Решение № 116854928, 08.02.2024, Хозяйственный суд Полтавской области

Дата принятия
08.02.2024
Номер дела
917/2071/23
Номер документа
116854928
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.24 Справа № 917/2071/23

Суддя Киричук О.А. при секретарі судового засідання Тертичній О.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 01200244, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, проспект Берестейський, 121 В, офіс 106)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС- Україна» (код ЄДРПОУ 38194448, місцезнаходження юридичної особи: 36010, м. Полтава, вул. Половки, буд. 62)

про стягнення 231619,62 грн.

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС- Україна» про стягнення 231619,62 грн. заборгованості за договором №16-КУ/Т/т продажу нафтогазопродуктів по одноразових відомостях від 19 жовтня 2021 року, у тому числі основний борг у розмірі 226 696,80 грн; інфляційні втрати в розмірі 2 034,76 грн та 3% річних в розмірі 2 888,06 грн.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 24.01.2023 у справі №917/2071/23 позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» на користь Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» заборгованість у розмірі 226 696,80 грн; інфляційні втрати в розмірі 2 034,76 грн та 3% річних в розмірі 2 888,06 грн, а також 3 474,29 грн. витрат по сплаті судового збору.

Приватна науково-виробнича компанія «Інтербізнес» звернулася до Господарського суду Полтавської області із заявою (вх. №1125), в якій просить суд ухвалити додаткове рішення про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» на користь Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» витрати, пов`язані з наданням правничої допомоги у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн 00 коп.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Зважаючи на те, що справу по суті спору розглянуто в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників, додаткове судове рішення за результатами розгляду заяви Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» підлягає ухваленню в тому самому порядку, що й судове рішення, зокрема, без повідомлення (виклику).

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи та докази, надані позивачем на підтвердження понесених останнім витрат на професійну правничу допомогу, суд зазначає наступне.

Положеннями статті 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Право особи на отримання правової допомоги під час розгляду справи господарськими судами гарантоване статтею 131-2 Конституції України, статтею 16 Господарського процесуального кодексу України, відповідними нормами Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (п. 12 ч. 3 ст. 2 ГПК України).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Статтею 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина 3 статті 126 цього Кодексу).

Частиною 4 статті 126 ГПК України передбачено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Положеннями абзацу 1 частини 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Як вбачається з матеріалів справи, з першою заявою по суті спору позивачем було подано попередній розрахунок розміру судових витрат на професійну правничу допомогу у сумі 20 000,00грн.

На підтвердження здійснених позивачем судових витрат на професійну правничу допомогу, позивачем в матеріали справи надано: копію Договору № 2/22 про надання правової допомоги від 04.01.2022, копію Додаткової угоди №11 від 22.08.2023 до Договору № 2/22 про надання правової допомоги від 04.01.2022, Ордер серії АА № 1346147 від 30.08.2023, копію свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю №3286 від 24.04.2008 та посвідчення адвоката; копію Акту прийняття-передачі наданих послуг від 26.01.2024.

Як вбачається зі місту зазначених доказів, що Позивачем з Адвокатським об`єднанням «Перший правничий колегіум «АСТРЕЯ» (надалі Адвокатське об`єднання) укладено 04.01.2022 договір № 2/22 про надання правової допомоги, та 22.08.2023 (надалі Договір).

Згідно з пунктом 1.1 Договору Позивач доручає, а Адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання надавати правничу допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

Пунктом 1.2 Договору визначено обсяг та зміст повноважень Адвокатського об`єднання, його права та обов`язки по Договору, що включає в себе, у тому числі, представництво та правовий захист прав й інтересів Позивача у судах під час розгляду цивільних та господарських справ.

Відповідно до пункту 5.1 Договору надання Адвокатським об`єднанням правничої допомоги за Договором здійснюється на підставі додаткових угод до нього, якими визначається обсяг й вартість правничої допомоги, що буде надана або надається.

Відповідно до Додаткової угоди № 11 від 22.08.2023 до Договору Адвокатське об`єднання зобов`язується надати Позивачу наступну професійну правничу допомогу:

« 1.1. Попереднє опрацювання та аналіз документів щодо заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448) перед Клієнтом у розмірі 226 696,80 грн, що виникла за договором №16-КУ/Т/т продажу нафтогазопродуктів по одноразових відомостях від 19.10.2021.

1.2. Здійснити аналіз нормативно-правових актів, що регулюють правовідносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» та Клієнтом.

1.3. Скласти позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про стягнення заборгованості за договором №16-КУ/Т/т продажу нафтогазопродуктів по одноразових відомостях від 19.10.2021 у розмірі 226 696,80 грн.

1.4. Виконати розрахунок інфляційних втрат та 3-х процентів річних, що підлягають сплаті Товариством з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» на користь Клієнта у зв`язку з несвоєчасним поверненням коштів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цієї Додаткової угоди.

1.5. Підписати позовну заяву та обрахунок позову, складені відповідно до підпунктів 1.3 й 1.4 пункту 1 цієї Додаткової угоди, та направити копію позовної заяви з додатками на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна».

1.6. У разі необхідності готувати й інші процесуальні документи, які пов`язані з розглядом судом позовної заяви, складеної відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 цієї Додаткової угоди.

1.7. Здійснювати представництво у встановленому законом порядку інтересів Клієнта в Господарському суді Полтавської області у справі за позовом Клієнта до Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» щодо стягнення заборгованості у розмірі 226 696,80 грн, що виникла за договором №16-КУ/Т/т продажу нафтогазопродуктів по одноразових відомостях від 19.10.2021, інфляційних втрат та 3-х проценти річних.»

Відповідно до пункту 4.1 Договору вартість надання правничої допомоги Адвокатським об`єднанням за Договором визначається на підставі попередньої домовленості щодо кожного завдання Позивача.

Пунктом 2 Додаткової угоди № 11 від 22.08.2023 до Договору передбачено, що вартість послуг Адвокатського об`єднання, що передбачені цією Додатковою угодою, складає фіксовану суму 20 000 грн 00 коп.

Договором передбачено, що за результатами надання правничої допомоги складається акт (пункти 4.5 та 4.7), який через призму статті 903 Цивільного кодексу України, є складовою частиною Договору, що відображає факт надання правничої допомоги та є кінцевим документом, яким підтверджується обсяг наданої такої допомоги та її вартість, а також є підставою для здійснення оплати за надану правничу допомогу. З моменту підписання акту правнича допомога вважається наданою.

Між Позивачем та Адвокатським об`єднанням 26 січня 2024 року підписано Акт прийняття-передачі наданих послуг, у якому зазначено повний обсяг наданої правничої допомоги та її вартість, що становить фіксовану суму 20 000 грн 00 коп.

Оцінюючи зазначені докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивачем доведено розмір витрат на професійну правничу допомогу, які він має сплатити у зв`язку з розглядом справи № 917/2017/23, і які підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Разом з тим, в силу вимог ч. 5 ст. 129 ГПК України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд, в тому числі має враховує, чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес.

Зважаючи на те, що ціна позову в даній справі не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а юридична кваліфікація правовідносин, що є предметом спору, є незначною та не вимагає великого обсягу надання адвокатом послуг, в тому числі, не передбачає участь адвоката в судових засіданнях (справу розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін), суд вважає, що розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 20 000 грн., є неспівмірним з огляду на розумну необхідність витрат для цієї справи та не підлягають розподілу на користь позивача в заявленому розмірі.

При цьому, враховуючи критерії, визначені ч. 5 ст. 129 ГПК України, суд дійшов висновку, що належною до розподілу на користь позивача сумою витрат на професійну правничу допомогу, є сума 10 000,00 грн.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 123,129, 237-238, 240-241, 244 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Заяву Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» про розподіл витрат на професійну правничу допомогу задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС- Україна» (код ЄДРПОУ 38194448, місцезнаходження юридичної особи: 36010, м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) на користь Приватної науково-виробничої компанії «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 01200244, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, проспект Берестейський, 121 В, офіс 106) 10 000,00 грн. витрати на професійну правничу допомогу

3. В решті заяви відмовити.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Повний текст додаткового рішення складено 08.02.2024 р.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Киричук О.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116854928 ?

Документ № 116854928 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 116854928 ?

Дата ухвалення - 08.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116854928 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116854928 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 116854928, Хозяйственный суд Полтавской области

Судебное решение № 116854928, Хозяйственный суд Полтавской области было принято 08.02.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 116854928 относится к делу № 917/2071/23

то решение относится к делу № 917/2071/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116854927
Следующий документ : 116854929