Решение № 104044214, 21.04.2022, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Дата принятия
21.04.2022
Номер дела
909/1223/21
Номер документа
104044214
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1223/21

Господарський суд Івано-Франківської у складі судді Малєєвої О. В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальність "Вестборд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайн-Шоп"

про стягнення 83 378, 86 грн, з яких 79 560 грн - сума боргу, 3 818, 86 грн - інфляційні втрати, 1 727, 68 грн - 3% річних,

ухвалив таке рішення.

1. Суть спору.

1.1. ТОВ "Вестборд" звернулося з позовом до ТОВ "Вайн-Шоп" про стягнення 83 378, 86 грн, з яких 79 560 грн - сума боргу, 3 818, 86 грн - інфляційні втрати, 1 727, 68 грн - 3% річних.

2. Вирішення процесуальних питань під час розгляду справи.

2.1. Суд відповідно до приписів ст. 252 ГПК України ухвалив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами (ухвала про відкриття провадження від ).

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін до суду не надходило.

2.2. Відповідач отримав ухвалу про відкриття провадження у справі 25.01.2022 (повідомлення про вручення поштового відправлення № 7650102094123). Отже, відповідач належним чином повідомлений про розгляд даної справи.

2.3. Суд в ухвалі про відкриття провадження від 18.01.2022 встановив відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та всіх документів, що підтверджують заперечення проти позову протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали. Відповідач у встановлений строк відзив не подав.

2.4. У зв`язку з перебуванням судді у відпустці рішення суду ухвалено 21.04.2022.

3. Зміст позовних вимог, заперечень на позов.

3.1. Позовна заява від 06.12.2021 (вх.№21767/21 від 15.12.2021).

Заявлені позовні вимоги обґрунтовані тим, що між позивачем та відповідачем був укладений договір про надання рекламних послуг від 01.03.2019 №3101/19/3. Протягом березня травня 2021 ТОВ Вестборд були надані ТОВ Вайшоп рекламні послуги по бронюванню та поклейці рекламних площин. Виконання робіт підтверджує підписаними сторонами актами здачі прийняття робіт (надання послуг). Відповідач виконанні роботи не оплатив. Заборгованість за надані послуги становить 79 560 грн. На підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України нарахував 3 818, 86 грн інфляційних втрат та 1 727, 68 грн 3% річних. Свою позицію обґрунтовує положеннями ст. 193 ГК України, 509, 526, 530, 610, 611, 625 ЦК України.

3.2. Відповідач відзив на позов не надав, проти позову не заперечив.

А тому згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України суд вирішує спір за наявними матеріалами справи.

4. Обставини справи, оцінка доказів.

Дослідивши зібрані у справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 86 ГПК України, суд встановив таке.

4.1. Між ТОВ Вайн-Шоп як замовником та ТОВ Вестборд як виконавцем був укладений договір про надання рекламних послуг від 01.03.2019 №3101/19/3.

Умови договору такі.

Виконавець за дорученням замовника зобов`язується провести рекламну компанію, а замовник зобов`язується прийняти й оплатити послуги і роботу виконавця в порядку та на умовах, визначених цим договором (п. 2.1.).

Адресна програма, вартість і термін проведення рекламної кампанії визначаються Сторонами додатково та можуть встановлюватися в додатках до договору, листах, рахунках або іншим чином за домовленістю сторін (п. 2.2.).

Строк дії договору з 01.03.2019 до 31.12.2019 з можливим продовженням за взаємною згодою сторін. Період розміщення та експонування рекламного матеріалу замовника на конструкціях виконавця встановлюється у додатках до договору (п. 3.1.).

Вартість послуг виконавця з розміщення і обслуговування рекламних кампаній замовника (ціна договору) включає в себе плату за розміщення, експонування і обслуговування виконавцем рекламних сюжетів замовника на робочих поверхнях спеціальних конструкцій у період рекламної кампанії і складається із заброньованих площин для проведення рекламної кампанії замовника, обумовлених сторонами договору на момент підписання акта бронювання, який є невід`ємним додатком до договору (п. 5.1.).

Порядок розрахунків: оплата за проведення рекламної кампанії проводиться замовником на розрахунковий рахунок виконавця на підставі наданого виконавцем рахунка-фактури на кожний окремий період рекламної кампанії замовника, термін оплати вказується в додатках до договору (п. 5.2.).

Після закінчення терміну періоду проведення рекламної кампанії сторонами підписується акт виконаних робіт, акти прийому передачі послуг (робіт). Дата акту прийому передачі послуг (робіт) дата останнього дня рекламної кампанії, строк якої заявлено у відповідних додатках до договору, якщо інше не узгоджено додатково у додатку (п. 5.4.).

Сторони внесли зміни до договору, а саме в пункт 3.1 - строк дії договору з 01.02.2019 до 31.12.2021 з можливим продовженням за взаємною згодою сторін. Період розміщення та експонування рекламного матеріалу замовника на конструкціях виконавця встановлюється у додатках до договору (п.1 додаткової угоди №7/21 від 31.12.2020).

4.2. Сторони підписали три додатки до договору, де погодили періоди рекламної кампанії, адресні програми, вартість рекламної кампанії за місяць та строки оплати.

Згідно з додатком №1/21 від 31.12.2020 період рекламної кампанії січень березень 2021 року, вартість рекламної кампанії за місяць - 31 080 грн; замовник здійснює оплату до 25 числа місяця перед експонуванням реклами.

Згідно з додатком №3/21 від 24.03.2020 період рекламної кампанії - квітень 2021року, вартість рекламної кампанії за місяць 31 080 грн; замовник здійснює оплату до 20 числа місяця перед експонуванням реклами.

Згідно з додатком №2/21 від 24.03.2020 період рекламної кампанії - травень 2021року, вартість рекламної кампанії за місяць 17 400 грн; замовник здійснює оплату до 20 числа місяця перед експонуванням реклами.

4.3 Виконання робіт відповідно до умов договору підтверджується :

- за березень 2021 року - актом №ОУ-0034550 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2021 на суму 31 080 грн;

- за квітень 2021 року - актом №ОУ-0034622 від 30.04.2021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 31 080 грн;

- за травень 2021 року - актом №ОУ-0034606 від 31.05.2021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 17 400 грн.

Вказані акти підписані представниками сторін та скріплені їх печатками.

5. Норми права та мотиви, якими суд керувався при ухваленні рішення.

5.1. При вирішенні даного спору суд керується приписами ч. 1 ст. 67 ГК України, згідно з якою відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України (ч. 2 ст. 67 ГК України).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 901 ЦК України).

Відповідно до ст. 901 ЦК України та ЗУ Про рекламу договір від 01.03.2019 №3101/19/3 є договором про надання рекламних послуг.

5.2. На підставі господарського договору між суб`єктами господарювання виникають господарські зобов`язання, в силу яких один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку (ст. 173, 174 ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 179 ГК України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Частиною 1 ст. 193 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 525, 526, 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

За приписами ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

За умовами п. 5.2. договору термін оплати послуг вказується у його додатках.

Відповідно до додатку №1/21 від 31.12.2020 послуги за березень 2021 року на суму 31 080 грн належало оплатити до 25.02.2020.

Відповідно до додатку №3/21 від 24.03.2020 послуги за квітень 2021 року на суму 31 080 грн належало оплатити до 20.03.2021.

Відповідно до додатку №2/21 від 24.03.2020 послуги за травень 2021 року на суму 17 400 грн належало оплатити до 20.04.2021.

5.3. Згідно з ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Відповідач в порушення умов договору оплату наданих послуг не здійснив.

5.4. Як передбачено ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач визначив суму інфляційних втрат в розмірі 3 818, 86 грн та 1 727, 68 грн 3% річних. Суд перевірив правильність розрахунків позивача і встановив їх обґрунтованість.

6. Висновок суду.

6.1. Враховуючи викладене, позов належить до задоволення - з відповідача на користь позивача належить стягнути 83 378, 86 грн, з яких 79 560 грн - заборгованість за надані рекламні послуги за договором про надання рекламних послуг від 01.03.2019 №3101/19/3, 3 818, 86 - інфляційні втрати, 1 727, 68 грн - 3% річних.

7. Судові витрати.

7.1. Склад та порядок розподілу судових витрат визначено главою 8 ГПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

7.2. При зверненні з позовом позивач сплатив судовий збір у розмірі 2 270 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 13.12.2021 № 3563.

Відповідно до приписів ст. 129 ГПК України, враховуючи задоволення позову, судовий збір у розмірі 2 270 грн покладається на відповідача.

7.3. Крім того, в позовній заяві зазначено, що попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат включає в себе витрати на професійну правничу допомогу. Вказано, що детальне підтвердження витрат на професійну правничу допомогу, а також їх розрахунок позивач зможе надати при завершенні розгляду даної справи, оскільки розмір таких витрат фактично залежить від процесуальної поведінки відповідача та кількості взятих представником участі в судових засіданнях по даній справі.

Згідно з ч. 2 ст. 126 ГПК України для цілей розподілу судових витрат розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 ГПК України).

Наведених доказів позивач не надав. А тому відсутні підстави для вирішення питання про розподіл зазначених витрат.

Керуючись ст. 2, 86, 129, 233, 236-238, 240, 241, 256 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайн-шоп" (вул. Героїв Крут, 113, м. Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область, 70500, ідентифікаційний код 41997333) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Вестборд" (вул. Євгена Коновальця, будинок 16, квартира 7, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, ідентифікаційний код 38712586) 83 378, 86 грн (вісімдесят три тисячі триста сімдесят вісім гривень вісімдесят шість копійок), з яких 79 560 грн - заборгованість за надані рекламні послуги за договором про надання рекламних послуг від 01.03.2019 №3101/19/3, 3 818, 86 грн - інфляційні втрати 1 727, 68 грн - 3% річних, а також 2 270 грн (дві тисячі двісті сімдесят гривень) судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 21.04.2022.

Суддя О. В. Малєєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 104044214 ?

Документ № 104044214 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 104044214 ?

Дата ухвалення - 21.04.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 104044214 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 104044214 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 104044214, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Судебное решение № 104044214, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области было принято 21.04.2022. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 104044214 относится к делу № 909/1223/21

то решение относится к делу № 909/1223/21. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 104044213
Следующий документ : 104044215