Постановление суда № 118024225, 14.11.2023, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
14.11.2023
Номер дела
757/49887/23-к
Номер документа
118024225
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49887/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді в кримінальному провадженні №72023100200000006,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 170, 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м Києва від 02 листопада 2023 року на на речові докази, вилучені під час обшуку за фактичним веденням фінансово -господарської діяльності ТОВ «Енергомед+» (код ЄДРПОУ 31761265), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 49. Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт накладено необґрунтовано, прокурором не доведено необхідність арешту грошових коштів, печаток та кліше для збереження доказів, які можуть підтверджувати незаконні дії в рамках кримінального провадження. Адвокат в судове засідання не з`явилась, до початку судового засідання подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заперечення проти задоволення клопотання про скасування арешту майна. Слідчим суддею з урахуванням належного повідомлення прокурора, за клопотанням якого було накладено арешт, а також враховуючи необхідність здійснення ефективного судового захисту особи яка звернулась із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, визнано можливим проведення розгляду поданого клопотання. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72023100200000006 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві. В рамках кримінального провадження № 72023100200000006 від 26.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 року у справі №757/40491/23-к накладено арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на речові докази, вилучені під час обшуку за фактичним веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергомед+» (код ЄДРПОУ 31761265), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 49. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості. Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти російської федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти російської федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним. Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/40491/23-к вбачається, що підставами накладення арешту є забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів. Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування. Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що скасування арешту з вказаного у клопотанні майна жодним чином не вплине на хід досудового розслідування, крім того, скасування застосованого заходу забезпечення кримінального провадження відновить конституційне право заявника безпідставно обмежене в силу положень національного законодавства, так і з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, підстав для порушення якого слідчий суддя на даний момент не вбачає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2023 у справі № 757/40491/23-к на майно вилучене під час обшуку за фактичним веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергомед+» (код ЄДРПОУ 31761265), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 49, а саме: 1. Грошові кошти в сумі 4 686 000 (чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч) грн.; 2. Печатки суб`єктів підприємницької діяльності та виконавчих органів місцевого самоврядування:- ТОВ «НОВА ТРЕЙД ГРУП.» (41545665):

- ТОВ «Аграрно-промисловий кооператив «Землероб» (41457768);

- ТОВ «КАРБОНПРОМ» (42858576);

- ТОВ «РОАДХАУС КОРПОРАЦІЯ» (43797808);

- ТОВ «ІТІОЛІ» (42287700) - 2 штуки;

- ТОВ «СЛАВОЙЛ» (33011323) - 2 штуки;

- ТОВ «РЕСУРС ПРОФ» (39176765);

- ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ):

- ТОВ «АТП 929» ( НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 );

- ТОВ «ІНТЕРМАШ ТЕХНОЛОДЖИ (40001429)

- ТОВ ВКП «РУБІКС-Н» (24233795) - 2 штуки;

- TOB «УКРТРАНЗИТГA3» (41365948);

- TOB «ГЛОБУС» (31614260);

- TOB «CKАЙТОРГ» (38954216);

- TOB «ІТ-ХАБ» (41124957) - 2 штуки;

- TOB «ЕКСОН ЮК» (42616474) - 2 штуки;

- TOB «ФЕРСТ ГРУП» (41701663):

- TOB «СОФТОІЛ» (42318031);

- TOB «НБЮ TACTPO» (40503886);

- TOB «ЄКСОН ЮК» (45054208);

- TOB «ЕНЕРГОМЕД +» (31761265);

- TOB «ХІМПРОДУКТ ПЛЮС» (44417445);

- TOB «НАФТА КЕПІТАЛ ГРУП» (38812640);

- Дніпропетровська міська рада народних депутатів. Виконавчий комітет;

- ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» (41223117);

- ТОВ «СІНКОПА» (39400762);

- ТОВ «БРАНЧ ТАЙМ» (42088260);

- ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 );

- печатки кліше - 20 штук.

Скасувати забороною користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 118024225 ?

Документ № 118024225 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118024225 ?

Дата ухвалення - 14.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 118024225 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118024225 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 118024225, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 118024225, Печерский районный суд города Киева было принято 14.11.2023. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 118024225 относится к делу № 757/49887/23-к

то решение относится к делу № 757/49887/23-к. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118015680
Следующий документ : 118024228