Постановление суда № 101673016, 01.12.2021, Хозяйственный суд Харьковской области

Дата принятия
01.12.2021
Номер дела
922/3921/21
Номер документа
101673016
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"01" грудня 2021 р.Справа № 922/3921/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Яризька В.О.

при секретарі судового засідання : Трофименко С.В.

розглянувши клопотання генерального директора Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма "Харків - Москва" про відсторонення арбітражного керуючого Венської О.О. від виконання обов`язків розпорядника майна боржника у справі

за заявою ОСОБА_1 до Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва" про визнання банкрутом за участю :

предстаника заявника ТОВ "Метінком" : Тімонов А.І.

представника боржника : Третьякова Н.Ю.

розпорядника майна : Венська О.О.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва".

Ухвалою суду від 18.10.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма "Харків - Москва", введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражну керуючу Венську Оксану Іванівну; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; попереднє судове засідання призначено на "30" листопада 2021.

19.10.2021 на офіційному сайті оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва", зазначено строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

30.11.2021 року до суду надійшло клопотання від боржника про відсторонення арбітражного керуючого Венської О.О. від виконання обов`язків розпорядника майна боржника ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва".

01.12.2021 до суду від боржника надійшли доповнення до клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Венської О.О. від виконання обов`язків розпорядника майна Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма "Харків - Москва".

Ухвалою суду від 30.11.2021, яка занесена до протоколу судового засідання, в попередньому судовому засіданні оголошено перерву до 01.12.2021.

Представник боржника підтримав подане клопотання про припинення повноважень розпорядника майна, просив суд задовольнити його.

Присутній в судовому засіданні розпорядник майна товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва" зазначив, що викладені в клопотанні боржника обставини, якими боржник обґрунтовує питання відсторонення арбітражного керуючого від виконання обов`язків не є такими, якими закон пов`язує можливість відсторонення, а й отже саме по собі клопотання є безпідставними та необґрунтованим.

Представник кредитора ТОВ "Метінком" також заперечував з приводу заявленого боржником клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Вислухавши присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши зміст заявленого боржником клопотання та додані до нього документі в якості його обґрунтування, суд приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення з огляду на таке.

Так в обґрунтування заявленого клопотання боржник посилається на те, що відповідно розпорядником майна під час проведення інвентаризації не перевірено чому до складу комісії не були включені відповідні особи, інвентаризація майна боржника не проведена належним чином, оскільки не проведена саме суцільна інвентаризація, яка на думку боржника повинна бути проведена у справі про банкрутство.

Крім того, боржник вважає, що арбітражний керуючий не вжила всіх необхідних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не повідомила суд про наявність такого конфлікту інтересів. Також, посилаючись на протокол допиту розпорядника майна Венської О.О. в якості свідка по кримінальному провадженню, вважає, що остання діє суто у власних інтересах з метою заволодіння майном боржника.

Так, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; 5) розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; 6) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства; 7) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог; 8) надавати державному реєстратору в електронній формі через веб-портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; 9) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту інтересів; 10) надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; 11) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

При цьому ухвалою суду від 18.10.2021 року було встановлено строк для проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 18.11.2021 року.

Як свідчать надані до суду розпорядником майна документи, наказом № 1-І від 15.11.2021 "Про організацію та проведення інвентаризації майна ТК ТОВ з ІІ "Харків - Москва" саме керівником було вирішено питання щодо проведення інвентаризації та визначено склад інвентаризаційної комісії.

За результатами інвентаризації було складено відповідні протоколи інвентаризаційної комісії від 17.11.2021 року, акти інвентаризації та довідки до відповідних актів інвентаризації, які підписані головою та членами інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи тощо.

Отже із вище приведеного вбачаться, що розпорядником майна покладені на нього обв`язки та вимоги ухвали суду від 18.10.2021 року виконані. Фактично з пояснень боржника та змісту клопотання про відсторонення арбітражного керуючого вбачається, що боржник не згоден зі змістом наданих до суду документів, які складені за результатами проведеної інвентаризації майна боржника, в частині складу інвентаризаційної комісії, а також відповідних даних, які на думку заявника повинні міститься в документах суцільної інвентаризації та які як зазначає боржник є неправдивими відомостями, які подані розпорядником майно до суду.

Проте в обґрунтування вказаних заявником тверджень щодо подання до суду неправдивих відомостей, боржником не надано будь-яких належних та допустимих доказів щодо того, які саме відомості, що містяться в поданих суду документах не відповідають дійсності та якими доказами такі відомості, що не відповідають дійсності спростовуються.

До клопотання боржником додані лише копія наказу про затвердження штатного розкладу, копія самого штатного розкладу то копії наказів про прийняття на роботу працівників.

Суд зазначає, що в даному випадку боржником не зазначено та не наведено, яким чином вказані документи щодо працівників боржника впливають на відомості які відображені в документах щодо проведення інвентаризації майна, а інші посилання з приводу об`єму проведеної інвентаризації базуються виключно на довільних припущеннях боржника та не підтверджені жодним належним та допустимим доказом.

Щодо тверджень боржника відносно неповідомлення суду розпорядником майна про наявність конфлікту інтересів суд зазначає про таке.

Як вже було зазначено судом, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний в тому числі додержуватися вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).

Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення арбітражним керуючим повноважень є підставою для відсторонення його від виконання обов`язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу.

Згідно статті 1 Закону України "Про запобігання корупції" потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об`єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

При цьому, суд зазначає, що боржником не наведені будь-які обставини та факти, окрім безпідставних припущень, що у розпорядника майна наявний приватній інтерес, у сфері в якій вона здійснює свої повноваження, а саме в сфері здійснення функцій розпорядника майна боржника, також не наведено та не зазначено в чому саме полягає суперечність між таким приватним інтересом розпорядника майна та її службовими повноваженнями, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття арбітражним керуючим рішень під час провадження у справі про банкрутство боржника.

Також дослідження змісту доповнення до клопотання боржника разом із протоколом допиту свідка Венської О.О. судом встановлено, що наведені в клопотанні мотиви є суб`єктивним уявленням представника боржника можливої поведінки арбітражного керуючого, проте такі уявлення не підкріплені будь-якими об`єктивними даними, зокрема, належними та допустимими доказами щодо конкретних дій розпорядника майно стосовно заволодіння на свою користь майном боржника.

Сам по собі факт допиту розпорядника майна по кримінальному провадженню не є таким доказом, як і не є таким доказом факт обізнаності розпорядника майна з керівником одного з кредиторів. Як вбачається з допиту, розпорядник майна була допитана як свідок з приводу певних дій інших осіб.

Крім того, надання пояснень в судовому засідання щодо конкретних вимог кредиторів з боку розпорядника майна є в тому числі його обов`язком з реалізації повноважень розпорядника майна, який зобов`язаний розглядати вимоги всіх кредиторів, які їх висунули до боржника у справі про банкрутство. Такі дії не можуть бути розцінені як конфлікт інтересів, а посилання боржника на те, що розпорядник майна надавала пояснення з приводу вимог одного з кредиторів у справі також не свідчить про наявність у такого розпорядника приватного інтересу.

Відповідно до ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою.

Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі: 1) невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого; 2) зловживання правами арбітражного керуючого; 3) подання до суду неправдивих відомостей; 4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску; 5) припинення діяльності арбітражного керуючого; 6) наявності конфлікту інтересів. Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав.

Згідно ч. 4 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

При цьому добросовісність має трактуватися як категорія моральна, що відображає врахування особою інтересів інших учасників господарських правовідносин, публічного інтересу тощо, а розсудливість як категорія інтелектуальна, що припускає адекватність оцінки особою цінності певного цивільного права, доцільності своїх дій, наслідки здійснення або нездійснення цивільного права.

Господарський суд в справі про банкрутство відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства виконує контролюючу функцію над учасниками процедури банкрутства і перевіряє належне виконання своїх обов`язків сторонами та учасниками процедури. Таким чином, встановивши, що арбітражний керуючий в справі про банкрутство не виконує у відповідності до вимог Кодексу покладені на нього обов`язків розпорядника майна, не позбавлений можливості за наявності підстав, вирішити питання про усунення арбітражного керуючого від виконання обов`язків розпорядника майна боржника.

Суд зазначає, що такі дії суду відповідають виду та інтенсивності судового нагляду у відносинах неплатоспроможності з урахуванням діючої судової процедури провадження та арбітражного керуючого (постанова Верховного Суду від 05.02.19 р. у справі № 915/715/16).

Згідно зі ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно статті 92 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

За таких обставин, враховуючи відсутність в обґрунтування наданого боржником клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання обов`язків належних та допустимих доказів, які б свідчили про наявність підстав, передбачених ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства з якими закон пов`язує можливість відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноваженнями розпорядника майна, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання боржника.

Керуючись статтею 28 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання генерального директора Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва" про відсторонення арбітражного керуючого Венської О.О. від виконання обов`язків розпорядника майна Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірми "Харків - Москва".

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 06.12.2021 року.

Суддя Яризько В.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101673016 ?

Документ № 101673016 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101673016 ?

Дата ухвалення - 01.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101673016 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101673016 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 101673016, Хозяйственный суд Харьковской области

Судебное решение № 101673016, Хозяйственный суд Харьковской области было принято 01.12.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 101673016 относится к делу № 922/3921/21

то решение относится к делу № 922/3921/21. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 101673015
Следующий документ : 101673017