Решение № 10917802, 10.06.2010, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
10.06.2010
Номер дела
8/212
Номер документа
10917802
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 8/21210.06.10 За позовом Відкритого акціонерного товариства "АВС Синергія"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпо Холдинг"

про стягнення 93064,42 грн.

Суддя В.С. Катрич

Представники сторін:

Від позивача Стрілець О.В.- представник по довіреності б/н від 18.05.2010р.

Від відповідача не з`явились

Обставини справи:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача 76134,88 грн. заборгованості за договором підряду № 01/11/07-1 від 07.11.2007р. та 13485,11 грн. збитків від інфляції, 3444,43 грн. трьох відсотків річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2010р. порушено провадження у справі № 8/212, розгляд справи призначений на 20.05.2010р.

Від відповідача через канцелярію суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2010р. розгляд справи відкладений на 10.06.2010р., у зв’язку з нез’явленням представника відповідача у судове засідання, неподанням сторонами усіх витребуваних доказів.

У судове засідання, призначене на 10.06.2010р. з‘явився представник позивача. Представник відповідача у судове засідання вдруге не з’явився, відзив на позов та витребувані судом документи не надав.

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, просив суд позов задовольнити повністю.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутності представника відповідача відповідно до вимог ст. 75 ГПК України за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Перед початком розгляду справи по суті представника позивача ознайомлено з його правами та обов’язками передбаченими ст.ст. 20, 22 ГПК України. Крім цього, у судовому засіданні роз’яснені положення ст.81-1 ГПК України.

Господарським судом, відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

Дослідивши матеріали справи, з'ясувавши всі обставини справи, які мають значення для вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд -

ВСТАНОВИВ :

07.11.2007р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬПО ХОЛДИНГ»- «замовник»та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВС Синергія»- «підрядник»був укладений договір підряду №07/11/07-1 (надалі - договір), відповідно до п.1.1 якого «підрядник»зобов’язався на свій ризик виконати за завданням «замовника»з використанням своїх та наданих матеріалів та власних кваліфікованих працівників чи субпідрядників ремонтні роботи внутрішніх приміщень 3-го поверху (приміщення №28-32) загальною площею 86,6 м.кв. будівлі, що знаходиться за адресою: Україна, м.Київ, вул. Березняківська, 29, з метою пристосування для розміщення офісу згідно з переліком робіт (кошторисом), що є додатком №1 до договору, а «замовник»зобов’язався прийняти і оплатити їх.

Згідно з п.2.1 договору, ціна договору склала 75849,48 грн., у т.ч. ПДВ (додаткова угода №1 до договору).

Умовами договору сторони погодили, що оплата за цим договором проводиться наступним чином: аванс за проведення ремонтно-будівельних робіт в розмірі 30% від суми договору сплачується на протязі 5-ти банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури і після підписання цього договору та узгодження «замовником»локального кошторису (додаток № 1 до договору); кожна наступна оплата етапів робіт здійснюється «замовником» на протязі 5-ти банківських днів з моменту підписання окремого або декадного акту приймання-передавання виконаних робіт; остаточний розрахунок за договором провадиться «замовником»на протязі 10-ти банківських днів після підписання акту приймання виконаних робіт «замовником»та «підрядником»(п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.6 договору).

Виконані «підрядником»роботи передаються «замовнику»подекадно з укладанням відповідного акту здавання-приймання робіт (п.3.3 договору).

Сторонами за договором були підписані акти здачі-приймання виконаних робіт по договору, а саме: №1 від 31.08.2008р. на суму 16443,02 грн., №2 від 31.08.2008р. на суму 47054,54 грн., №3 від 31.08.2008р. на суму 26832,04 грн., №4 від 01.10.2008р. на суму 83634,93 грн., №5 від 17.10.2008р. на суму 60645,39 грн., №6 від 03.11.2008р. на суму 21594,65 грн., №7 від 01.12.2008р. на суму 51805,82 грн., №8 від 01.12.2008р. на суму 56372,68 грн., всього на загальну суму 364383,07 грн., який свідчить про повне виконання «підрядником»робіт та прийняття їх «замовником»без претензій та зауважень, що є підставою для проведення розрахунків.

Таким чином, позивач виконав власні зобов’язання належним чином.

Відповідач в свою чергу власні зобов’язання не виконав належним чином, за виконані позивачем роботи в повному обсязі не розрахувався, а саме: по акту здачі-приймання виконаних робіт №7 від 01.12.2008р. на суму 51805,82 грн. відповідачем було перераховано кошти в сумі 32043,62 грн. (не оплачено 19762,20 грн.) та не оплачено акт здачі-приймання виконаних робіт №8 від 01.12.2008р. на суму 56372,68 грн. Заборгованість відповідача перед позивачем складає 76134,88 грн.

Статтею 42 ГПК України передбачено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах зазвичай ставляться. Аналогічні положення містяться в ст. 526 ЦК України.

Згідно з чч. 2, 3 ст. 193 ГК України кожна сторона має вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. За ч. 1 ст. 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

У погоджений сторонами строк (п.4.6 договору), відповідач розрахунки з позивачем не провів.

Станом на день розгляду справи відповідач за виконані позивачем роботи не розрахувався, доказів проведених розрахунків суду не надав, заборгованість відповідача перед позивачем не погашена та становить 76134,88 грн.

Згідно зі статтею 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Таким чином, враховуючи те, що відповідач в установленому законом порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив та не довів суду належними і допустимими доказами належного виконання ним своїх зобов’язань, отже суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача 76134,88 грн. заборгованості за виконані роботи за договором правомірна та підлягає задоволенню.

Крім основного боргу, позивач також просив суд стягнути з відповідача 13485,11 грн. збитків від інфляції, 3444,43 грн. трьох відсотків річних.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Із змісту вищезазначеної норми не вбачається будь-яких випадків обмеження її дії в частині застосування.

При цьому, застосування положень частини другої названої статті не передбачає наявність вини боржника, оскільки згідно з частиною першою цієї ж статті боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання, інфляційні нарахування на суму боргу та відсотки річних не є санкціями за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань, з огляду на що їх стягнення не залежить від наявності вини боржника у простроченні грошового зобов'язання.

Матеріалами справи підтверджено, що зобов'язання відповідача за виконані позивачем роботи виникло між позивачем і відповідачем на підставі договору, відповідач не виконав своїх зобов'язань за договором, а саме не сплатив вартість виконаних позивачем робіт, відповідачем не надано доказів, які б спростовували розмір нарахованих позивачем збитків від інфляції в розмірі 13485,11 грн. та трьох відсотків річних в розмірі 3444,43 грн. зазначених позивачем в розрахунку, тому суд дійшов висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача збитків від інфляції у розмірі 13485,11 грн. та трьох відсотків річних в розмірі 3444,43 грн. правомірні та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Частиною 2 ст. 34 ГПК України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Матеріалами справи підтверджена правомірність заявлених позовних вимог, відповідач не довів протилежне, тому суд дійшов висновку, що позов слід задовольнити повністю.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача при задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 15, 525, 526, 530, 625 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст.ст. 42, 32, 33, 34, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альпо Холдинг" (01103, м.Київ, вул. Драгомирова, 4, оф. 109; 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29 (фактична адреса); код 34615995) на користь Відкритого акціонерного товариства "АВС Синергія" (03186, м.Київ, бул. Чоколівський, 19; код 35159620) 76 134 (сімдесят шість тисяч сто тридцять чотири) грн. 88 коп. основного боргу, 13485 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) грн. 11 коп. збитків від інфляції, 3444 (три тисячі чотириста сорок чотири) грн. 43 коп. трьох відсотків річних, 930 (дев’ятсот тридцять) грн. 64 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

СуддяВ.С. Катрич

Часті запитання

Який тип судового документу № 10917802 ?

Документ № 10917802 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 10917802 ?

Дата ухвалення - 10.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10917802 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10917802 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 10917802, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 10917802, Хозяйственный суд города Киева было принято 10.06.2010. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 10917802 относится к делу № 8/212

то решение относится к делу № 8/212. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 10917800
Следующий документ : 10917805