Постановление суда № 103457327, 21.02.2022, Стрыйский городской суд Львовской области

Дата принятия
21.02.2022
Номер дела
456/174/21
Номер документа
103457327
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 456/174/21

Провадження № 6/456/11/2022

УХВАЛА

судового засідання

21 лютого 2022 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Бораковського В. М. ,

секретар судового засідання Черевата С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс», заінтересовані особи Акціонерне товариство «ОТП Банк», ОСОБА_1 про заміну стягувача,–

встановив:

Представник ТОВ «Цикл Фінанс» звернувся до суду з заявою у якій просить замінити стягувача за виконавчими листами, виданими Стрийським міськрайонним судом Львівської області з примусового виконання рішення по справі №456/174/21 від 24.05.2021 за позовом АТ «ОТП Банк», у зв`язку з переходом до ТОВ «Цикл Фінанс» прав кредитора по кредитному договору №2024365814 від 17.06.2019.

В обґрунтування заяви представник заявника покликається на те, що 24.05.2021 Стрийським міськрайонним судом Львівської області було ухвалено рішення по справі №456/174/21, яким було стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ «ОТП Банк» заборгованість за кредитним договором №2024365814 від 17.06.2019. 18 серпня 2021 року між ТОВ «Цикл Фінанс» та АТ «ОТП Банк» було укладено договір факторингу №18/08/21, на підставі якого було відступлено право вимоги за кредитним договором №2024365814 від 17.06.2019, який було укладено між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , а саме право вимоги перейшло до ТОВ «Цикл Фінанс».

Представник заявника в судове засідання не з`явився, однак звертаючись до суду з заявою про заміну стягувача, просить розглядати справу без його участі.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, причини неявки у судове засідання не повідомили, тому суд проводить розгляд справи у їх відсутність відповідно до частини 3 ст. 442 ЦПК України.

Зважаючи на вимоги частини 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в заяві, долучені до неї документи, суд доходить такого висновку.

18 серпня 2021 року між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Цикл Фінанс» укладено договір факторингу № 18/08/21. Згідно даного договору клієнт (первісний кредитор) передає, а фактор (новий кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить клієнту, і стає кредитором за кредитними договорами, укладеними між клієнтом і боржником, в розмірі портфеля заборгованості (а.с.60-64).

Як вбачається з реєстру боржників № 1 до договору факторингу № 18/08/21 від 18.08.2021, ТОВ «Цикл Фінанс» набуло право вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №2024365814 від 17.06.2019(а.с.65-67).

Відповідно до частини першої статті 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи з цих норм, зокрема пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) відбувається вибуття кредитора.

Заміна кредитора можлива поза межами виконавчого провадження у разі відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Вищевикладене стверджується правовим висновком Верховного Суду, наведеним у Постанові від 21 листопада 2018 року у справі № 2-769/11.

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило про заміну сторони виконавчого провадження незалежно від того, відкрите воно чи ні.

Таким чином, заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

У постанові Верховного суду від 19.02.2020 по справі № №2-3897/10, зазначено, що наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор, без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні, не має права звернутись до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Аналогічні висновки викладено у постановах Верховного Суду від 05 грудня 2018 року у справі № 643/4902/14-ц (провадження № 61-26197св18), від 31 жовтня 2018 року у справі № 201/8548/16-ц (провадження № 61-16059св18) та від 15 серпня 2018 року у справі № 190/2119/14-ц (провадження № 61-20171св18).

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до частини першої статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Пунктом 9 частини другої статті 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є обов`язковість судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Слід звернути увагу, що правонаступником всіх прав та обов`язків Акціонерного товариства «ОТП Банк» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс», відповідно до договору факторингу № 18/08/21 від 18.08.2021 .

У зв`язку з вищенаведеним, суд приходить до переконливого висновку, що заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс» - Шрамович В.І. про заміну сторони виконавчого провадження, у справі №456/174/21 за позовом АТ «ОПТ Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, є належним чином обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 12, 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 247, 442 ЦПК України, суд ,

постановив:

Розгляд справи за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс», заінтересовані особи Акціонерне товариство «ОТП Банк», ОСОБА_1 про заміну стягувача проводити без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс», заінтересовані особи Акціонерне товариство «ОТП Банк», ОСОБА_1 про заміну стягувача задовольнити повністю.

Замінити стягувача у справі №456/174/21 за позовом АТ «ОПТ Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредитному договору №2024365814 від 17.06.2019 з Акціонерного товариства «ОПТ Банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс».

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Головуючий суддя В.М. Бораковський

Часті запитання

Який тип судового документу № 103457327 ?

Документ № 103457327 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103457327 ?

Дата ухвалення - 21.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103457327 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103457327 ?

В Стрыйский городской суд Львовской области
Предыдущий документ : 103457325
Следующий документ : 103457329