Решение № 112483548, 27.07.2023, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
27.07.2023
Номер дела
910/5992/23
Номер документа
112483548
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.07.2023Справа № 910/5992/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Коваленко М.О. розглянувши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Гіскон»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-БУД»

про стягнення 288113,26 грн

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Гіскон» звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-БУД» про стягнення 288113,26 грн.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідачем порушено умови укладеного між сторонами Договору субпідряду №2019\ГП-3 від 29.05.2019 в частині повної та своєчасної оплати виконаних робіт, внаслідок чого за відповідачем утворилась заборгованість у розмірі 208655,58, яку позивач просить суд стягнути з відповідача. Окрім того, позивачем заявлено до стягнення інфляційні втрати у розмірі 69815,80 грн, 3% річних у розмірі 9483,82 грн та пеню у розмірі 158,06 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. Визначено відповідачу строк для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 15.05.2023, для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 25.05.2023 та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив, але не пізніше 05.06.2023. Визначено позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня його отримання, але не пізніше 30.05.2023.

З метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 05.05.2023 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 41, оф. 7.

Копія зазначеної ухвали була отримана відповідачем 18.05.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0105494372424.

Проте, ТОВ «МБС-БУД» в установлений строк відзиву на позов не подало, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не направило.

Таким чином, суд вказує на те, що відповідач не був обмежений у своїх процесуальних правах надати відзив через канцелярію суду або шляхом його направлення на адресу суду поштовим відправленням, відтак, приймаючи до уваги, що відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, з метою дотримання процесуальних строків вирішення спору, суд дійшов висновку, що наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення у відповідності до ч.9 ст.165, ч.2 ст.178, ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, а неподання відповідачем відзиву на позов не перешкоджає вирішенню справи по суті за наявними в ній матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.05.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Гіскон» (далі - субпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МБС-Буд» (далі - Підрядник) укладено Договір субпідряду №2019\ГП-3 (далі - Договір) відповідно до умов якого Підрядник доручає, а Субпідрядник зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами, матеріалами якісно та у відповідності до будівельних норм виконати та здати Підряднику відповідно до умов цього Договору комплекс робіт з влаштування теплоізоляції та гідроізоляції покрівлі на Об`єкті, здати Підряднику такі Роботи у встановлений Договором строк, а Підрядник здійснити приймання якісно виконаних Робіт та сплатити їх вартість у розмірі визначеному в Договірній ціні відповідно до умов Договору. (п.2.1. Договору)

Склад, вартість, об`єми робіт, вартість та кількість матеріалів, необхідних для виконання Робіт, та інші додаткові умови визначаються в Договірній ціні чи Локальних Кошторисах та інших підписаних сторонами угодах, що є Додатками до цього Договору та являються його невід`ємною частиною. (п.2.2. Договору)

Згідно з п.3.1. Договору ціна договору становить суму вартості виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. При цьому, вартість виконаних робіт є твердою та становить ціну, що погоджена Сторонами в Договірних цінах, що є додатком до Договору та становлять його невід`ємну частину, а вартість матеріалів і обладнання є динамічною та визначається на основі фактичної вартості матеріалів чи обладнання на момент їх закупівлі, яка перед їх покупкою Субпідрядником в обов`язковому порядку письмово погоджується з Підрядником. Вартість матеріалів, що визначена в Договірній ціні/Локальному кошторисі, яка є додатком до Договору, є динамічною.

Відповідно до п.3.1.1. Договору в редакції Додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору, Сторонами погоджена загальна Договірна ціна в розмірі 4626576,02 грн, в тому числі ПІДВ - 771096,00 грн, з яких: вартість Робіт по секції 1.3. Об`єкта - 719977,06 грн, в тому числі ПДВ - 119996,18 грн., де вартість виконання робіт є твердою та складає 310882,58 грн, в тому числі ПДВ - 51813,76, а вартість матеріалів та обладнання є динамічною та складає 409094,48 грн; вартість Робіт по секції 1.2. Об`єкта - 1669225, 12 грн., в тому числі ПДВ - 278204, 19 грн, де вартість виконання робіт є твердою та складає 288175,54 грн в тому числі ПДВ - 48029,26 грн, а вартість матеріалів та обладнання є динамічною та складає 1381049,58 грн, в тому числі ПДВ - 230174,93 грн; вартість Робіт по секції 1.1. Об`єкта - 1488196,57 грн, в тому числі ПДВ - 248032,76 грн, де вартість виконання робіт є твердою та складає 367234,94 грн., в тому числі ПДВ - 61205,82 грн, а вартість матеріалів та обладнання є динамічною та складає 1 120961,63 грн, в тому числі ПДВ - 186826,94 грн; вартість додаткових робіт з влаштування тепло, -гідроізоляції покрівлі по секціям 1.1., 1.2, 1.3. Об`єкта - 156184,72 грн, в тому числі ПДВ - 26030,79 грн, де вартість виконання робіт є твердою та складає 110396,87 грн, в тому числі ПДВ - 18399,48 грн, а вартість матеріалів та обладнання є динамічною та складає 45787,85 грн, в тому числі ПДВ - 7631,31 грн; додаткових робіт з влаштування гідроізоляції над підвальними перехідними галереями між секціями 1-2 і секціями 2-3 та деформаційного шва по секції 1.3. Об`єкта - 68957,46 грн, в тому числі ПДВ - 11492,91 грн; вартість додаткових робіт з влаштування герметизації отвору між поверхнею бетону та поверхнею вводів інженерних мереж Об`єкта - 227127,47грн, в тому числі ПДВ - 36 758,62 грн; вартість додаткових робіт з влаштування тепло, -гідроізоляції покрівлі по секціям 1.1., 1.2., 1.3. Об`єкта - 296907,62 грн, в тому числі ПДВ - 49484,60 грн.

Згідно з п.3.3. Договору загальна вартість Робіт визначається на підставі підписаних сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 з розрахунку обсягу фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів, погоджених Сторонами.

Відповідно до п.3.5.1. Договору в редакції Додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору, ?порядок сплати авансових платежів: Протягом 5 банківських днів з дня підписання цього Договору Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю ПВХ мембрани для виконання Робіт на секції 1.3. Об?єкта у сумі 197165,92, в т. ч. ПДВ - 32860,99 грн; Протягом 30 банківських днів з дня передачі фронту робіт по секції 1.2. Об?єкта Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів для виконання Робіт на секції 1.2. Об?єкта у сумі 1381049,58 грн, в тому числі ПДВ - 230174.93 грн; За 5 банківських днів до початку виконання комплексу Робіт на секції 1.1. Об?єкта Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів у сумі 1120961,63 грн, в тому числі ПІДВ - 186826,94 гри; За 5 банківських днів до початку виконання комплексу додаткових Робіт влаштування тепло, -гідроізоляції покрівлі на секціях 1.1., 1.2, 1.3. Об?єкта Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів для виконання Робіт на секції 1.2. Об?єкта у сумі 45787,85 грн, в тому числі ПДВ - 7631,31 грн; Протягом 5 банківських днів з дня передачі фронту робіт Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів для виконання додаткових робіт з влаштування гідроізоляції над підвальними перехідними галереями між секціями 1-2 і секціями 2-3 та деформаційного шва по секції 1.3. Об?єкта у сумі 46708,26 грн, в тому числі ПДВ - 7784,71грн; Протягом 5 банківських днів з дня передачі фронту робіт Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів для виконання додаткових робіт з влаштування герметизації отвору між поверхнею бетону та поверхнею вводів інженерних мереж Об?єкта у сумі 157818.12 грн, в тому числі ПДВ - 26303,02 грн; За 5 банківських днів до початку виконання комплексу додаткових Робіт влаштування тепло, -гідроізоляції покрівлі на секціях 1.1., 1.2., 1.3. Об?єкта Підрядник перераховує на розрахунковий рахунок Субпідрядника авансовий платіж на закупівлю матеріалів для виконання Робіт на секції 1.2. Об?єкта у сумі 172544,40 грн, в тому числі ПДВ - 28757,40 грн.

Згідно з п.3.5.2. Договору оплата фактично виконаних робіт за розрахунковий місяць здійснюється Підрядником протягом 5 банківських днів після підписання сторонами Акту виконаних робіт ф.КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 за відповідний місяць.

Відповідно до п.6.1.3. Договору Підрядник зобов`язаний здійснювати приймання робіт, що були виконані Субпідрядником у строки та відповідно до умов, встановлених Договором, а також своєчасно оплачувати належним чином виконані роботи відповідно до умов Договору.

Додатком №1\6 до Договору сторони визначили Договірну ціну №7 на виконання додаткових робіт з влаштування тепло-, гідроізоляції покрівлі на суму 296907,62 грн.

Додатком №5 до Договору сторони визначили Календарний графік виконання робіт

Згідно з статтею 875 Цивільного кодексу України, за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частин 1, 2 статті 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

За змістом частини 1 статті 838 Цивільного кодексу України, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем на виконання умов Договору було виконано та за Актами приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та Довідками про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 від 31.07.2019, 31.08.2019, 30.11.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020 передано, а відповідачем прийнято виконані позивачем роботи по Об`єкту на загальну суму 4228655,58 грн.

Вказане також підтверджується наявними в матеріалах справи зареєстрованими податковими накладними.

Судом встановлено, що строк виконання відповідачем своїх грошових зобов`язань за Договором субпідряду №2019\ГП-3 від 29.05.2019 є таким, що настав.

Відповідач свої зобов`язання щодо оплати вартості виконаних робіт виконав частково здійснивши оплату позивачу у розмірі 4020000 грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи виписками з АТ «Укрсиббанк» за період з 25.06.2019 по 06.08.2021, внаслідок чого за відповідачем наявна заборгованість у розмірі 208655,58 грн.

Згідно ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 527 Цивільного кодексу України, передбачено, що боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Оскільки, наявність заборгованості підтверджено наявними доказами у матеріалах справи в повному обсязі, за відсутності у матеріалах справи доказів її оплати в повному обсязі, суд приходить до висновку, щодо наявності підстав для стягнення з відповідача суми заборгованості у розмірі 208655,58 грн.

Щодо заявлених позивачем до стягнення з відповідача інфляційних втрат у розмірі 69815,80 грн, 3% річних у розмірі 9483,82 грн та пені у розмірі 158,06 грн, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 1 статті 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов`язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.

За змістом частини 1 статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. (частина 3 статті 549 ЦК України).

Відповідно до п.8.2. Договору за порушення строків оплати фактично виконаних та прийнятих робіт Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,05% за кожен день прострочення, нараховану на суму простроченого платежу.

Перевіривши надані позивачем розрахунки пені, 3% річних та інфляційних втрат, судом встановлено, що надані розрахунки відповідають вимогам чинного законодавства, умовам Договору та є арифметично вірними, а тому позовні вимоги в даній частині підлягають задоволенню.

Згідно із ч.2-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідачем не надано суду доказів на спростування викладених у позові обставин, або на підтвердження сплати існуючої перед позивачем заборгованості.

Враховуючи положення ст.129 Господарського процесуального кодексу України, витрати на сплату судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст.13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, ст.ст.231, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «МБС-БУД» (03150, м. Київ, вул. Ямська, 41, оф. 7; ідентифікаційний код 39926195) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Гіскон» (02094, м. Київ, вул. Краківська, 15/17; ідентифікаційний код 42638741) заборгованість у розмірі 208655 (двісті вісім тисяч шістсот п`ятдесят п`ять) грн 58 коп., інфляційні втрати у розмірі 69815 (шістдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятнадцять) грн 80 коп., 3% річних у розмірі 9483 (дев`ять тисяч чотириста вісімдесят три) грн 82 коп., пеню у розмірі 158 (сто п`ятдесят вісім) 06 коп., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4321 (чотири тисячі триста двадцять одна) грн 70 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено: 27.07.2023.

Суддя Я.В. Маринченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 112483548 ?

Документ № 112483548 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 112483548 ?

Дата ухвалення - 27.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112483548 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112483548 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 112483548, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 112483548, Хозяйственный суд города Киева было принято 27.07.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 112483548 относится к делу № 910/5992/23

то решение относится к делу № 910/5992/23. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 112483547
Следующий документ : 112483549