Решение № 101176350, 15.11.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
15.11.2021
Номер дела
910/14946/21
Номер документа
101176350
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

15.11.2021Справа № 910/14946/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Седна Н», м. Одеса

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія "Метрополія"», м. Київ

про стягнення 25 541,93 грн,

Без повідомлення (виклику) сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Седна Н» (далі - ТзОВ «Седна Н»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія "Метрополія"» (далі - ТзОВ «НТК "Метрополія"»/відповідач) про стягнення 25 541,93 грн, у тому числі: 21 428,45 грн - основного боргу, 2 051,02 грн - інфляційних втрат, 762,62 грн - 3% річних та 1 299,84 грн - пені, у зв`язку із неналежним виконанням зобов`язань за договором на виконання проектних робіт №06/01-02/01 від 01.06.2020.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 14.09.2021 позовну заяву прийняв до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, при цьому, був належним чином повідомлений про відкриття провадження у справі, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0105478423221.

Приписами статті 248 ГПК України передбачено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Таким чином, за висновком суду, справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

01.06.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Седна Н» (далі - виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія "Метрополія"» (далі - замовник) укладено договір №06/01-02/01, відповідно до якого виконавець зобов`язався розробити проектно-кошторисну документацію за титулом: «Будівництво схеми видачі Вітрової Електростанції (ВЕС) «Южне Енерджі» в Лиманському районі Одеської області. Розробка проекту будівництва ПС 110/35 кВ «Южне Енерджі» та спорудження ПЛ 110 кВ. Станційні споруди ВОЛЗ ПС 330 кВ «Аджалик», ПС 110/10 кВ «Сичавка», ПС 110/35 кВ «Южне Енерджі» за стадією «Р», а замовник зобов`язався прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Згідно п. 1.3. договору технічні вимоги до приведення робіт визначаються Технічним завданням на розробку проектної документації (додаток 2), який є невід`ємною частиною цього договору.

Строки виконання робіт визначаються Графіком виконання проектних робіт (додаток 1), який є невід`ємною частиною цього договору ( п. 1.4. договору).

В п. 2.1. договору сторони погодили, що загальна вартість робіт за виконання стадії «Р» за цим договором становить 89 285,18 грн, окрім того ПДВ 20% - 17 857,04 грн, разом - 107 142,22 грн.

Пунктом 2.2. договору передбачено алгоритм платежів за цим договором: протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту підписання цього договору замовник здійснює авансовий платіж виконавцю у розмірі 80% від загальної вартості робіт, що складає 71 428,14 грн, окрім того ПДВ 20% - 14 285,63 грн, разом з ПДВ 20% - 85 713,77 грн. Остаточний розрахунок у розмірі 20% від загальної вартості робіт впродовж 5 (п`яти) банківських днів після погодження проектної документації (стадія «Р») із замовником та АТ «Одесаобленерго» та підписання акту приймання-передавання робіт, що складає 17 857,04 грн, окрім того ПДВ 20% - 3 571,41 грн, разом з ПДВ 20 % - 21 428,45 грн.

В п. 4.1. та п. 4.2. договору сторони погодили, що після закінчення виконання робіт виконавець передає замовнику результати робіт та підписаний у 2 (двох) примірниках відповідний акт приймання-передавання робіт. Замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту одержання акту приймання-передавання робіт повинен надіслати виконавцю підписаний акт або надати вмотивовану відмову від приймання робіт. У разі надання мотивованої відмови, сторонами укладається двосторонній акт виявлених порушень вимог цього договору та/або інших порушень, в тому числі порушень норм чинного законодавства України з переліком необхідних додаткових робіт, доопрацювань, інших заходів та термінів їх виконання.

Відповідно до п. 6.3. договору, за затримку оплати за виконані роботи згідно умов цього договору замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт за відповідним видом за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у строк, за який сплачується пеня.

Цей договір вступає в силу з моменту підписання повноважними представниками сторін і скріплення їх печатками та діє до 30.12.2020, а в частині виконання замовником своїх зобов`язань щодо оплати - до моменту їх повного виконання (п. 9.1. договору).

У додатку № 1 до цього договору сторони погодили графік виконання робіт по об`єктах.

На виконання умов цього договору, позивачем виконані, а відповідачем прийняті роботи, передбачені п. 1.1. договору №06/01-02/01 від 01.06.2020, про що сторонами підписано акт приймання-передавання робіт № 36 від 25.06.2020 без будь-яких зауважень.

Таким чином, у відповідності до п. 2.2.3. договору, відповідач протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання акту приймання-передавання робіт, тобто до 03.07.2020, повинен був здійснити остаточний розрахунок за виконані роботи в сумі 21 428,45 грн.

Проте, відповідач за виконані позивачем роботи не розрахувався, внаслідок чого у ТзОВ «НТК "Метрополія"» утворилася заборгованість в цій сумі.

Отже, позивач звернувся до суду з цим позовом про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 21 428,45 грн, а також просить суд стягнути пеню в сумі 1 299,84 грн, нараховану за період з 04.07.2020 по 04.01.2021, 3% річних у розмірі 762,62 грн, нараховані за період з 04.07.2020 по 09.09.2021 та інфляційні втрати в сумі 2 051,02 грн, нараховані за період з 04.07.2020 по 31.07.2021.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково, з огляду на таке.

За своїм змістом та правовою природою укладений між сторонам правочин є договором підряду, який підпадає під правове регулювання норм ст.ст. 837-864 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. (ст. 837 ЦК України).

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 ГК України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Положеннями статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Судом вище встановлено, що 01.06.2020 між позивачем та відповідачем укладено договір №06/01-02/01, відповідно до якого позивачем виконані, а відповідачем прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за титулом: «Будівництво схеми видачі Вітрової Електростанції (ВЕС) «Южне Енерджі» в Лиманському районі Одеської області. Розробка проекту будівництва ПС 110/35 кВ «Южне Енерджі» та спорудження ПЛ 110 кВ. Станційні споруди ВОЛЗ ПС 330 кВ «Аджалик», ПС 110/10 кВ «Сичавка», ПС 110/35 кВ «Южне Енерджі» за стадією «Р», про що сторонами підписано акт приймання-передавання № 36 від 25.06.2020.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно п. 2.2.3. договору, остаточний розрахунок у розмірі 20% від загальної вартості робіт замовник здійснює впродовж 5 (п`яти) банківських днів після погодження проектної документації (стадія «Р») з останнім та АТ «Одесаобленерго» та підписання акту приймання-передавання робіт, що складає 17 857,04 грн, окрім того ПДВ 20% - 3 571,41 грн, разом з ПДВ 20 % - 21 428,45 грн.

Отже, оскільки акт приймання-передавання робіт підписано між сторонами 25.06.2020, відповідно відповідач зобов`язаний був сплатити на користь позивача 20% від загальної вартості робіт, що складає 21 428,45 грн, до 03.07.2020 включно.

Разом із тим, ТзОВ «НТК "Метрополія"» взяті на себе зобов`язання не виконало, оплату в повному обсязі за виконані роботи не здійснило, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед ТзОВ «Седна Н» в сумі 21 428,45 грн, на підтвердження зворотного відповідачем не надано суду будь-яких інших доказів.

Згідно зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Частиною 1 ст. 614 ЦК України визначено, що особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. При цьому відсутність своєї вини відповідно до ч. 2 ст. 614 ЦК України доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Ураховуючи встановлене, оскільки відповідач не надав суду жодних доказів належного виконання зобов`язання щодо оплати виконаних робіт, суд дійшов висновку, що ТзОВ «НТК "Метрополія"» порушило умови договору №06/01-02/01 від 01.06.2020 та положення ст. 526 ЦК України, ст. 193 ГК України, що має наслідком задоволення вимог позивача про стягнення заборгованості у розмірі 21 428,45 грн.

Крім того, у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором №06/01-02/01 від 01.06.2020, позивач нараховує на суму боргу пеню у розмірі 1 299,84 грн за період з 04.07.2020 по 04.01.2021, 3% річних в сумі 762,62 грн за період з 04.07.2020 по 09.09.2021 та інфляційні втрати у розмірі 2 051,02 грн за період з 04.07.2020 по 31.07.2021.

У відповідності до ч. 1 ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно зі ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведено, що ним вжито усіх належних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Штрафними санкціями згідно ч. 1 ст. 230 ГК України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦК України).

Відповідно до п. 6.3. договору за затримку оплати за виконані роботи згідно умов цього договору замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт за відповідним видом за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у строк, за який сплачується пеня.

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Оскільки положення договору не містять вказівки на встановлення іншого строку припинення нарахування пені, ніж встановленого в ст. 232 ГК України, то нарахування штрафних санкцій припиняється зі сплином 6 місяців.

Крім того, відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені, 3% річних та інфляційних втрат, і встановив, що в при розрахунку пені та 3% річних позивачем допущено арифметичну помилку.

Так, за розрахунком суду, обґрунтованими до стягнення є суми пені у розмірі 1 299,76 грн, 3% річних у розмірі 761,75 грн та інфляційних втрат у розмірі 2 051,02 грн.

Відповідно до статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на сторін пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст. 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Седна Н» задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія "Метрополія"» (03189, місто Київ, вулиця Ломоносова, будинок 75А, офіс 129; ідентифікаційний код 40094822) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Седна Н» (65113, місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 11-И; ідентифікаційний код 38438326) основний борг у розмірі 21 428 (двадцять одна тисяча чотириста двадцять вісім) грн 45 коп., пеню в сумі 1 299 (одна тисяча двісті дев`яносто дев`ять) грн 76 коп., 3% річних в сумі 761 (сімсот шістдесят одна) грн 75 коп., інфляційні втрати у розмірі 2 051 (дві тисячі п`ятдесят одну) грн 02 коп. та судовий збір в сумі 2 269 (дві тисячі двісті шістдесят дев`ять) грн 92 коп.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.В. Бондарчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 101176350 ?

Документ № 101176350 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101176350 ?

Дата ухвалення - 15.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101176350 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101176350 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 101176348
Следующий документ : 101176352