Постановление суда № 102464003, 10.01.2022, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
10.01.2022
Номер дела
757/18453/20-ц
Номер документа
102464003
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 757/18453/20-ц

У Х В А Л А

10 січня 2022 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Чернявської Л.М.,

за участі секретаря судового засідання Тофан Л.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в місті Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства Юстиції України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханбер», Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД», ОСОБА_2 , за участю третіх осіб державного реєстратора виконавчого апарату Коноплянської сільської ради Іванівського району Одеської області Мельничук Володимира Олександровича, Обслуговуючого кооперативу «Екодом-1» про визнання дій незаконними, скасування рішень про державну реєстрацію, визнання права власності шляхом витребування із чужого незаконного володіння,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Міністерства Юстиції України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханбер», Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД», ОСОБА_2 , за участю третіх осіб державного реєстратора виконавчого апарату Коноплянської сільської ради Іванівського району Одеської області Мельничук Володимира Олександровича, Обслуговуючого кооперативу «Екодом-1» про визнання дій незаконними, скасування рішень про державну реєстрацію, визнання права власності шляхом витребування із чужого незаконного володіння.

Ухвалою суду від 02 березня 2021 року відкрито провадження по справі, встановлено загальний порядок розгляду справи.

20 грудня 2021 року від представника ТОВ «Ханбер» адвоката Задернівської Я.Є. до суду надійшло клопотання про зупинення провадження по справі.

В обґрунтування зазначено, що існує вмотивований зв`язок між предметом доказування в судовій справі №757/18453/20-ц, яка розглядається Приморським районним судом міста Одеси, з предметами судового розгляду справ № 522/2174/21 та № 522/1957/21, що розглядаються Приморським районним судом міста Одеси та Одеським апеляційним судом. Визначене обумовлює об`єктивну неможливість розгляду справи №757/18453/20-ц до моменту остаточного вирішення справи № 522/2174/21 та справи №522/1957/21. При цьому, об`єктивна неможливість розгляду справи №757/18453/20-ц до вирішення цивільної справи №522/2174/20 та цивільної справи № 522/1957/21 полягає у тому, що рішення суду по справі №522/2174/21 та рішення суду по справі № 522/1957/21 встановлюватимуть обставини, які матимуть вплив на збирання і оцінку доказів у справі № 757/18453/20-ц, зокрема, щодо фактів, що мають преюдиційне значення (у тому числі, щодо того чи має взагалі ОСОБА_1 відношення до об`єктів нерухомості у будинку за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно, чи може звертатися за захистом своїх відповідних прав до суду). У зв`язку з чим, просили зупинити провадження по справі до набрання законної сили судовим рішенням по справі № 522/2174/21 за позовом ТОВ «ХАНБЕР» до ОСОБА_1 , ОК «ЕКОДОМ-1» про визнання правочинів недійсними, та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до ТОВ «ХАНБЕР», ОК «ЕКОДОМ-1» про визнання правочину недійсним та до набрання законної сили судовим рішенням по справі № 522/1957/21 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ОК «ЕКОДОМ-1», третя особа ТОВ «ХАНБЕР», про визнання правочинів недійсними.

10 січня 2022 року від представника ОСОБА_1 до суду надійшла заява про відмову у задоволенні клопотання про зупинення провадження по справі.

В обґрунтування зазначено, що підставою для зупинення провадження по справі ТОВ «ХАНБЕР» зазначено, що існує вмотивований зв`язок між предметом доказування в судовій справі № 757/18453/20-ц, яка розглядається Приморським районним судом міста Одеси, з предметами судового розгляду справ № 522/2174/21 та № 522/1957/21, що розглядаються Приморським районним судом міста Одеси та Одеським апеляційним судом.

Однак, наявність на розгляді цивільних справ № 522/2174/21 та № 522/1957/21 не є підставою, за якою провадження у справі № 757/18453/20-ц підлягає обов`язковому зупиненню, оскільки наявні в даній справі докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. Тобто відсутня об`єктивна неможливість розгляду даної цивільної справи.

В судовому засідання представник ТОВ «Ханбер» адвокат Задернівська Я.Є. клопотання про зупинення провадження підтримала та просила задовольнити. Представник ОСОБА_1 заперечував, просив відмовити в зупиненні провадження з підстав зазначених у своїй заяві від 10 січня 2022 року та закрити підготовче судове засідання з призначенням справи до розгляду по суті. Представник Міністерства Юстиції України залишив вирішення питання про зупинення на розсуд суду. ОСОБА_2 підтримав клопотання про зупинення провадження по справі. Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, сповіщались належним чином.

Розглянувши матеріали справи, суд вважає, що клопотання про зупинення провадження по справі не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтями 251-252 ЦПК України передбачено підстави за яких суд зобов`язаний або може зупинити провадження у справі. Зокрема, у зв`язку з неможливістю розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства (п.6 ч.1 ст. 251 ЦПК). А також на час перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (у іншій справі) у касаційному порядку палатою, об`єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду (п.10. ч.1 ст. 252 ЦПК).

Згідно п.6 ч.1 ст. 251 ЦПК України суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Визнаючи наявність підстав, за яких провадження у справі підлягає обов`язковому зупиненню, суд повинен, зокрема, враховувати, що така підстави для зупинення провадження у справі, як неможливість розгляду цивільної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, застосовується у тому разі, коли в цій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду.

Згідно роз`ясненням Пленуму Верховного Суду України в п.33 постанови "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12 червня 2009 року №2, визначаючи наявність передбачених статтею 201 ЦПК підстав, за яких провадження у справі підлягає обов`язковому зупиненню, суд повинен, зокрема, враховувати, що така підстава для зупинення провадження у справі, як зазначено у пункті 4 частини першої цієї статті - неможливість розгляду цивільної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, застосовується у тому разі, коли в цій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду.

Відповідно до висновків, зазначених у постанові Верховного Суду України № 6-1957цс16 від 01 лютого 2017 року, вирішуючи питання про зупинення провадження у справі, суд повинен враховувати, що зупинення провадження у цивільній справі з мотивів наявності іншої справи, може мати місце тільки в тому разі, коли лише в тій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав вимог у даній справі чи умов, від яких залежить можливість її розгляду, і з`ясувати, чи дійсно від наслідків розгляду зазначеної цивільної справи залежить прийняття рішення у цій цивільній справі.

Отже вирішальним для з`ясування судом питання про зобов`язання зупинення провадження є те чи існує об`єктивна неможливість розгляду однієї справи до вирішення іншої.

Дослідивши матеріал справи, слід зазначити, що зв`язок між предметом доказування в справі № 757/18453/20-ц та предметами доказування у справах № 522/2174/21 та № 522/1957/21 на думку суду відрізняється, оскільки правовими підставами заявлених у позовах (справи № 522/2174/21, 522/1957/21) вимог стали порушення положень договору про співпрацю № 1 укладеного 22.10.2015 між ТОВ «ХАНБЕР» та ОК «ЕКОДОМ-1», положень додаткової угоди № 1 від 15.12.2015. Предметом доказування у справі № 757/18453/20-ц є законність (незаконність) дій Міністерства юстиції України при прийнятті наказу від 06.02.2020 року № 452/5.

Також, судом встановлено, що зібрані у справі докази дозволяють встановити та оцінити обставини, які є предметом судового розгляду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги зміст і обґрунтування позовних вимог, що підлягають перевірці та з`ясуванні при вирішенні спору, розумність строку розгляду справи, суд не вбачає достатніх підстав для зупинення провадження даної справи.

Статтею 189 ЦПК України передбаено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Визначений строк для проведення підготовчого засідання закінчився, відповідачами по справі надані відзиви на позовну заяву, строк на подачу відповіді на відзив минув.

Підстави для ухвалення рішення, закриття провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду чи укладення мирової угоди відсутні.

За таких обставин, в порядку ст. 200 ЦПК України, суд робить висновок, що підготовче провадження по даній справі підлягає закриттю з призначенням справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.200, 251, 252, 353-354 ЦПК України, суд

постановив:

У задоволенні клопотання представника ТОВ «Ханбер» адвоката Задернівської Я.Є. про зупинення провадження по справі відмовити.

Закрити підготовче провадження по справі.

Призначити справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства Юстиції України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ханбер», Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД», ОСОБА_2 , за участю третіх осіб державного реєстратора виконавчого апарату Коноплянської сільської ради Іванівського району Одеської області Мельничук Володимира Олександровича, Обслуговуючого кооперативу «Екодом-1» про визнання дій незаконними, скасування рішень про державну реєстрацію, визнання права власності шляхом витребування із чужого незаконного володіння до розгляду по суті на 28 лютого 2022 року о 11 год. 30 хв. у залі суду № 221 у приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

Ухвала набираєзаконної силиз моментуїї підписаннясуддею.Апеляційна скаргана ухвалусуду подаєтьсядо Одеськогоапеляційного судупротягом п`ятнадцятиднів здня складенняухвали вчастині відмовиу задоволенніклопотання прозупинення провадженняпо справі.В частиніухвала прозакриття підготовчогосудового засіданнята призначеннясправи дорозгляду посуті окремовід рішенняоскарженню непідлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Л. М. Чернявська

Часті запитання

Який тип судового документу № 102464003 ?

Документ № 102464003 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102464003 ?

Дата ухвалення - 10.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102464003 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 102464003 ?

В Приморский районный суд города Одессы
Предыдущий документ : 102464001
Следующий документ : 102464007