Постановление суда № 119044984, 15.05.2024, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
927/438/24
Номер документа
119044984
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

15 травня 2024 року справа № 927/438/24

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., розглянувши матеріали позовної заяви від 09.05.2024 за позовом: Акціонерного товариства «Українська залізниця», вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150, код 40075815

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Табекс Інвест», вул. Мстиславська, 81/105, м. Чернігів, 14005, код 41627941

про стягнення 29294,94 грн. та зобов`язання вивезти неякісний товар

встановив:

09.05.2024 до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Українська залізниця» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Табекс Інвест» про стягнення 22026,24 грн штрафу, 7268,70 грн пені та зобов`язання відповідача вивезти неякісний товар.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором про закупівлю матеріально-технічних ресурсів № ПК/МТ3/23454/Ю від 27.07.2023 в частині поставки товару неналежної якості.

Аналіз змісту позовної заяви та доданих до неї документів свідчить про наявність підстав для залишення позовної заяви без руху з огляду на таке.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Під час звернення до суду із вказаним вище позовом позивачем не зазначено відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету у відповідача.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують направлення іншим учасникам справи копій позовної заяви і доданих до неї документів з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Статтею 172 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копію та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

За змістом пункту 2 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009, реєстрованим поштовим відправленням є поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку. При цьому розрахунковим документом є документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв`язку.

Пунктом 61 "Правил надання послуг поштового зв`язку" передбачено, що у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення.

За змістом положень вищевказаних Правил доказом, що підтверджує прийняття оператором поштового зв`язку поштового відправлення для пересилання, є виданий ним відправникові розрахунковий документ встановленої форми, разом з тим опис вкладення є підтвердженням того, які саме документи вкладені до поштового відправлення.

Таким чином, належними доказами надсилання відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів є розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), виданий відправникові оператором поштового зв`язку при прийнятті реєстрованого поштового відправлення для пересилання та опис вкладення до цього листа, з якого вбачається, які саме документи направлені на адресу відповідача.

На підтвердження направлення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів позивачем надано опис вкладення у цінний лист № 0103284775922 від 09.05.2024 на ім`я ТОВ «Табекс Інвест», адреса: м. Київ, вул. Пироговського, 19, корп. 4, кімн. 29, та накладну «Укрпошта» № 0103284775922 з зазначенням одержувача ТОВ «Табекс Інвест», Чернігів, 14005.

Отже, з наданих позивачем документів вбачається про направлення кореспонденції відповідачу за неналежною адресою.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Табекс Інвест»: 14005, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 81/105.

Таким чином, позивачем до позовної заяви не надано належних доказів надсилання відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів за належною адресою.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про те, що позивачем не дотримано вимог п. 2 ч. 3 ст. 162, п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, звертається увага позивача на те, що з опису вкладення в цінний лист вбачається направлення не всіх документів, які зазначені позивачем у додатку до позовної заяви.

У відповідності до ч.1,2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Положеннями ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу строк у 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення зазначених недоліків, а саме: зазначення відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету у відповідача, подання до суду належних доказів, які підтверджують відправлення відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів за належною адресою.

Керуючись статтями 162, 164, 172, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Позивачу протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви шляхом надання до суду: відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету у відповідача, належних доказів, які підтверджують відправлення відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів за належною адресою.

Надати суду докази направлення відповідачу документів на усунення недоліків позовної заяви.

3. Роз`яснити позивачу, що у відповідності до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, у разі не усунення ним недоліків позовної заяви у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суд звертає увагу учасників справи на те, що відповідно до приписів частин 5-8 статті 6 та частин 5, 6 статті 242 ГПК України, пунктів 5.6, 5.8, 10, 16, 17, 29, 37 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, учасникам справи (їх представникам), які є користувачами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, судові рішення в паперовій формі не надсилаються і не вручаються. Суд надсилає такі рішення в електронній формі до електронного кабінету таких осіб і вони вважаються врученими в день отримання повідомлення про доставку копії судового рішення на офіційну електронну адресу учасника справи (його представника), з якого і починається перебіг процесуального строку, встановленого законом або судом. Обмін процесуальними документами в електронній формі між судом та/або особами, що є (повинні бути) користувачами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, має здійснюватися виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З повним текстом ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.О. Демидова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119044984 ?

Документ № 119044984 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119044984 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119044984 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119044984 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119044984, Хозяйственный суд Черниговской области

Судебное решение № 119044984, Хозяйственный суд Черниговской области было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые данные.

Судебное решение № 119044984 относится к делу № 927/438/24

то решение относится к делу № 927/438/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119044983
Следующий документ : 119044985