Постановление суда № 119044988, 15.05.2024, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
927/401/24
Номер документа
119044988
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

15 травня 2024 року справа № 927/401/24

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., розглянувши матеріали справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Корнфілд» ЛТД», вул. Голосіївська, 13а, кв. 240, м. Київ, 03039, код 40326255

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст Агро Сервіс», вул. Зарічна, 3А, м. Варва, Чернігівська область, 17600, код 38402284

про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Корнфілд ЛТД» звернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст Агро Сервіс», у якому просить суд:

1) визнати протиправними дії Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» щодо ненадання Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» запитуваної інформації/документів, що викладені у Листі - вимозі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» вих.№1 від 22.03.2024;

2) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» надати Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» завірені належним чином наступні документи в копіях:

- статут товариства/підприємства/господарства з усіма змінами й доповненнями; витяг, виписку із ЄДРПОУ; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи товариства/підприємства;

- протоколи зборів засновників/учасників, рішення власників товариства/ підприємства/господарства, накази, рішення, розпорядження директора/керівника за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- свідоцтво платника ПДВ або витяг із Реєстру платників ПДВ; свідоцтво платника єдиного податку, витяг зі реєстру платників єдиного податку, довідку про внесення до відповідних реєстрів платників податків та обов`язкових платежів;

- документи, що дозволяють займатися певними видами діяльності: ліцензії, дозволи, патенти і т. ін.;

- внутрішні нормативні документи: наказ про облікову політику, колективний договір, положення про оплату праці й про преміювання за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- протоколи/накази на прийняття (призначення) керівника та головного бухгалтера.

- документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, транспортні засоби, цінні папери;

- довідку депозитарію, зведений обліковий реєстр (інформація про загальну кількість акціонерів та акціонерів, що володіють більше ніж 10% акцій).

- документи, що підтверджують формування статутного капіталу (рішення засновників/учасників, платіжні доручення, квитанції до прибуткових касових ордерів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстр акціонерів і т.ін.);

- договори з іноземними покупцями/постачальниками (за наявності); угоди, контракти та інші аналогічні документи з покупцями/постачальниками товарів (робіт, послуг) за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- договори оренди об`єктів інвестиційної нерухомості та договори (додаткові угоди) оренди основних засобів за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- кредитні договори та додаткові угоди до них та оборотно-сальдові відомості (надалі- ОСВ), розрахунки по кредитах;

- договори та інші документи, що стосуються отриманих та виданих фінансових допомог/позик; договори щодо надання (отримання) поворотної (безповоротної) допомоги за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- фінансову звітність за звітний період (всі 5 форм, примітки, або іншу кількість форм звітності, залежно від того, які форми звітності складалися товариством/ підприємством/господарством за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року);

- податкові декларації з податку на прибуток річні, податкові декларації з податку на додану вартість та інша податкова звітність (земля, транспорт, забруднення, вода, хмелярство і ін.) а також статистична звітність за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- ОСВ за 2021 рік по всіх рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовий баланс річний з розгорнутими залишками;

- відомості чи іншу інформацію у будь-якому вигляді з визначенням первісної вартості основних засобів (надалі- О3) та малоцінних необоротних матеріальних активів (надалі - МНМА), нарахованої амортизації та залишкової вартості ОЗ в розрізі класів; опис ОЗ та МНМА станом на кінець року;

- оборотно - сальдову відомість по номенклатурі ОЗ по залишковій вартості на кінець року;

- документи по проведенню експертної оцінки основних засобів, копію договору щодо проведення, дозвільні документи, якщо оцінка проводилася в 2020, 2021, 2022, 2023 роках та поточному періоді 2024 року;

- документи, що підтверджують фактично проведені поліпшення ОЗ, види поліпшень ОЗ, в т.ч. реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, поточний ремонт, і т. ін. за 2020, 2021, 2022, 2023 роки та поточний період 2024 року;

- акти переоцінки (дооцінки, уцінки) ОЗ;

- накази про проведення інвентаризації, складені інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, зведений акт інвентаризації, протокол результатів інвентаризації ОЗ та запасів з обов`язковими даними результатів інвентаризації та висновком: без відхилень чи з відхиленнями;

- вибірково ОСВ по номенклатурі та сумі придбаних товарів, запасів, готової продукції за будь-який місяць, де був найбільший оборот по датам (обороти по дебету (надалі - Дт) рахунків обліку);

- ОСВ по фінансових інвестиціях з розшифровками; аналіз довгострокової дебіторської заборгованості за термінами виникнення;

- ОСВ з розгорнутими залишками по дебіторській та кредиторській заборгованості в розрізі контрагентів та кожного рахунку (36,37,63,68); аналіз заборгованостей за термінами їх виникнення. ОСВ по рах.644 та 643;

- виписки банку по залишках на поточних рахунках у національній і іноземних валютах з додатками (довідку по залишкам підтверджену банком станом на кінець року);

- розрахунок ліміту залишку каси, акт інвентаризації каси, ОСВ, картку рахунку (вибірково за 1, 2 місяці оприбуткування готівки із банку та здачі в банк - суцільним порядком за будь-який місяць; головну книгу, аналіз рахунків, картку рахунків, де обліковувалися операції по банку та касі за рік; рух коштів в іноземній валюті за рік із визначенням курсової різниці на кожну звітну дату (дата перерахунку);

- інформацію про наявність судових справ, стороною у яких виступає товариство/ підприємство/господарство;

- видані та отримані векселі, копії договорів купівлі - продажу векселів; ОСВ по векселях обов`язково, із зазначенням/визначенням дати їх погашення;

- фонд оплати праці та нарахування ЄСВ помісячно, ПДФО; довідку про терміни виплати заробітної та про факт виплати (довільної форми); вибірково розрахунок відпускних; нарахування зарплати помісячно пов`язаним особам із числа управлінського персоналу;

- головну книгу рахунків, ОСВ, аналіз рахунків по отриманих доходах щомісячно (44, 70,71,72,73,74,75,79 та ін.) та витратах (23,91,90,92,93,94,95,96,97 та ін.); річні аналізи по всіх цих рахунках;

- списану кредиторську, дебіторську заборгованість на витрати та на доходи; аналітику;

- аналіз рахунку по датах по отриманих доходах за будь-який місяць, де був найбільший оборот;

- розрахунки резерву сумнівних боргів;

- перелік претензій на адресу дебіторів (копії надісланих претензій);

- перелік дебіторської заборгованості із зазначенням дати її виникнення та зі строком позовної давності;

- інформацію про факти наявності відшкодованої заподіяної шкоди;

- інформацію (ОСВ, аналіз рахунків) про сплату кредитів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансової допомоги, отриманих коштів по експорту, погашення векселів в січні - червні 2022 року (оплата до дати видачі звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку);

- усі договори, укладені між Товариством та будь-якими іншими особами (у тому числі працівниками Товариства) у період з 2018 року по поточний період 2024 року;

- посадові інструкції працівників органів управління Товариством;

- будь-які інші документи, що стосуються фінансової та господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст Агро Сервіс» та будуть наявні на момент виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Іст Агро Сервіс» судового рішення. Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 30.04.2024 підготовче засідання у справі призначено на 28.05.2024,13:00.

14.05.2024 до Господарського суду Чернігівської області через систему "Електронний Суд" надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції, у якій позивач просить суд забезпечити участь представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ АГРО СЕРВІС» адвоката Нефьодова С.М. у підготовчому засіданні призначеному на 28.05.2024, 13:00 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "EasyCon".

Розглянувши подану заяву представника позивача у справі №927/401/24 у режимі відеоконференції суд враховує таке.

Відповідно до ч.ч. 1-2, 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Судом встановлено, що заява представника позивача про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференцзв`язку подана в межах встановленого строку та з дотриманням правил процесуального закону.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з наявністю у суду технічної можливості щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференції (за допомогою програмного забезпечення "EasyCon"), суд доходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви позивача про проведення відеоконференції.

Керуючись ст. 197, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву б/н від 14.05.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю «Іст Агро Сервіс» про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції - задовольнити.

2. Призначити проведення підготовчого засідання, призначеного на 28.05.2024, 13:00 за участю представника позивача Нефьодова С.М. (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів, в системі відеоконференцзв`язку "EasyCon" (https://vkz.court.gov.ua/).

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції необхідно використовувати комп`ютерну техніку або смартфон з доступом в мережу Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції він зобов`язаний: зайти та авторизуватися в Системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до часу судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи відеоконференцзв`язку; очікувати запрошення секретаря судового засідання до участі в судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Ухвала складена та підписана 15.05.2024.

Суд звертає увагу учасників справи на те, що відповідно до приписів частин 5-8 статті 6 та частин 5, 6 статті 242 ГПК України, пунктів 5.6, 5.8, 10, 16, 17, 29, 37 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, учасникам справи (їх представникам), які є користувачами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, судові рішення в паперовій формі не надсилаються і не вручаються. Суд надсилає такі рішення в електронній формі до електронного кабінету таких осіб і вони вважаються врученими в день отримання повідомлення про доставку копії судового рішення на офіційну електронну адресу учасника справи (його представника), з якого і починається перебіг процесуального строку, встановленого законом або судом. Обмін процесуальними документами в електронній формі між судом та/або особами, що є (повинні бути) користувачами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, має здійснюватися виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.О. Демидова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119044988 ?

Документ № 119044988 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119044988 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119044988 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119044988 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119044988, Хозяйственный суд Черниговской области

Судебное решение № 119044988, Хозяйственный суд Черниговской области было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 119044988 относится к делу № 927/401/24

то решение относится к делу № 927/401/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119044986
Следующий документ : 119044989