Постановление суда № 103305031, 14.02.2022, Перечинский районный суд Закарпатской области

Дата принятия
14.02.2022
Номер дела
304/1737/21
Номер документа
103305031
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 304/1737/21 Провадження № 2-о/304/8/2022

У Х В А Л А

09 лютого 2022 рокум. Перечин

Перечинський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого - судді - Ганька І. І.,

присяжних – Опаленик Ж.В., Дудкіна В.В.,

за участі секретаря судового засідання – Соханич Л.Ю.,

особи, щодо якої розглядається справа

про визнання її недієздатною, – ОСОБА_1 ,

представників Комунальної установи «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради – Гоєр О.В., Ігнатижак О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції цивільну справу за заявою Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Ужгородської міської ради, заінтересовані особи – Комунальна установа «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради та Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Тур`є-Реметівської сільської ради Ужгородського району про визнання фізичної особи недієздатною,

В С Т А Н О В И В:

Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Ужгородської міської ради звернувся в суд із заявою, в якій просить визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ужгород Закарпатської області, недієздатним. У такій свої вимоги мотивує тим, що у лютому 2021 року йому стало відомо про смерть ОСОБА_2 , мешканки АДРЕСА_1 . У померлої залишився син ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками психічного захворювання. Після смерті матері останній госпіталізований до КНП «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров`я та медицини залежностей» Закарпатської обласної ради, звідки зарахований на повне державне утримання до Комунальної установи «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради. Так, згідно виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії до довідки серії АВ № 0736512 від 03 січня 2017 року ОСОБА_1 встановлено довічно першу «А» групу інвалідності з дитинства, та поставлено діагноз F72.0, потребує постійного стороннього догляду та допомоги, рекомендовано лікування у психіатра. Родичі по прямій та боковій лінії споріднення (діти, батько, брати, сестри, тітки, дядьки тощо) у ОСОБА_1 відсутні. За таких обставин, рішенням виконкому Ужгородської міської ради № 459 від 20 жовтня 2021 року вирішено звернутися до суду із заявою про визнання ОСОБА_1 недієздатним. Враховуючи наведене, просить заяву задовольнити.

Одночасно, у поданій заяві з метою об`єктивного вирішення справи заявник просить для встановлення психічного стану ОСОБА_1 та здатності усвідомлювати ним значення своїх дій і керувати ними призначити у справі судово-психіатричну експертизу.

У судове засідання представник Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Ужгородської міської ради не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій свою позицію щодо призначення експертизи підтримала.

ОСОБА_1 як особа, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, у судовому засіданні свою позицію щодо призначення експертизи висловити не зміг.

У судовому засіданні представники Комунальної установи «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради Гоєр О.В. та Ігнатижак О.Ю. клопотання про призначення експертизи підтримали.

Представник органу опіки та піклування Тур`є-Реметівської сільської ради Ужгородської району у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій проти призначення експертизи не заперечила.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи, необхідні для вирішення поданого клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, порядок призначення судових експертиз, обов`язки, права та відповідальність судового експерта, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Законом України «Про судову експертизу» та Цивільним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Згідно ч. 1, 3, 4 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ст. 105 цього Кодексу призначення експертизи судом є обов`язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов`язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити, зокрема, психічний стан особи.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є особою з інвалідністю з дитинства довічно (група інвалідності – перша), яка потребує постійного стороннього догляду та допомоги, з діагнозом F72.0; з 15 липня 2021 року він зарахований на повне державне утримання і в число підопічних Комунальної установи «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради (а. с. 5-6, 7, 10).

Згідно ч. 1 ст. 298 ЦПК України суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров`я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 104 цього Кодексу про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Як роз`яснено у п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 «Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 року судово-психіатрична експертиза призначається у справах про визнання громадянина недієздатним. В ухвалі про призначення експертизи на вирішення експертів мають бути поставлені такі питання: 1) чи хворіє даний громадянин на психічну хворобу; 2) чи розуміє він значення своїх дій та чи може керувати ними.

Враховуючи вищевикладене та те, що вирішення питання про можливість ОСОБА_1 розуміти значення своїх дій та керувати ними потребує спеціальних знань в області психіатрії, суд вважає за необхідне призначити у даній справі судово-психіатричну експертизу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 253 ЦПК України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому п. 5 ч. 1 ст. 252 цього Кодексу, - на час проведення експертизи.

Отже, керуючись ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», ст. 103-105, 252, 253, 258-261, 298 ЦПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

призначити у справі за заявою Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Ужгородської міської ради, заінтересовані особи – Комунальна установа «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради та Орган опіки та піклування Виконавчого комітету Тур`є-Реметівської сільської ради Ужгородського району про визнання фізичної особи недієздатною судово-психіатричну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

1. Чи хворіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно проживає в Комунальній установі «Тур`я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради за адресою: с. Тур`ї Ремети, вул. Мала, № 16 Ужгородського району Закарпатської області, на психічну хворобу?

2. Чи розуміє ОСОБА_1 значення своїх дій та чи може керувати ними?

Проведення експертизи доручити експертам Комунального некомерційного підприємства "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова" Закарпатської обласної ради, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Надати для проведення експертизи матеріали даної цивільної справи.

Провадження у справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятнадцятиденний строк з дня проголошення ухвали. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень ЦПК України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Згідно п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Повне судове рішення складено 14 лютого 2022 року.

Головуючий: Присяжні: Ганько І. І. Опаленик Ж.В. Дудкін В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103305031 ?

Документ № 103305031 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103305031 ?

Дата ухвалення - 14.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103305031 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103305031 ?

В Перечинский районный суд Закарпатской области
Предыдущий документ : 103305029
Следующий документ : 103316459