Постановление суда № 116123928, 04.01.2024, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
04.01.2024
Номер дела
908/5527/14
Номер документа
116123928
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

номер провадження справи 24/184/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.01.2024 Справа № 908/5527/14

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Азізбекян Тетяни Анатоліївни, за участю секретаря судового засідання Зеленцової К.Ю.,

розглянувши заяву Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 27, код ЄДРПОУ 41220556) про заміну стягувача у виконавчому провадженні у справі №908/5527/14

за позовом: Заступника прокурора Донецької області в інтересах держави в особі: Державної пенітенціарної служби України (04050, м. Київ, вул. Іллєнка, буд. 81; код ЄДРПОУ 37534799)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 74; код ЄДРПОУ 32397777)

заінтересована особа: Слов`янський відділ держаної виконавчої служби у Краматорському районі Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (02155, м. Київ, а/с 26, info@sl.dn.dvs.gov.ua )

за участю представників сторін:

від заявника: не прибув

від відповідача: не прибув

від заінтересованої особи: не прибув

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 21.12.2023 від Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 908/5527/14, відповідно до якої заявник просить суд: замінити стягувача - Державну пенітенціарну службу України (код ЄДРПОУ 37534799, вул. Мельникова, буд. 81, м. Київ, 04050) на державну установу «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» (код ЄДРПОУ 41220556, вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, р/р UА888201720355179002000099332 в Державній казначейській службі України м. Києва) у виконанні судового наказу № 908/5527/14, виданого 23 березня 2015 року Господарським судом Запорізької області про стягнення штрафу з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінтезпродсервіс» на користь Державної пенітенціарної служби України в розмірі 414 000 (чотириста чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 21.12.2023, заяву передано на розгляд судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою суду від 25.12.2023 прийнята заява до розгляду та призначено судове засідання на 04.01.2024.

Представники сторін в судове засідання не прибули.

Пунктом 3 ст. 222 ГПК України передбачено, що у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 334 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд розглянув дану заяву без участі представників сторін.

В судовому засіданні, 04.01.2023 судом постановлено ухвалу.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи № 908/5527/14 та заяву про заміну стягувача його правонаступником, суд встановив наступне.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 23.02.2015 у справі №908/5527/14 позовні вимоги задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 74; код ЄДРПОУ 32397777) на користь Державної пенітенціарної служби України (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81; код ЄДРПОУ 37534799, р/р 35214001079084 в Державній казначейській службі України) штраф за недопоставку м`яса курей патраних 1 категорії замороженого відповідно до договору № К-4 від 08.05.2013р. в розмірі 414 000 (Чотириста чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 74; код ЄДРПОУ 32397777) в доход Державного бюджету України (код класифікації доходів бюджету 22030001 "Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)", одержувач: УДКСУ у м. Запоріжжя (Орджонікідзевський район), 22030001, банк одержувача: ГУДКСУ у Запорізькій області, р/р 31215206783007, МФО 813015, код ЄДРПОУ 38025409) суму судового збору у розмірі 8 280 (Вісім тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп.

На виконання судового рішення, яке набрало законної сили 23.03.2015, видано відповідні накази.

В обґрунтування заяви про заміну сторони виконавчого провадження у справі №908/5527/14 Державна установа Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби зазначає, що Слов`янським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) було відкрито виконавче провадження № 47784682 з примусового виконання наказу від 23.03.2021 № 908/5527/14.

Постановою старшого державного виконавця Слов`янського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 23.12.2020 (виконавче провадження № 47784682) судовий наказ від 23.03.2015 у справі № 908/5527/14 було повернуто стягувачу на підставі п. 7 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Державну пенітенціарну службу України відповідно до п. 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 було ліквідовано, та покладено на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Установлено, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Дебіторську заборгованість ТОВ «Сінтезпродсервіс» відповідно до спільного наказу Державної пенітенціарної служби України та Міністерства юстиції України від 18.09.2017 № 93/ОД17/3392/7 було передано з балансу Державної пенітенціарної служби України на баланс Генеральної дирекції ДКВС України (копія наказу міститься в матеріалах справи).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У силу ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання; держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відповідно до ст. 326 ГПК України та ст. 13 Закону України Про судоустрій і статус суддів судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України; невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Згідно з ч. 3 ст. 2 ГПК України до основних засад (принципів) господарського судочинства віднесено обов`язковість судового рішення.

Отже, у наведених правових нормах викладено принцип обов`язковості виконання рішення суду, що є однією із важливих складових принципу правової визначеності, а також права на справедливий суд, закріпленого, зокрема, у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У відповідності до абз. 1 ч. 5 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Відповідно до положень ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Процесуальне правонаступництво це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права.

Заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися не лише у відкритому виконавчому провадженні, тому що процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувана або боржника іншою особою у зв`язку з вибуттям попередника після ухвалення щодо нього судового рішення і заміни його правонаступником

Крім того, норма ст. 334 ГПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин

Отже, заміна кредитора відбувається і поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконанням обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою.

Згідно зі статтею 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. У зобов`язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.

Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які, відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Таким чином, на даний час, відповідно до спільного наказу Державної пенітенціарної служби України та Міністерства юстиції України від 18.09.2017 № 93/ОД17/3392/7, Генеральна дирекція ДКВС України є процесуальним правонаступником в частині наступництва у матеріальних правовідносинах щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Сінтезпродсервіс».

Водночас, без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

За таких обставин, враховуючи встановлені вище обставини, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби про заміну стягувача - Державну пенітенціарну службу України (код ЄДРПОУ 37534799, вул. Мельникова, буд. 81, м. Київ, 04050) на державну установу «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» (код ЄДРПОУ - 41220556, вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, р/р UА888201720355179002000099332 в Державній казначейській службі України м. Києва) у виконанні судового наказу № 908/5527/14, виданого 23 березня 2015 року Господарським судом Запорізької області про стягнення штрафу з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінтезпродсервіс» на користь Державної пенітенціарної служби України в розмірі 414 000 (чотириста чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Керуючись ст., ст. 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Державної установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2. Замінити стягувача у виконавчому документі наказі господарського суду Запорізької області від 23.03.2015 по справі № 908/5527/14 щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 74; код ЄДРПОУ 32397777) на користь Державної пенітенціарної служби України (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81; код ЄДРПОУ 37534799, р/р 35214001079084 в Державній казначейській службі України) штраф за недопоставку м`яса курей патраних 1 категорії замороженого відповідно до договору № К-4 від 08.05.2013р. в розмірі 414 000 (Чотириста чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп. на його правонаступника Державну установи Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 27, код ЄДРПОУ 41220556, р/р UА888201720355179002000099332 в Державній казначейській службі України м. Києва).

Повний текст ухвали складено та підписано 05.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

СуддяТ.А. Азізбекян

Часті запитання

Який тип судового документу № 116123928 ?

Документ № 116123928 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116123928 ?

Дата ухвалення - 04.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116123928 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116123928 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 116123928, Хозяйственный суд Запорожской области

Судебное решение № 116123928, Хозяйственный суд Запорожской области было принято 04.01.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 116123928 относится к делу № 908/5527/14

то решение относится к делу № 908/5527/14. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116123927
Следующий документ : 116123929