Постановление суда № 114719947, 06.11.2023, Хозяйственный суд Донецкой области

Дата принятия
06.11.2023
Номер дела
905/1315/23
Номер документа
114719947
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

06.11.2023 Справа № 905/1315/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», м. Дніпро

до відповідача: Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя, м. Маріуполь Донецької області

про стягнення заборгованості у розмірі 56864,68грн,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», м. Дніпро звернулося до Господарського суду Донецької області з позовом до Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя, м. Маріуполь Донецької області про стягнення заборгованості у розмірі 56864,68грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором №2 042 02/22 від 22.02.2022 про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії з оплати послуг за період січень-лютий 2022 року, внаслідок чого у відповідача виникла заборгованість у розмірі 56864,68грн.

З дотриманням приписів ст.6 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, для розгляду справи №905/1315/23 визначено суддю Чернову О.В.

Ухвалою господарського суду від 13.10.2023 Прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/1315/23. Справу №905/1315/23 вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

02.11.2023 через канцелярію суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди, за змістом якої сторони просять затвердити мирову угоду по справі №905/1315/23, укладену між ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та Підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м.Маріуполя; вирішити питання про повернення 50% судового збору на підставі ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір».

Розглянувши спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», м. Дніпро та Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя про затвердження мирової угоди, суд зазначає про таке.

Відповідно до ч.7 ст.46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч.1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу (ч.2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Проаналізувавши зміст мирової угоди від 27.10.2023, укладеної між сторонами у справі №905/1315/23, судом встановлено, що зазначена мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмету позову, не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб, за своїми умовами відповідає вимогам чинного законодавства; особи, які підписали текст мирової угоди, мають необхідний обсяг повноважень, оскільки зазначена мирова угода з боку позивача підписана генеральним директором Дегтярьовим О.П., що діє на підставі статуту, з боку відповідача мирову угоду підписав директор Чуйко О.В., що діє на підставі статуту, інформація щодо вказаних осіб як керівників підприємств внесена до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відповідність мирової угоди, укладеної між сторонами по справі №905/1315/23 вимогам, встановленим ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, відтак, вона підлягає затвердженню судом.

За приписами п.7 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд роз`яснює сторонам, що згідно з ч.3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

З огляду на викладене, провадження у справі №905/1315/23 підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 192, п.7 ч.1 ст. 231, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити спільну заяву сторін та затвердити мирову угоду б/н від 27.10.2023, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», м. Дніпро та Підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя у такій редакції:

«МИРОВА УГОДА

по справі №905/1315/23

м. Дніпро 27.10.2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі» (код ЄДРПОУ 31018149), далі - Позивач, в особі генерального директора Дегтярьова О.П., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя (код ЄДРПОУ 03342638), далі - Відповідач, в особі директора Чуйко Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, що є сторонами по справі №905/1315/23, яка розглядається Господарським судом Донецької області, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі» (код ЄДРПОУ 31018149) до Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя (код ЄДРПОУ 03342638) про стягнення заборгованості за період січень-лютий 2022 року за договором 2 042 02/22 від 22.02.2022 року про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії за державні кошти/власні кошти, який є невід`ємною частиною публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії в розмірі 56864,68грн (п`ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят чотири грн 68 коп.).

Керуючись ст. 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, домовились про укладення мирової угоди на зазначених нижче умовах:

1. Мирова угода укладається Сторонами з метою врегулювання спору, що виник у зв`язку з невиконанням зобов`язань Відповідачем перед Позивачем за Договором 2 042 02/22 від 22.02.2022 року про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії за державні кошти/власні кошти.

2. На час підписання Мирової угоди сума заборгованості по справі 905/1315/23 складає розмірі 56864,68грн (п`ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят чотири грн 68 коп.).

3. Відповідач шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, зазначений в п.8 цієї мирової угоди, зобов`язується сплатити Позивачеві суму основної заборгованості в сумі розмірі 56864,68грн (п`ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят чотири грн 68 коп.) та частину судового збору у розмірі 671,00 грн (шістсот сімдесят одна гривня, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дня постановлений ухвали про затвердження мирової угоди.

4. Частина судового збору в розмірі 671,00 грн (шістсот сімдесят одна гривня, 00 коп) залишається за Позивачем.

5. У разі затвердження Мирової угоди Господарським судом Донецької області закривається провадження по справі 905/1315/23.

6. Перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки Позивача здійснюється за наступними платіжними реквізитами отримувача:

розрахунковий рахунок НОМЕР_1

Банк АТ «ПУМБ» м. Київ

МФО банку 334851

отримувач ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» ЄДРПОУ 31018149

Після оплати, скан-копію документу, що підтверджує оплату необхідно направити на електрону адресу Позивача: sudvvs@dtek.com.

7. Сторони погодили, що Відповідач має право достроково погашати заборгованість, встановлену у п. 2 цієї мирової угоди.

8. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень, та/або своєї правоздатності та/або дієздатності.

9. Сторони дійшли згоди, що у випадку несплати або несвоєчасної оплати платежу, передбаченого п.3 цієї Мирової угоди або оплати його не в повному обсязі, Позивач має право звернутися до органів та осіб, що здійснюють виконавче провадження, із заявою про примусове виконання ухвали Господарського суду Донецької області, якою затверджено дану Мирову угоду.

10. Ухвала Господарського суду Донецької області, якою затверджено дану мирову угоду, є виконавчим документом в розумінні Закону України «Про виконавче провадження».

11. Умови цієї угоди мають рівну юридичну силу для Сторін та можуть бути змінені за взаємною згодою таких Сторін.

12. Сторони не мають права передавати свої права та обов`язки за цією угодою іншій особі без письмового погодження іншої Сторони.

13. Мирова угода складена у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та господарського суду.

14. Мирова угода вступає в дію з моменту її затвердження господарським судом Донецької області та діє до повного виконання Сторонами її умов.

15. Реквізити та підписи сторін:

ПОЗИВАЧВІДПОВІДАЧТовариство з обмеженою відповідальністю «Високовольтні мережі» ЄДРПОУ 31018149 юридична адреса: 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 22, засоби зв`язку: тел. (0626) 41-24-81 Генеральний директор ______О.П. Дегтярьов М.П.Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м.Маріуполь 87528, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Спаська, будинок 18 ЄДРПОУ 03342638 Адреса для листування: 25006, м.Кропивницький, вул.Гоголя, 72 Тел.+380684388445 Електрона пошта: mp.gorsvet@gmail.com Директор _______О.В. Чуйко М.П.Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК високовольтні мережі» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 22, ідентифікаційний код 31018149).

Боржник: Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя (87528, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Спаська, будинок 18, ідентифікаційний код 03342638).

Закрити провадження у справі №905/1315/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі», м. Дніпро до Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» м. Маріуполя, м. Маріуполь Донецької області про стягнення заборгованості у розмірі 56864,68грн.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» протягом трьох років з наступного дня після набрання ухвалою законної сили.

Ухвала складена та підписана 06.11.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги у строк, встановлений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Оксана Володимирівна Чернова

(О.В. Чернова)

Часті запитання

Який тип судового документу № 114719947 ?

Документ № 114719947 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114719947 ?

Дата ухвалення - 06.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114719947 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114719947 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 114719947, Хозяйственный суд Донецкой области

Судебное решение № 114719947, Хозяйственный суд Донецкой области было принято 06.11.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные сведения.

Судебное решение № 114719947 относится к делу № 905/1315/23

то решение относится к делу № 905/1315/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 114719946
Следующий документ : 114719948