Решение № 113565055, 19.09.2023, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
19.09.2023
Номер дела
320/6996/23
Номер документа
113565055
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2023 року № 320/6996/23

Київський окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Перепелиця А.М., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у м. Києві до товариства з обмеженою відповідальністю «УБА» про стягнення податкової заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

До Київського окружного адміністративного суду звернувся Головне управління ДПС у м. Києві з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «УБА» про стягнення податкової заборгованості, в якому просить:

- прийняти рішення на користь Головного управління ДПС у м. Києві, яким стягнути кошти платника податків товариства з обмеженою відповідальністю «УБА» (код 41045425) з усіх рахунків відкритих у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 186 105,10 гривень.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 27.03.2023 відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач правом на подання відзиву на адміністративний позов у наданий йому строк згідно ухвали не скористався, жодних документів до суду не подав.

Згідно із ч.6 ст. 251 КАС України, днем вручення судового рішення є: 1) день вручення судового рішення під розписку; 2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи; 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; 5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до ч.6 ст.162 КАС України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.

Відповідно до інтегрованої картки платника податків, ТОВ «УБА» (код ЕДРПОУ 41045425) має заборгованість на загальну суму - 186 105,10 грн, в тому числі штрафна санкція у сумі 100 985,10 грн, за платежами: ПДВ (14060100), податок на прибуток (11021000).

Вказана заборгованість по ПДВ виникла на підставі:

- податкового повідомлення-рішення (форма «Н» №0499511207 від 18.06.2019 у сумі - 43 033,83 грн;

- податкового повідомлення-рішення (форма «Ш») №0702251213 від 22.08.2019 у сумі - 10 455,20 грн;

- податкового повідомлення-рішення (форма «Ш») № 0702271213 від 22.08.2019 у сумі - 23 060,71 грн;

- податкового повідомлення-рішення (форма «Н») №0053300409 від 22.01.2020 у сумі - 22 465,36 грн;

- податкове повідомлення-рішення (форма «ПС») №0169310411 від 17.02.2020 у сумі 170,00 грн.;

- декларації №9103009542 від 17.05.2019, №9129026169 від 18.06.2019, №9154527133 від 16.07.2019, №9184342823 від 16.08.2019, №9242386355 від 17.10.2019, №9273866170 від 18.11.2019, №9303638000 від 17.12.2019, №9331518265 від 17.01.2020 на загальну суму 64 655,00 грн.

Вказана заборгованість по податку на прибуток виникла на підставі:

- податкового повідомлення-рішення (форма «Н») №0759010410 від 20.08.2020 у сумі - 1 800,00 грн.;

- декларації №9091289136 від 07.05.2019, №9166184866 від 30.07.2019, №9257782037 від 04.11.2019, №9333509440 від 04.02.2020 на загальну суму 20 465,00 грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення отримані позивачем, що підтверджується наявними в матеріалах справи зворотними повідомленнями.

У зв`язку з несплатою у визначені терміни податкових зобов`язань, контролюючим органом направлено ТОВ «УБА» (код 41045425) податкову вимогу від 05.06.2019 №265925-17, вручено представнику за довіреністю.

Наявний борг підтверджується розрахунком суми позовних вимог, копіями податкових декларацій та іншими документами, доданими до позовної заяви.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.67 Конституції України, на платників податків покладено обов`язок сплачувати податки і збори в порядку і в розмірах, встановлених законом.

Згідно з п.16.1.4. ст.16 Податкового кодексу України (далі - ПК України), відповідач зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.57.1. ст.57 ПК України, платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п.95.1. ст.95 ПК України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

За п.95.2 ст.95.2 ст.95 ПК України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

На виконання вимог ст.59 Кодексу позивачем на адресу відповідача надіслана податкову вимогу від 05.06.2019 №265925-17, яка вручена представнику за довіреністю.

Згідно п.42.2 ст. 42 ПК України, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Підпунктами 87.1, 87.2 ст. 87 ПК України, джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Відповідно до п.87.11 ст.87 ПК України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Податковий борг відповідача підтверджується, розрахунком суми позовних вимог, копіями податкових декларацій, податковими повідомленнями-рішеннями, податковою вимогою та іншими документами, доданими до позовної заяви.

Суд приймає до уваги те, що податкові повідомлення-рішення, податкова вимога не скасована, доказів про сплату заборгованості відповідачем не надано суду.

Доказів сплати податкового боргу суду не надано. Враховуючи наведене, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими і належать до задоволення.

Оскільки у відповідності до приписів п.27 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» позивач, як орган що реалізує державну податкову політику в частині стягнення сум податкового боргу звільнений від сплати судового збору, підстави для вирішення судом питання про розподіл між сторонами судових витрат у відповідності до ст.139 КАС України відсутні.

Керуючись ст.6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Головного управління ДПС у м. Києві до товариства з обмеженою відповідальністю «УБА» про стягнення податкової заборгованості задовольнити.

2. Стягнути кошти платника податків товариства з обмеженою відповідальністю «УБА» (адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 139-Л, код ЄДРПОУ 41045425) з усіх рахунків відкритих у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 186 105,10 грн (сто вісімдесят шість тисяч сто п`ять гривень десять копійок)

3. Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Перепелиця А.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 113565055 ?

Документ № 113565055 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 113565055 ?

Дата ухвалення - 19.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113565055 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113565055 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 113565055, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 113565055, Киевский окружной административный суд было принято 19.09.2023. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 113565055 относится к делу № 320/6996/23

то решение относится к делу № 320/6996/23. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 113565053
Следующий документ : 113565056