Постановление суда № 117708459, 18.03.2024, Веселиновский районный суд Николаевской области

Дата принятия
18.03.2024
Номер дела
472/644/23
Номер документа
117708459
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 472/644/23

Провадження №2/472/26/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про затвердження мирової угоди

18 березня 2024 року селище Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області у складі:

головуючого судді - Орленко Л.О.,

з участю секретаря

судового засідання - Фігурської К.М.,

позивача - ОСОБА_1 ,

представника відповідача - адвоката Мусійчук Н.Ю.

(в режимі відеоконференції),

представників відповідача - Клімачова Є.О., Грабчук Н.Є.,

розглянувши увідкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у селищіВеселинове в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справуза позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2023 року до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Ухвалою судді Кучерявенка С.С. від 04 серпня 2023 року було відкрито провадження у справі.

28 вересня 2023 року ухвалою судді Орленко Л.О. було прийнято справу до свого провадження та призначено судове засідання.

14 березня 2024 року до суду надійшла заява про затвердження мирової угоди між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ТОВ "Колосівський елеватор" в особі директора - Клімачова Є.О.

Відповідно доумов мировоїугоди сторонидомовилися проте,що з огляду на з`ясовані та досліджені під час судового розгляду по суті в справі № 472/644/23 факти, пов`язані з розірванням трудового договору між позивачкою та відповідачем, позивачка ОСОБА_1 визнає, що розірвання трудового договору, оформлене наказом ТОВ "Колосівський елеватор" № 80 від 18.07.2023 року, відбулося без порушення прав позивачки та у відповідності до норм чинного законодавства. Так, позивачка визнає, що:

- зміни в організації виробництва і праці через скорочення штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) відбулися в ТОВ "Колосівський елеватор" у зв`язку зі зменшенням обсягів робіт/послуг за основними видами діяльності та з відсутністю роботи на лінії по виготовленню паливних брикетів (на лінії брикетування);

- такі зміни в організації виробництва і праці в ТОВ "Колосівський елеватор" є належною підставою для розірвання трудового договору між позивачкою і відповідачем відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України;

- позивачка була попереджена про майбутнє скорочення штатної одиниці та звільнення у встановлені законом порядку та строк;

- ТОВ "Колосівський елеватор" було не в змозі запропонувати позивачці іншу роботу, оскільки відповідні вакансії у відповідача відсутні, тим більше такі, що враховували б отримані позивачкою рекомендації медико-соціальної експертної комісії від 04.06.2019 року та наведену в довідці до акту огляду МСЕК № 559209 від 04.06.2019 року інформацію;

- у день звільнення позивачка отримала від відповідача копію наказу про звільнення (№ 80 від 18.07.2023 року), письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні, довідку про роботу та заробітну плату, трудову книжку з внесеними належними записами про звільнення;

- всі передбачені законом належні позивачці виплати були сплачені відповідачем вчасно та в повному обсязі;

- обставини (факти) порушення відповідачем вимог чинного законодавства, якими позивачка обґрунтовувала свої позовні вимоги, не мали місце, не відповідають дійсності, а надані позивачкою під час судового розгляду доводи, висновки, пояснення, заперечення тощо з метою доведення підставності заявлених нею позовних вимог є помилковими та такими, що не ґрунтуються на дійсних обставинах і не підтверджуються належними, допустимими та достовірними в розумінні цивільного процесуального закону доказами.

Зважаючи на визнання позивачкою необґрунтованості та безпідставності своїх позовних вимог, відповідач заявляє про відсутність будь-яких претензій до позивачки.

З огляду на стійкий розлад здоров`я позивачки та її належність до незахищених верств населення, відповідач свідомо, виявляючи добру волю, зобов`язується одноразово надати позивачці матеріальну (грошову) допомогу на лікування в сумі, що не перевищує 35 500 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень протягом 10 (десяти) календарних днів з дня затвердження Веселинівським районним судом Миколаївської області та отримання ухвали.

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 підтримала заяву та просила затвердити мирову угоду.

В судовому засіданні представники відповідача - директор ТОВ "Колосівський елеватор" Клімачов Є.О. та інспектор з кадрів Грабчук Н.Є. висловили думку про наявність підстав для затвердження мирової угоди.

В судовому засіданні представник відповідача - адвокат Мусійчук Н.Ю. підтримала рішення довірителя ТОВ "Колосівський елеватор" в особі директора Клімачова Є.О. затвердити мирову угоду та закрити провадження у даній цивільній справі.

Суд, заслухавши думки учасників справи, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 7ст.49ЦПКУкраїни сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст.207ЦПКУкраїни мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Судом встановлено, що мирова угода відповідає волі сторін, стосується лише їх прав та обов`язків та предмета спору, не суперечить закону, не порушує прав, свобод, інтересів інших осіб, не є невиконуваною.

Порядок виконання мирової угоди, наслідки затвердження її судом та закриття провадження у справі, передбачені ст.ст.208,256 ЦПК України, роз`яснені та сторонам зрозумілі.

За таких обставин суд вважає, що заява про затвердження мирової угоди підлягає задоволенню, а провадження у справі закриттю.

Окрім цього, згідно з ч. 4 ст. 142 ЦПК України, якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

Позивачем понесені витрати на правничу допомогу на загальну суму 2000 гривень, що підтверджується розрахунком вартості послуг (т. 1 а.с. 51) та квитанцією до прибуткового касового ордеру від 01.08.2023 року (т. 1 а.с. 50), тому, з врахуванням положень ч. 4 ст. 142 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню половина цієї суми, а саме - 1000 гривень.

Крім того, в справі було заявлено позивачем дві позовні вимоги - про поновлення на роботі та про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, за які підлягав сплаті судовий збір в розмірі по 1073, 60 гривень за кожну позовну вимогу.

Позивач ОСОБА_1 звільнена від сплати судового збору на підставі п.1 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір».

За таких обставин, з врахуванням положень ч. 4 ст. 142 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягненню 50 % судового збору, що становить 1073, 60 гривень (1073, 60 + 1073, 60 / 2), від сплати якого була звільнена позивачка.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.49, 142,207, 255,258-260 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву про затвердження мирової угоди, поданої до суду 14 березня 2024 року позивачем ОСОБА_1 (далі ОСОБА_1 , позивачка) та відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" (далі ТОВ "Колосівський елеватор", відповідач), в особі представника - директора Клімачова Євгена Олександровича, який діє на підставі Статуту, у цивільній справі № 472/644/23 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу задовольнити.

Затвердити мирову угоду від 13 березня 2024 року, укладену між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор", в особі представника - директора Клімачова Євгена Олександровича, який діє на підставі Статуту, у цивільній справі № 472/644/23 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відповідно до умов якої:

1. З огляду на з`ясовані та досліджені під час судового розгляду по суті в справі № 472/644/23 факти, пов`язані з розірванням трудового договору між позивачкою та відповідачем, позивачка ОСОБА_1 визнає, що розірвання трудового договору, оформлене наказом ТОВ "Колосівський елеватор" № 80 від 18.07.2023 року, відбулося без порушення прав позивачки та у відповідності до норм чинного законодавства. Так, позивачка ОСОБА_1 визнає, що:

- зміни в організації виробництва і праці через скорочення штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) відбулися в ТОВ "Колосівський елеватор" у зв`язку зі зменшенням обсягів робіт/послуг за основними видами діяльності та з відсутністю роботи на лінії по виготовленню паливних брикетів (на лінії брикетування);

- такі зміни в організації виробництва і праці в ТОВ "Колосівський елеватор" є належною підставою для розірвання трудового договору між позивачкою і відповідачем відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України;

- позивачка була попереджена про майбутнє скорочення штатної одиниці та звільнення у встановлені законом порядку та строк;

- ТОВ "Колосівський елеватор" було не в змозі запропонувати позивачці іншу роботу, оскільки відповідні вакансії у відповідача відсутні, тим більше такі, що враховували б отримані позивачкою рекомендації медико-соціальної експертної комісії від 04.06.2019 року та наведену в довідці до акту огляду МСЕК № 559209 від 04.06.2019 року інформацію;

- у день звільнення позивачка отримала від відповідача копію наказу про звільнення (№ 80 від 18.07.2023 року), письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні, довідку про роботу та заробітну плату, трудову книжку з внесеними належними записами про звільнення;

- всі передбачені законом належні позивачці виплати були сплачені відповідачем вчасно та в повному обсязі;

- обставини (факти) порушення відповідачем вимог чинного законодавства, якими позивачка обґрунтовувала свої позовні вимоги, не мали місце, не відповідають дійсності, а надані позивачкою під час судового розгляду доводи, висновки, пояснення, заперечення тощо з метою доведення підставності заявлених нею позовних вимог є помилковими та такими, що не ґрунтуються на дійсних обставинах і не підтверджуються належними, допустимими та достовірними в розумінні цивільного процесуального закону доказами.

2. Зважаючи на визнання позивачкою необґрунтованості та безпідставності своїх позовних вимог, відповідач заявляє про відсутність будь-яких претензій до позивачки.

3. З огляду на стійкий розлад здоров`я позивачки та її належність до незахищених верств населення, відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" (код ЄДРПОУ: 00955012, місцезнаходження: 57030, Миколаївська область, Вознесенський район, селище Токарівка, вул. Незалежності, буд. 3) свідомо, виявляючи добру волю, зобов`язується одноразово надати позивачці ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) матеріальну (грошову) допомогу на лікування в сумі, що не перевищує 35500(тридцятьп`ятьтисяч п`ятсот)гривень протягом 10 (десяти) календарних днів з дня затвердження Веселинівським районним судом Миколаївської області та отримання ухвали.

4. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою.

5. Ухвала Веселинівського районного суду Миколаївської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з частиною другоюстатті 208ЦПКУкраїнита підлягає примусовомувиконаннювідповіднодо пункту2частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження".

6. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень

7. Наслідки укладення мирової угоди, зміст ст.ст.207,208 ЦПК Українисторонам роз`яснені і зрозумілі. Зобов`язання Сторін по мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

Закрити провадження у цивільній справі № 472/644/23 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв`язку із затвердженням мирової угоди.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" (код ЄДРПОУ: 00955012, місцезнаходження: 57030, Миколаївська область, Вознесенський район, селище Токарівка, вул. Незалежності, буд. 3) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на рахунок НОМЕР_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), судові витрати на правничу допомогу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосівський елеватор" (код ЄДРПОУ: 00955012, місцезнаходження: 57030, Миколаївська область, Вознесенський район, селище Токарівка, вул. Незалежності, буд. 3) на користь держави судовий збір в розмірі 1073 (одна тисяча сімдесят три) гривні 60 (шістдесят) копійок.

Реквізити для сплати судового збору: отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106, код ЄДРПОУ 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), розрахунковий рахунок UA908999980313111256000026001, кодкласифікації доходів бюджету: 22030106.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Миколаївського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області Л.О. Орленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 117708459 ?

Документ № 117708459 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117708459 ?

Дата ухвалення - 18.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117708459 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117708459 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 117708459, Веселиновский районный суд Николаевской области

Судебное решение № 117708459, Веселиновский районный суд Николаевской области было принято 18.03.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 117708459 относится к делу № 472/644/23

то решение относится к делу № 472/644/23. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 117708449
Следующий документ : 117708461