Постановление суда № 118516706, 22.04.2024, Хозяйственный суд Винницкой области

Дата принятия
22.04.2024
Номер дела
902/438/24
Номер документа
118516706
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

(в порядку загального позовного провадження)

"22" квітня 2024 р. Cправа № 902/438/24

Суддя Господарського суду Вінницької області Яремчук Ю.О., розглянувши матеріали

за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІОС МАШИНЕРІ" (вул. Промислова, 17, с. Нове, Фастівський р-н., Київська обл., 08161)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Курилівці Агро" (вул. Соборна, 151, смт. Муровані Курилівці, Могилів - Подільський р-н., Вінницька обл., 23400)

про стягнення 749651,90 грн

В С Т А Н О В И В :

16.04.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІОС МАШИНЕРІ" звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Курилівці Агро" про стягнення 749 651,90 грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.04.2024 матеріали справи розподілено судді Яремчуку Ю.О.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд вважає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. Відповідно до частини першої, п`ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Аналіз приписів ч.2 ст.148, ч.2 ст.171, ч.4 ст.176, ст.249, ч.ч.1-4 ст.250 ГПК України приводить до переконливого висновку, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається лише на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій статті 247 ГПК України і вказане клопотання вирішується тільки при відкритті провадження у справі.

Відповідно до п. 7 ч.4 ст.247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розглянувши матеріали позовної заяви судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 ГПК України; підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також приходить до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

Згідно з приписами ст.181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 30, 42, 43, 45, 47, 56, 60, 120, 121, 176, 177, 181, 182, 183, 234, 235, 240, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження у справі 902/438/24.

2. Розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 14 травня 2024 року о 11:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 3 .

4. Зобов`язати сторони забезпечити явку в засідання повноважних представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.60 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

5. Зобов`язати відповідача у 15-денний строк з дня вручення даної ухвали надіслати суду відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; а позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, у порядку, передбаченому статтями 165, 178 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відзиву надати суду до початку підготовчого засідання.

6. Зобов`язати позивача надіслати суду та відповідачу відповідь на відзив до початку підготовчого засідання у справі (у разі наявності) у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.166 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відповідей на відзив надати суду до початку підготовчого засідання.

7. Зобов`язати відповідача надіслати суду та позивачу заперечення щодо відповіді на відзив до початку підготовчого засідання у справі (у разі наявності) у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.167 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення заперечення щодо відповіді на відзив надати суду до початку підготовчого засідання.

8. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

9. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

10. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст.169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

11. Попередити сторони про обов`язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання та про те, що відповідно до ч.1 ст.202, п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею, а якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання та не повідомив про причини неявки суд може залишити позов без розгляду.

12. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами відповідно до ч.9 ст.165, ч.2 ст.178 ГПК України.

13. Звернути увагу на те, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч.ч.1, 3 ст.43 ГПК України). У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору (ч.9 ст.129 ГПК України).

14. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках:

1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк тощо.

15. Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

16. За приписами ч.1 ст.255 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі окремо від рішення суду першої інстанції оскарженню не підлягає.

17. Повідомити учасників процесу, що з 18.10.2023 вступили в дію зміни до Господарського процесуального кодексу України внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документам" № 3200-IX від 29.06.2023.

Зокрема в ч.6 ст.6 визначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

18. Копію ухвали надіслати відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, на електронну адресу представника позивача - ІНФОРМАЦІЯ_2, представника позивача - ІНФОРМАЦІЯ_1 та до Електронного кабінету ЄСІТС.

Повний текст ухвали складено 22.04.2024.

Суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу ( вул. Промислова, 17, с. Нове, Фастівський р-н., Київська обл., 08161 )

3 - відповідачу ( вул. Соборна, 151, смт. Муровані Курилівці, Могилів - Подільський р-н., Вінницька обл., 23400 )

Часті запитання

Який тип судового документу № 118516706 ?

Документ № 118516706 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118516706 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118516706 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118516706 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 118516706, Хозяйственный суд Винницкой области

Судебное решение № 118516706, Хозяйственный суд Винницкой области было принято 22.04.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные данные.

Судебное решение № 118516706 относится к делу № 902/438/24

то решение относится к делу № 902/438/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118516705
Следующий документ : 118516708