Постановление суда № 106108, 31.08.2006, Хозяйственный суд Донецкой области

Дата принятия
31.08.2006
Номер дела
8/104а
Номер документа
106108
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

31.08.06 р. Справа № 8/104а

за позовом Державного підприємства "Донецький регіональний науково-виробничий

центр стандартизації, метрології та сертифікації", ЄДРПОУ 02568130,

м.Донецьк

до відповідача Державного підприємства "Донецький центр стандартизації, метрології

та сертифікації", ЄДРПОУ 34225938, м.Донецьк

про визнання недійсним акту

Суддя Ємельянов А.С.

Представники:

від позивача: Тулякова О.М.-по дов., Рибаков В.І.-по дов., Олейніков Ю.Б.-по дов.,

  Померанський І.В.-по дов.

від відповідача: Городзинська М.М.-по дов.

В засіданні суду брали участь:

Ляшенко Л.І., Штейнгарт В.О.

Згідно із ст.77 ГПК України в засіданні суду

оголошувалась перерва з 03.08. по 09.08.2006р.

Позивач, Державне підприємство "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк, звернувся до господарського суду з позовною заявою до відповідача, Державне підприємство "Донецький центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк, про визнання недійсним акту.

Зокрема, виходячи зі змісту позовної заяви, позивачем заявлені вимоги про визнання недійсним передаточного акту, згідно якого з балансу ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" передано майно на баланс ДП "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Ухвалою господарського суду від 09.06.2006р. порушено провадження по справі №8/104а, судове засідання призначено на 04.07.2006р.

В судове засідання 04.07.2006р. від позивача з'явились Тулякова О.М. на підставі довіреності від 10.05.2006р. та Померанський І.В. на підставі довіреності від 17.03.2006р.

При ознайомленні з вказаними довіреностями судом встановлено, що Туляковій О.М. довіреність на участь у розгляді справи видана в.о. генерального директора ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Штейнгартом В.О. Одночасно, Померанський І.В. був уповноважений на участь у розгляді справи генеральним директором підприємства Ляшенко Л.І.

Згідно з заявою №12/3 від 20.07.2006р., підписаною від імені ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Померанським В.І., зі Штейнгарта В.О. були зняті повноваження в.о. генерального директора позивача та скасовані всі раніше видани довіреності, внаслідок чого повноважними представниками позивача є лише Померанський І.В. та Сакоян Д.І.

Як встановлено судом, згідно з преамбулою статуту ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" останнє засноване на державній власності і підпорядковане Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політіки (Держспоживстандарт).

Відповідно до ст.6 статуту ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" управління останнім здійснює генеральний директор, який наймається Держспоживстандартом України шляхом укладання з ним контракту.

Згідно з наданими до справи документами, 25.11.2004р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політіки видано наказ №476-к.

За змістом вказаного наказу Ляшенко Л.І. призначено на посаду генерального директора ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк.

У відповідності з нормами ст.6 статуту, 25.11.2004р. між Ляшенко Л.І. та Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політіки підписаний контракт №33, за умовами якого Ляшенко Л.І. прийняв на себе зобов'язання здійснювати поточне управління підприємством.

Пунктом 6.4 статуту ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" встановлено, що генеральний директор підприємства діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади, усіх установах та організяаціях. Генеральний директор наділений правом укладати договори, видавати довіреності.

17.03.2006р. Ляшенко Л.І. було видано Померанському І.В. довіреність, згідно з якою останньому надане право виступати від імені ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", представляти інтереси підприємства в усіх державних і недержавних юрисдикційних органах.

20.03.2006р. Ляшенко Л.І. винесено наказ №142-к "Про покладання обов'язків", за яким на період хвороби генерального директора Ляшенко Л.І. виконання обов'язків генерального директора з 20.03.2006р. покладено на Штейнгарта В.О.

Наказом №120-к від 21.04.2006р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політіки розірвано контракт від 25.11.2004р. №33, укладений з генеральним директором ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Ляшенко Л.І. і звільнено його з посади. При цьому, за змістом вказаного наказу останнім днем роботи Ляшенко Л.І. визначено наступний день після виходу на роботу після закінчення тимчасової непрацезданості.

Згідно з наявним в матеріалах справи листками непрацездатності серії ААЖ №375946, серії ААВ №525883, серії ААВ №790819, Ляшенко Л.І. знаходився на лікарняному, відповідно, з 17.04.2006р. по 28.04.2006р., з 05.05.2006р. по 06.05.2006р., з 05.06.2006р. по 23.06.2006р.

Виходячи з того, що на момент розгляду цієї справи, наказ №120-к від 21.04.2006р. в установленому порядку не оскаржений, не скасований та є дійсним, суд дійшов висновку, що 26.06.2006р. був останнім днем роботи Ляшенко Л.І. на ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", а з 27.06.2006р. у Ляшенко Л.І. припинились повноваження на здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства, у тому числі і щодо уповноваження інших осіб на представлення інтересів підприємства.

Поясненнями сторін та Ляшенко Л.І., наданими в судових засіданнях, підтверджено факт виходу Ляшенко Л.І. з лікарняного 26.06.2006р.

Посилання Ляшенко Л.І. на ухвалу Київського районного суду міста Донецька, згідно з якою було заборонено Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політіки звільняти з роботи (посади) генерального директора підприємства Ляшенко Л.І., судом до уваги не приймаються, враховуючи, що на момент винесення цієї постанови судом (29.06.2006р.), Ляшенко Л.І. вже був звільнений з посади генерального директора згідно з наказом №120-к від 21.04.2006р. Крім цього, як вказувалось вище, наказ Державного комітета України з питань технічного регулювання та споживчої політіки про звільнення Ляшенко Л.І. з посади генерального директора на момент розгляду справи є дійсним.

На підставі викладеного, враховуючи, що Ляшенко Л.І. не перебуває на посаді генерального директора ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" з 30.04.2006р., суд дійшов висновку, що повноважними представниками позивача по цій справі є Тулякова О.М. згідно з довіреністю №4733/19-8 від 10.05.2006р., Рибаков В.І. згідно з довіреністю №5809/19-8 від 30.08.2006р., Олейніков Ю.Б. згідно з довіреністю №5808/19-8 від 30.08.2006р., а також Померанський І.В., враховуючи, що довіреність на нього видана 17.03.2006р., а документів, які підтверджують її анулювання не представлено.

Розглянувши вказані позовні вимоги, заслухавши пояснення сторін, господарським судом встановлено наступне:

Згідно із ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна, припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, органу Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

За приписом ст.1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

За змістом ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам, зокрема, підвідомчі справи у спорах про визнання актів недійсними, якщо ці акти не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій.

Згідно з роз'ясненнями президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000р. №02-5/35, актом державного чи іншого органу є юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

При цьому, залежно від компетенції органу, який прийняв такий документ, і характеру та обсягу відносин, що врегульовано ним, акти поділяються на нормативні і такі, що не мають нормативного характеру, тобто індивідуальні.

Нормативний акт - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані.

Як вказувалось вище, позивачем заявлені вимоги про визнання недійсним передаточного акту, згідно якого майно передано з балансу ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" на баланс ДП "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Відповідно до п.6.2.5 роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000р. №02-5/35 господарські суди розглядають на загальних підставах справи у спорах про визнання недійсними актів, прийнятих (виданих) іншими, крім державних, органами, у тому числі актів органів господарських товариств, громадських організацій тощо, які відповідно до закону чи установчих документів мають обов'язковий характер.

Як встановлено судом, за своїм змістом передаточний акт не є актом в розумінні ст.12 Господарського процесуального кодексу України. Зокрема, сам по собі такий акт не породжує певних юридичних наслідків у сторін, не носить обов'язкового характеру для позивача та відповідача.

За змістом ст.107 Цивільного кодексу України передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу) містять положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Таким чином, передавальний акт за своїм змістом лише відображає у собі всі зобов'язання юридичної особи, є документом бухгалтерського обліку підприємства, в якому містяться відомості про наявність на балансі підприємства певного майна (як, наприклад, накладна, рахунок-фактура тощо).

Проте, відповідні права та обов'язки з урахуванням норм ст.87 Цивільного кодексу України породжують установчі документи підприємства (статут або засновницький договір тощо), а не передаточний акт.

Одночасно, такий документ також не є правочином.

Таким чином, вимоги про визнання недійсним передаточного акту не можуть бути предметом розгляду в господарському суді.

За приписом п.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України провадження по справі підлягає припиненню, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

За таких обставин, враховуючи вимоги ст.ст.12, п.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, виходячи з того, що позивачем заявлені вимоги про визнання недійсним передаточного акту, тобто, вимоги непідвідомчі господарським судам, провадження по вказаній справі підлягає припиненню.

Відмова Державного підприємства "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк від позову, викладена в заяві №5664/19-8 від 03.07.2006р., судом не приймається, враховуючи, що спір по цій справі не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Згідно з п.3 ст.8 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплачене державне мито підлягає поверненню з державного бюджету в разі припинення провадження по справі, якщо справа не підлягає розгляду в господарському суді.

Виходячи з того, що провадження по вказаній справі припинено на підставі п.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України в зв'язку з непідвідомчістю господарським судам, сплачене позивачем державне мито в сумі 85,00 грн. підлягає поверненню з державного бюджету України.

Керуючись ст.47, п.1 ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Припинити провадження по справі №8/104а за позовом Державного підприємства "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк до Державного підприємства "Донецький центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк, про визнання недійсним передаточного акту, згідно якого з балансу ДП "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" передано майно на баланс ДП "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Повернути Державному підприємству "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", м.Донецьк з державного бюджету України сплачене державне мито в сумі 85 грн. 00 коп.

Видати довідку.

Суддя Ємельянов А.С. А.В.Г .

Часті запитання

Який тип судового документу № 106108 ?

Документ № 106108 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 106108 ?

Дата ухвалення - 31.08.2006

Яка форма судочинства по судовому документу № 106108 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 106108 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 106108, Хозяйственный суд Донецкой области

Судебное решение № 106108, Хозяйственный суд Донецкой области было принято 31.08.2006. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 106108 относится к делу № 8/104а

то решение относится к делу № 8/104а. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 106053
Следующий документ : 106349