Постановление суда № 117437207, 05.03.2024, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
05.03.2024
Номер дела
916/754/24
Номер документа
117437207
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"05" березня 2024 р.м. Одеса Справа № 916/754/24

Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,

розглянувши матеріали за вх. № 775/24 від 26.02.2024

за позовом Громадської організації "Товариство "Восток" (67300, Одеська обл., м. Березівка, вул. 31 Березня, буд. 69; код ЄДРПОУ 42238831)

до відповідача: Южненської міської ради Одеського району Одеської області (65481, Одеська обл., м. Южне, проспект Григорівського Десанту, буд.18; код ЄДРПОУ 21018103)

про стягнення 5 550 000,00 грн,

ВСТАНОВИВ:

Громадська організація "Товариство "Восток" звернулась до Господарського суду Одеської області з позовом до Южненської міської ради Одеського району Одеської області про стягнення грошових коштів у розмірі 5 550 000,00 грн у якості компенсації за завдану шкоду.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на створення відповідачем перешкод у користуванні гаражами та землею, а також на не сприяння відповідачем Товариству у виконанні його статутних завдань, обмеження прав, свобод та законних інтересів членів Товариства.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд зазначає наступне.

Згідно ст.35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини наявність неупередженості відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції повинна визначатися за суб`єктивним та об`єктивним критеріями. Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (справи "Білуха проти України", "Паскала проти України").

Рекомендаціями CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів встановлено, що саме незалежність суддів, є невід`ємним елементом верховенства права, необхідним для неупередженості суддів та функціонування судової системи. Судді повинні мати необмежену свободу щодо неупередженого розгляду справ відповідно до законодавства та власного розуміння фактів. Під час розгляду всіх справ судді повинні діяти незалежно та неупереджено, забезпечувати сторонам можливість бути об`єктивно вислуханими, пояснювати за потреби процедурні питання.

В Бангалорських принципах поведінки суддів від 19.05.2006p., які схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 № 2006/23, зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві.

В рішеннях у справах "Ветштайн проти Швейцарії" та "Ферантелі та Сантанжело проти Італії", Європейським судом з прав людини висловлювалась позиція, згідно якої при вирішенні того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезсторонній, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною, важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти в громадськість у демократичному суспільстві.

Таким чином, сам факт недовіри особи може створити враження необ`єктивності та упередженості судді при розгляді справи, а відтак в майбутньому стане причиною сумнівів в об`єктивності, справедливості, неупередженості та законності судового рішення у справі та зможе поставити під сумнів забезпечення реалізації права особи на справедливий судовий розгляд.

Згідно ч.1 ст. 38 ГПК України з підстав, зазначених у ст.ст. 35, 36 і 37 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов`язані заявити самовідвід.

Відповідно до ч.3 ст.38 Господарського процесуального кодексу України, самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставі відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Відповідно до ч.1 ст. 39 ГПК України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу (ч.9 ст.39 ГПК України).

Як вбачається з позовної заяви Громадської організації "Товариство "Восток", предметом заявленого позову є стягнення з відповідача суми грошових коштів в якості компенсації за завдану шкоду.

В той же час у провадженні судової колегії Господарського суду Одеської області у складі головуючого судді Щавинської Ю.М., суддів Волкова Р.В. та Петренко Н.Д. перебувала аналогічна справа № 916/3317/21 за позовом Громадської організації "Товариство "Восток" до Южненської міської ради Одеського району Одеської області про стягнення 1 000 000 грн.

Рішенням від 28.12.2022 у задоволенні позову у справі № 916/3317/21 відмовлено.

В ході розгляду справи № 916/3317/21 ГО "Товариство "Восток" було подано заяву про відвід колегії судів у складі: головуючий суддя Щавинська Ю.М., суддя Волков Р.В., суддя Петренко Н.Д. від розгляду справи № 916/3317/21.

Обґрунтовуючи означену заяву, керівник ГО "Товариство "Восток" зазначав, що у судовому засіданні 22.06.2022 судом протокольними ухвалами було відмовлено у задоволенні клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, клопотання про витребування доказів, що за його переконанням свідчить про відмову суду від виявлення при вирішенні спору у справі допущених відповідачем порушень норм законодавства та недоліків діяльності останнього. За твердженням позивача, такі процесуальні рішення суду є порушенням приписів ст.ст.73-82 ГПК України, що не дозволяє позивачу в повному обсязі реалізувати права, передбачені ст.42 ГПК України, у зв`язку з чим позивач вказує на наявність обґрунтованих побоювань щодо безсторонності суду та відсутності у нього довіри до складу суду. Крім того, позивач також наголосив про відсутність у суду намірів реалізувати та фактичне ігнорування приписів ст. 246 ГПК України.

Деякі аналогічні клопотання, зокрема, клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, у задоволенні якого судовою колегією було відмовлено під час розгляду справи № 916/3317/21, додано позивачем і до позову у справі № 916/754/24.

Відповідно до частини першої статті 6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Згідно із пунктом 12 висновку №1 (2001) Консультативної ради європейських судів для Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів і незмінності суддів при винесенні судових рішень, у відношенні сторін в судовому розгляді судді повинні бути безсторонніми, тобто вільними від будь-яких зав`язків, упередженості, які впливають або можуть сприйматися як такі, що спливають на здатність судді приймати незалежне рішення. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси визначеної сторони в якому-небудь спорі. Судова влада повинна користуватися довірою не тільки зі сторони сторін в конкретному розгляді, але і зі сторони суспільства в цілому. І суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв`язку, упередженості чи впливу, але він повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостерігача. Інакше довіру до незалежності судової влади буде підірвано. Відповідно до пункту 2.5 Бангалорських принципів поведінки суддів суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді. Тому при розгляді заяви про відвід судді слід виходити саме з суб`єктивної оцінки сторони у справі щодо дій головуючого у справі. Іншими словами, якщо сторона має сумнів в безсторонності судді, навіть тоді, коли об`єктивно це нічим не підкріплено, то практика Європейського суду з прав людини наголошує на необхідності задоволення такої заяви про відвід, адже в іншому випадку це буде розцінено як порушення права особи на справедливий суд.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Бочан проти України» (п.66) нагадує, що «безсторонність» в сенсі статті 6 Конвенції має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі, тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію, тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.

Незважаючи на фактичну відсутність обставин, що свідчать про неупередженість чи необ`єктивність судді Волкова Р.В., а також на те, що предмет та підстава позову у справах № 916/3317/21 та № 916/754/24 не є ідентичними, хоча правовідносини і є подібними, приймаючи до уваги відмову у задоволенні позовних вимог ГО "Товариство "Восток" судовою колегією у складі, у тому числі, судді Волкова Р.В. в аналогічній справі № 916/3317/21, суд бере до уваги можливість виникнення у позивача сумнівів у неупередженості та об`єктивності судді Волкова Р.В. при розгляді справи № 916/754/24, що може мати наслідком виявлення недовіри складу суду при розгляді даної справи.

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення будь-яких обставин, які в подальшому можуть викликати сумнів в неупередженості та об`єктивності судді Волкова Р.В., вважаю за необхідне заявити самовідвід від розгляду справи № 916/754/24 та передати справу для повторного автоматизованого розподілу у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 35, 38-39, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заявити самовідвід від розгляду справи № 916/754/24 За позовом Громадської організації "Товариство "Восток" до Южненської міської ради Одеського району Одеської області про стягнення 5 550 000,00 грн.

2. Справу № 916/754/24 передати для повторного автоматизованого розподілу у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили 05.03.2024 та відповідно до чинної редакції Господарського процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков

Часті запитання

Який тип судового документу № 117437207 ?

Документ № 117437207 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117437207 ?

Дата ухвалення - 05.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117437207 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117437207 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 117437207, Хозяйственный суд Одесской области

Судебное решение № 117437207, Хозяйственный суд Одесской области было принято 05.03.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 117437207 относится к делу № 916/754/24

то решение относится к делу № 916/754/24. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 117437206
Следующий документ : 117437208