Постановление суда № 116126564, 01.01.2024, Краснопольский районный суд Сумской области

Дата принятия
01.01.2024
Номер дела
578/1853/23
Номер документа
116126564
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Ухвала

Іменем України

01 січня 2024 року

смт Краснопілля

Справа № 578/1853/23

провадження № 2-з/578/1/24

Краснопільський районний суд Сумської області у складі головуючого судді КОСАР Алевтини Іванівни розглянув у цивільній справі за позовом Першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури КОЛОБИЛІНА Максима в інтересах держави в особі органу, уповноваженого державою, здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах: Головного управління Держгеокадастру у Сумській області до ОСОБА_1 про конфіскацію земельних ділянок площею 0.6843 га, 0.4912 га та 4.5223 га, розташованих на території Краснопільської селищної ради Сумського району

заяву Першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури КОЛОБИЛІНА Максима про забезпечення позову

та установив:

28 грудня 2023 року Перший заступник керівника Сумської окружної прокуратури Колобилін Максим звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , яким просить конфіскувати у власність держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області належні ОСОБА_2 земельні ділянки кадастровий номер 5922385400:08:001:0155 площею 0.6843 га, кадастровий номер 5922385400:08:004:0131 площею 0.4912 га та кадастровий номер 5922385400:07:003:0003 площею 4.5223 га, які розташовані на території Краснопільської селищної ради Сумського району.

Разом із позовною заявою подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірні земельні ділянки з кадастровим номером 5922385400:08:001:0155 площею 0,6843 га, 5922385400:07:003:0003 площею 4,5223 га, та 5922385400:08:004:0131 площею 0,4912 га, які розташовані на території Самотоївського старостинського округу Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області, та заборонити ОСОБА_2 розпоряджатися, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання вказаних земельних ділянок з іншими.

Заява мотивована тим, що окружною прокуратурою виявлено порушення вимог стст. 13, 14, 41 Конституції України; стст. 80, 81, 145 Земельного кодексу України, оскільки ОСОБА_2 , будучи іноземною громадянкою, впродовж року після набуття права власності на указані земельні ділянки, не відчужила їх, а тому є підстави для конфіскації цих земельних ділянок у власність держави.

На цей час громадянка рф ОСОБА_2 без перешкод володіє та використовує земельні ділянки на території України.

Наразі продовольча безпека України потребує величезної уваги, що тягне за собою невідкладне вжиття вичерпних заходів щодо повернення земельної ділянки у власність держави та її подальше використання з метою забезпечення потреб, у першу чергу громадян України.

Будь-яке подальше відчудження ОСОБА_2 як громадянкою рф спірних земельних ділянок, порушуватиме права держави в особі уповноваженого органу на набуття їх у власність держави шляхом конфіскації, оскільки, особливо в умовах воєнного часу дані земельні ділянки мають використовуватись насамперед для забезпечення продовольчих потреб громадян України.

Враховуючи, що існує можливість відчуження земельних ділянок ОСОБА_2 третім особам, зміни конфігурації (об`єднання, поділу), вчинення інших дій, які можуть утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду про конфіскацію земельних ділянок, це зумовлює необхідність у забезпеченні позову у виді накладення арешту на спірні земельні ділянки та забороні розпоряджатися ними, тому Перший заступник керівника прокуратури просить суд для забезпечення позову застосувати заходи забезпечення у виді накладення арешту на земельні ділянки та заборони ОСОБА_2 розпоряджатись ними, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання з іншими земельними ділянками.

Суддя, розглянувши заяву про забезпечення позову з доданими документами, зазначає наступне.

Відповідно до чч. 1, 2 статті 149 Цивільного процесуального кодексу України /далі по тексту також ЦПК/, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексузаходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 152 ЦПК, заява про забезпечення позову подається: до подання позовної заяви за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо.

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову (частина 4 статті 152 ЦПК).

Відповідно до частини першої статті 153 ЦПК, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Згідно з пп. 1, 2, 4 частини першої статті 150 ЦПК, позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною вчиняти певні дії;шляхом заборони іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору.

Підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно з частиною 3 статті 150 ЦПК, заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

За приписами частини 10 статті 150 ЦПК, не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Наприклад, обмеження можливості господарюючого суб`єкта користуватися та розпоряджатися власним майном іноді призводить до незворотних наслідків.

Таким чином, у вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Зі змісту заяви про забезпечення позову вбачається, що заявник фактично просить суд накласти арешт на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, отримані ОСОБА_2 у власність на підставі Свідоцтв про право на спадщину за заповітом. Зазначений вид забезпечення позову не перешкоджатиме ОСОБА_2 вільно володіти та користуватися спірними земельними ділянками.

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника про те, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

З матеріалів вбачається, що Сумською окружною прокуратурою заявлено позов в інтересах держави, який обґрунтовано порушенням вимог законодавства відповідачем щодо не відчуження упродовж року після набуття права власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Таким чином, предметом позову прокурора є правовідносини щодо права власності відповідача на земельні ділянки.

Складовими права власності на землю є право розпорядження, володіння та користування цією нерухомістю.

У порядку забезпечення позову прокурор вважає необхідним тимчасово обмежити ОСОБА_2 у праві відчужувати, змінювати цільове призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 5922385400:08:001:0155 площею 0,6843 га, 5922385400:07:003:0003 площею 4,5223 га та 5922385400:08:004:0131 площею 0,4912 га, здійснювати їх перетворення, поділ, об`єднання з іншими земельними ділянками, що є складовою оспорюваного права власності.

Отже, обраний позивачем спосіб забезпечення позову є співмірним заявленим вимогам.

Відсутність обтяжень спірної нерухомості не перешкоджатиме подальшій зміні речових прав на землю, що може стати дійсною перешкодою у ефективному захисті та поновленні прав, якщо факт їх порушення буде встановлений судом при вирішенні спору.

Необхідність збереження правового статусу та стану спірної ділянки, який існує, принаймні на час виникнення спору, відповідає умовам вжиття заходів забезпечення позову та застосуванню правил частини 2статті 149ЦПК.

Такі умови можуть бути забезпечені накладенням арешту та тимчасовою забороною розпорядження цим майном, змінювати об`єкт спору (виділ, поділ, об`єднання тощо).

Такий спосіб забезпечення позову відповідає і підставам, зазначеним прокурором у заяві.

Забезпечення позову у вказаний спосіб не обмежує права володіння та користування земельною ділянкою її теперішнім власником в існуючих розмірах за її цільовим призначенням.

Тимчасове обмеження у розпорядженні спірною ділянкою на час розгляду справи не порушує статті 1 Першого протоколу Конвенції, оскільки таке обмеження встановлюється в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За наведених обставин, виходячи з обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, враховуючи, що такі види забезпечення позову є співмірними й відповідають заявленим позовним вимогам, а також те, що тимчасове обмеження права розпоряджатися земельною ділянкою без обмеження права користування нею, не зашкодить істотним чином правам та охоронюваним законом інтересам відповідача, а також те, що останній на даний час має реальну можливість вільно розпоряджатись спірною земельною ділянкою, що у свою чергу обумовлює високу вірогідність здійснення її відчуження, зміну її конфігурації (об`єднання) тощо, з метою запобігання вчиненню дій, які можуть утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду, а саме в частині конфіскації земельної ділянки у власність держави, та з метою належного захисту законних прав і охоронюваних інтересів держави, суд доходить, що заява про забезпечення позову є підставною до задоволення.

Керуючись стст. 149, 151, 153, 247, 258 261, 353 Цивільного процесуального кодексу України,

Постановив:

Заяву Першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Колобиліна Максима про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: 5922385400:08:001:0155 площею 0.6843 га,

яка розташована на території Самотоївського старостинського округу Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області.

Заборонити ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 25.10.2005, видавник: відділ внутрішніх справ Московського району міста Калінінград, код підрозділу:392-003, країна громадянства: російська федерація, адреса: російська федерація, АДРЕСА_1 ) розпоряджатись, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером: 5922385400:08:001:0155 з іншими земельними ділянками.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: 5922385400:08:004:0131 площею 0.4912 га яка розташована на території Самотоївського старостинського округу Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області.

Заборонити ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 25.10.2005, видавник: відділ внутрішніх справ Московського району міста Калінінград, код підрозділу:392-003, країна громадянства: російська федерація, адреса: російська федерація, АДРЕСА_1 ) розпоряджатись, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером: 5922385400:08:004:0131 з іншими земельними ділянками.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: 5922385400:07:003:0003 площею 4.5223 га,

яка розташована на території Самотоївського старостинського округу Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області.

Заборонити ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 25.10.2005, видавник: відділ внутрішніх справ Московського району міста Калінінград, код підрозділу:392-003, країна громадянства: російська федерація, адреса: російська федерація, АДРЕСА_1 ) розпоряджатись, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання земельної ділянки з кадастровим номером: 5922385400:07:003:0003 з іншими земельними ділянками.

Ухвала суду про забезпечення позову є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню із дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Строк пред`явлення до виконання ухвали суду до 02.01.2027 включно.

Ухвалу суду направити заявнику та іншим учасникам справи для відома, а для вжиття відповідних заходів щодо її виконання направити до Сумського відділудержавної виконавчоїслужби уСумському районіСумської областіПівнічно-Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиції (40020, Сумська область, місто Суми, проспект Перемоги, будинок 6).

За клопотанням учасника суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим або скасувати заходи забезпечення позову.

Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення судового рішення.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя А. І. КОСАР

Часті запитання

Який тип судового документу № 116126564 ?

Документ № 116126564 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116126564 ?

Дата ухвалення - 01.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116126564 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116126564 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 116126564, Краснопольский районный суд Сумской области

Судебное решение № 116126564, Краснопольский районный суд Сумской области было принято 01.01.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 116126564 относится к делу № 578/1853/23

то решение относится к делу № 578/1853/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116118069
Следующий документ : 116136760