинних бухгалтерських документів, хоча і мають недоліки, оскільки в них не зазначено дати складання, а зазначено лише місяць складання - листопад 2022 року.

Дата складання актів виконаних робіт в даній справі є підставою для визначення строку для оплати відповідно до п. 4.1.2 та 4.1.4. договору субпідряду.

Щодо акту звірки розрахунків, то він не є належною підставою факту виконання будь-яких господарських операцій (поставки, надання послуг), так як не є первинним бухгалтерським обліковим документом. Подібна правова позиція сформульована у постановах Верховного Суду від 19.04.2018 р. у справі № 905/1198/17; від 24.10.2018р.

З огляду на викладене, суд здійснив свій розрахунок інфляційних та річних, враховуючи наступне.

Як зазначено вище, сторони узгодили в договорі такі строки оплати робіт:

п. 4.1.1 - протягом 3 банківських днів з дати підписання договору підрядник виплачує субпідряднику передоплату в сумі 60000грн (тобто до 18.10.2022 включно). Відповідач сплатив ці кошти вчасно - 13.10.2022,

п. 4.1.2 - протягом 3 банківських днів з дати підписання актів виконаних робіт (1 етап робіт) підрядник виплачує субпідряднику 160000грн. Суд виходить з того, що дату складання акту виконаних робіт на суму 167381,78 грн встановити неможливо, але позивач виставив рахунок на цю 01.11.2022 за номером 36. Тому відповідач мав сплатити 160000грн до 04.11.2022 включно. Відповідач сплатив суму 167381,78 грн 24.11.2022. Таким чином, прострочення щодо сплати суми 160000грн мало місце з 05.11.2022 по 23.11.2022 включно.

Згідно з п. 4.1.3 договору - до 01.11.2022 підрядник виплачує субпідряднику передоплату в сумі 170000грн, але відповідач сплатив 180350грн 25.11.2022.

В п. 1.9 постанови пленуму ВГСУ від 17.12.2013 № 14 Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань роз`яснено, що якщо у договорі виконання грошового зобов`язання визначається до настання певного терміну, наприклад, до 1 серпня 2014 року (частина друга статті 252 ЦК України), то останнім днем виконання такого зобов`язання вважається день, що передує цьому терміну (в даному прикладі - 31 липня 2014 року). Водночас коли у тексті договору виконання грошового зобов`язання визначено "по 1 серпня 2014 року" або "включно до 1 серпня 2014 року", то останнім днем виконання такого зобов`язання буде 1 серпня 2014 року.

З огляду на викладене, останнім днем для сплати відповідачем 170000грн був 31.10.2022. Відповідач сплатив 180350 грн 25.11.2022. Таким чином, прострочення щодо сплати суми 170000грн мало місце з 01.11.2022 по 24.11.2022 включно.

Відповідно до п. 4.1.4 договору, остаточні платежі підрядник оплачує протягом 5 банківських днів з дати підписання актів виконаних робіт (2 етап роботи).

Як зазначив суд вище, в актах приймання виконаних робіт не зазначено дати складання, а зазначено лише листопад 2022 року, тому суд приймає за дату складання акту 2 етапу робіт на суму 482618,18 грн останній день місяця 2022 року - 30.11.2022, про що зазначає і позивач в позові.

Отже, строк оплати остаточних платежів за п. 4.1.4 договору був до 07.12.2022 включно.

Але відповідач з простроченням сплатив 100000грн 20.12.2022 та 50000грн 27.01.2023, а суму 92268,18 грн взагалі не оплатив.

Отже, мало місце прострочення щодо суми 100000грн з 08.12.2022 до 19.12.2022 включно, щодо суми 50000грн з 08.12.2022 до 26.01.2023 включно, щодо суми з 92268,18 грн з 08.12.2022 до 18.03.2024 (час здійснення позивачем розрахунку).

Основна сума заборгованості за договором:Сума боргуз 05/11/2022 до 23/11/2022160 000,00 грн.з 01/11/2022 до 24/11/2022170 000,00 грн.з 08/12/2022 до 19/12/2022100 000,00 грн.з 08/12/2022 до 26/01/202350 000,00 грн.з 08/12/2022 до 18/03/202492 268,18 грн. Інфляційні витрати:

Період 1 (05/11/2022 - 23/11/2022)Індекс інфляціїлистопад 2022100,70Період 2 (01/11/2022 - 24/11/2022)Індекс інфляціїлистопад 2022100,70

Період 3 (08/12/2022 - 19/12/2022)Індекс інфляціїгрудень 2022100,70Період 4 (08/12/2022 - 26/01/2023)Індекс інфляціїгрудень 2022100,70січень 2023100,80Період 5 (08/12/2022 - 18/03/2024)Індекс інфляціїгрудень 2022100,70січень 2023100,80лютий 2023100,70березень 2023101,50квітень 2023100,20травень 2023100,50червень 2023100,80липень 202399,40серпень 202398,60вересень 2023100,50жовтень 2023100,80листопад 2023100,50грудень 2023100,70січень 2024100,40лютий 2024100,30березень 2024100,50Розрахунок здійснюється за формулою

ІІС = ( ІІ1 : 100 ) x ( ІІ2 : 100 ) x ( ІІ3 : 100 ) x ... ( ІІZ : 100 )

ІІ1 - індекс інфляції за перший місяць прострочення,

......

ІІZ - індекс інфляції за останній місяць прострочення.

Період 1

IIc (100,70 : 100) = 1.00700000

Інфляційне збільшення:

160 000,00 x 1.00700000 - 160 000,00 = 1 120,00 грн.

Період 2

IIc (100,70 : 100) = 1.00700000

Інфляційне збільшення:

170 000,00 x 1.00700000 - 170 000,00 = 1 190,00 грн.

Період 3

IIc (100,70 : 100) = 1.00700000

Інфляційне збільшення:

100 000,00 x 1.00700000 - 100 000,00 = 700,00 грн.

Період 4

IIc (100,70 : 100) x (100,80 : 100) = 1.01505600

Інфляційне збільшення:

50 000,00 x 1.01505600 - 50 000,00 = 752,80 грн.

Період 5

IIc (100,70 : 100) x (100,80 : 100) x (100,70 : 100) x (101,50 : 100) x (100,20 : 100) x (100,50 : 100) x (100,80 : 100) x (99,40 : 100) x (98,60 : 100) x (100,50 : 100) x (100,80 : 100) x (100,50 : 100) x (100,70 : 100) x (100,40 : 100) x (100,30 : 100) x (100,50 : 100) = 1.07094203

Інфляційне збільшення:

92 268,18 x 1.07094203 - 92 268,18 = 6 545,69 грн.

Загальний розмір інфляційних становить 10308,49 грн.

3% річних

Розрахунок здійснюється за формулою:

Сума санкції = С x 3 x Д : 365 : 100, де

С - сума заборгованості,

Д - кількість днів прострочення.

Період прострочення грошового зобов`язання:Кількість днів у періодіСумаз 05/11/2022 до 23/11/2022 160 000,00 x 3 % x 19 : 365 : 10019249,86 грн.з 01/11/2022 до 24/11/2022 170 000,00 x 3 % x 24 : 365 : 10024335,34 грн.з 08/12/2022 до 19/12/2022 100 000,00 x 3 % x 12 : 365 : 1001298,63 грн.з 08/12/2022 до 26/01/2023 50 000,00 x 3 % x 50 : 365 : 10050205,48 грн.з 08/12/2022 до 31/12/2023 92 268,18 x 3 % x 389 : 365 : 1003892 950,05 грн.з 01/01/2024 до 18/03/2024 92 268,18 x 3 % x 78 : 366 : 10078589,91 грн.Всього розмір 3% річних становить 4 429,28 грн.

З огляду на викладене, позовні вимоги про стягнення 12201,95 грн інфляційних та 5080,59 грн 3% річних підлягають частковому задоволенню в сумі 10 308,49 грн та 4 429,28грн відповідно.

Враховуючи все вищевикладене, позов підлягає частковому задоволенню в розмірі 107005,95грн, з яких 92268,18 грн основного боргу, 10308,49 грн інфляційних та 4429,28 грн 3% річних.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, дійшов висновку задовольнити позовні вимоги частково.

Відповідно до ч. 1, 9 ст. 129 ГПК України судові витрати в розмірі сплаченого судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог 2422,40/109550,72* 107005,95грн грн=2366,13грн.

На підставі вищевикладених норм права, керуючись ст.ст. 129, 232-240, 243, Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦГІДРОБУД" (код 40294941, м. Одеса вул. Генерала Петрова 38, кв. 7) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВІА" (код 31431811, м. Одеса площа Михайлівська 1) 107005,95грн заборгованості та 2366,13грн витрат зі сплати судового збору.

3. В решті позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 22 травня 2024 р.

Суддя В.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119211525 ?

Документ № 119211525 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119211525 ?

Дата ухвалення - 22.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119211525 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119211525 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119211525, Хозяйственный суд Одесской области

Судебное решение № 119211525, Хозяйственный суд Одесской области было принято 22.05.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 119211525 относится к делу № 916/1178/24

то решение относится к делу № 916/1178/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119211524
Следующий документ : 119211526