Постановление суда № 103370425, 16.02.2022, Хозяйственный суд Николаевской области

Дата принятия
16.02.2022
Номер дела
915/160/22
Номер документа
103370425
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

16 лютого 2022 року Справа № 915/160/22

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ткаченко О.В.,

розглянувши матеріали

за позовом: приватного підприємства «Фенікс Агро»

(20302, Черкаська обл., м.Умань, вул,Івана Гонти, 3, код ЄДРПОУ 36780586, ел.пошта t.abramchuk@fenix-agro.com)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛКА»

(55234, Миколаївська область, Первомайський район, с.Чаусове, вул.Антонова, 80, код ЄДРПОУ 40443466)

про: стягнення 185924,61 грн,

В С Т А Н О В И В:

14.02.2022р. приватне підприємство «Фенікс Агро» звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою №1230 від 09.02.2022р. (вх. № 2197/21) (з додатками) про стягнення з ТОВ «ЛКА» заборгованості за договором поставки №ПК-369 від 28.10.2021р. у загальній сумі 185924,61 грн. з яких: 178656,0 грн. основного боргу, 4503,11 грн. пені, 1174,72 грн. 15% річних та 7268,61 грн. - 45% річних за користування товарним кредитом.

Предметом даного спору виступила майнова вимога позивача про стягнення з відповідача в суми боргу за договором поставки.

Підставою - договір поставки №ПК-369 від 28.10.2021р., специфікація №1 від 24.11.2021р., видаткова накладна №РН- 24073 від 25.11.2021р., платіжні доручення №65 від 13.12.2021р., №72 від 16.12.2021р., №79 від 17.12.2021р., №84 від 20.12.2021р., №91 від 22.12.2021р., товарно-транспортна накладна №SHP-146873 від 25.11.2021р., податкова накладна №53 від 25.11.2021р., застосуванням норм ст.ст. 15, 16, 692, 525, 526, 530, 694, 536 Цивільного кодексу України.

Враховуючи відсутність підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд відкриває провадження у даній справі.

При цьому, враховуючи клопотання позивача про розгляд справи в спрощеному позовному провадженні, суд зазначає таке.

Відповідно до частин 3-5 статті 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частинами 1, 2 статті 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що дана справа, з огляду на ціну позову, є малозначною в силу закону (п. 1 ч. 5 ст. 12 ГПК України).

За змістом ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного вище, враховуючи малозначність даної справи, ціну позову, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, суд дійшов висновку, що дана справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Керуючись ст. ст. 12, 50, 165-167, 176, 247-252 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, розгляд якої здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

2. Встановити ВІДПОВІДАЧУ строк у 15 днів від дня отримання даної ухвали для надання суду відзиву державною мовою з посиланням на номер справи, оформленого у відповідності до вимог ст. 165 ГПК України, з доданням до нього: доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

3. ПОЗИВАЧ має право в 5-денний строк від дня отримання відзиву оформити та направити суду та іншим учасникам справи відповідь на відзив з дотриманням правил, встановлених статтею 166, частинами 3-6 статті 165 ГПК України.

4. ВІДПОВІДАЧ має право в 5-денний строк від дня отримання відповіді на відзив оформити та направити суду та іншим учасникам справи заперечення з дотриманням правил, встановлених статтею 167, частинами 3-6 статті 165 ГПК України.

5. Повідомити учасників справи про можливість подання процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо, вчинення інших процесуальних дій в електронній формі, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

6. Повідомити учасників судового процесу, що учасники справи, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та інші особи мають право доступу до матеріалів справи в електронному вигляді в системі «Електронний суд» після реєстрації своїх офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

7. Копію ухвали додатково направити на адреси електронної пошти учасників справи, зазначені у вступній частині ухвали.

Звернути увагу учасників справи на наступне:

- заяви і клопотання у справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до судових засідань (ст. 169 ГПК України);

- докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч. ч. 3, 4 ст. 74 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. ч. 4, 8-9 ст. 80 ГПК України);

- копії письмових доказів, які подаються до суду, оформлюються відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України;

- на веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Попередити учасників справи, що відповідно до ч. 1 ст. 135 ГПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;

4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;

5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.В. Ткаченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103370425 ?

Документ № 103370425 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103370425 ?

Дата ухвалення - 16.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103370425 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 103370425 ?

В Хозяйственный суд Николаевской области
Предыдущий документ : 103370424
Следующий документ : 103370426