Постановление суда № 113356044, 06.09.2023, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
06.09.2023
Номер дела
910/8435/23
Номер документа
113356044
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

06.09.2023Справа № 910/8435/23За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український шлях"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" (код ЄДРПОУ 43637616)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від заявника: Пархомчук Р.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український шлях" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український шлях" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп"; підготовче засідання суду призначено на 12.07.23; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

14.06.2023 від арбітражного керуючого Перепелиці В.В. надійшла заява про участь у справі.

12.07.2023 від арбітражної керуючої Огейчук Т.В. надійшла заява про участь у справі.

02.08.2023 у судовому засіданні судом на підставі ч. 2 ст. 216 ГПК України оголошено перерву на 23.08.2023.

23.08.2023 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2023 відкладено розгляд справи на 06.09.23.

06.09.2023 від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні представник заявника надав пояснення, заперечив щодо клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

Суд дослідивши подане клопотання, ухвалив відмовити у його задоволенні на підставі того, що розгляд заяви вже було відкладено три рази та було достатньо часу для подання суду відзиву, пояснень та доказів.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства, підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

Слід зазначити, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ І 66 - 64 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України).

Згідно з приписами ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1 Кодексу під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2 ч.1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Володимира Антоновича, буд. 51, оф. 805, код ЄДРПОУ 43637616.

За твердженнями заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" наявна заборгованість у розмірі 11 824 227,79 грн.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Вимоги заявника підтверджуються наступним.

31.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Український шлях" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" укладено Договір оренди №3108/1, згідно умов якого,Товариство з обмеженою відповідальністю "Український шлях" зобов`язується на вимогу Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" тимчасово передавати за плату у погодинне користування обладнання для виготовлення асфальтобетону, яке змонтоване на твердому покриттю за адресою: вул. Богдана Ліщини, буд. 2Н, м. Сєвєродонецьк, Луганська область під керуванням екіпажів (операторів, обслуговуючого персоналу та водіїв) та невідкладно його повернути після закінчення робіт по виготовленню продукції.

Всього Товариством з обмеженою відповідальністю "Український шлях" надано Товариству з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" у користування обладнання для виготовлення асфальтобетону в період з вересня 2020 по грудень 2021 на загальну суму 43 777 604,25 грн, що підтверджується відповідними Актами надання послуг.

В свою чергу, Товариством з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" частину вартості наданих послуг (оренди) в сумі 35 205 539,04 грн., що підтверджуються Актами звірки взаємних розрахунків.

Станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Український шлях" по Договору оренди №3108/1 від 31.08.2020 становить 8 572 065,21 грн.

31.08.2020 між Товариства з обмеженою відповідальністю "Український шлях" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" укладено Договір на ремонт та технічне обслуговування обладнання для виготовлення асфальтобетону №3108/2, згідно умов якого,Товариство з обмеженою відповідальністю "Український шлях" зобов`язується виконувати ремонт та технічне обслуговування переданого в суборенду згідно Договору №3108/1 від 31.08.2020 обладнання для виготовлення асфальтобетону, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" зобов`язується сплачувати виконані роботи.

Всього Заявником надано Боржнику послуги по ремонту та технічному обслуговуванню для виготовлення асфальтобетону на суму 4 739 417,02 грн, що підтверджується Актами надання послуг.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" сплачено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" частину вартості наданих послуг (оренди) в сумі 1 487 254,44 грн., що підтверджуються Актами звірки взаємних розрахунків.

Станом на день подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Український шлях" по Договору оренди №3108/2 від 31.08.2020 становить 3 252 162,58 грн.

Згідно ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у суду наявні всі правові підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

Статтею 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

У відповідності до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства, ініціюючий кредитор або боржник додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, як повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Суд встановив, що ініціюючий кредитор просить суд призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Огейчук Тетяну Василівну. У матеріалах справи міститься заява арбітражної керуючої Огейчук Тетяни Василівни про участь у справі.

Відомостей про те, що арбітражна керуюча Огейчук Т.В. здійснювала управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражної керуючої не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражній керуючий Огейчук Т.В. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

На підставі чого, заява арбітражного керуючого Перепелиці В.В. задоволенню не підлягає.

Таким чином, встановивши факт неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядника майна боржника, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження у справі № 910/8435/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" (03150, м. Київ, вул. В. Антоновича, буд. 51, оф. 805 код ЄДРПОУ 43637616).

2. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Український шлях" до Товариством з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" на загальну суму 11 824 227,79 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 06.09.2023.

4. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп"з 06.09.2023.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражну керуючу Огейчук Тетяну Василівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 08.02.2013 № 69).

6. Встановити розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Огейчук Тетяні Василівні розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду.

7. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 13.10.2023 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника.

8. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 06.11.2023 організувати та провести інвентаризацію майна боржника.

9. Оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвіо Груп" у встановленому законодавством порядку.

10. Заборонити боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

11. Призначити попереднє засідання суду у справі на 08.11.23 о 11:00 год.

12. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, контролюючому органу, визначеному Податковим кодексом України, місцевому загальному суду, органу, який здійснює примусове виконання рішень за місцезнаходженням боржника.

Повний текст ухвали складено 11.09.2023

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М. Івченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 113356044 ?

Документ № 113356044 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113356044 ?

Дата ухвалення - 06.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113356044 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113356044 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 113356044, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 113356044, Хозяйственный суд города Киева было принято 06.09.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые данные.

Судебное решение № 113356044 относится к делу № 910/8435/23

то решение относится к делу № 910/8435/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 113356043
Следующий документ : 113356045