Постановление суда № 101146388, 16.11.2021, Харьковский окружной административный суд

Дата принятия
16.11.2021
Номер дела
520/15332/2020
Номер документа
101146388
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

УХВАЛА

16 листопада 2021 року Справа № 520/15332/2020

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Зоркіна Ю.В., розглянувши заяву представника позивача про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду у справі 520/15332/2020, -

встановив:

Представником позивача в порядку ст.382 КАС України подано до суду заяву, у якій позивач просить суд: встановити судовий контроль за виконанням рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05 січня 2021 року по справі №520/15332/2020, зобов`язавши ДПС України протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали, за результатами розгляду цієї заяви, подати безпосередньо до суду звіт про виконання судового рішення; у випадку невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05 січня 2021 по справі №520/15332/2020 або неподання звіту про виконання судового рішення накласти на Голову ДПС України штраф у розмірі, передбаченому пунктом 2 статті 382 КАС України.

В обґрунтування вищевказаної заяви зазначив, що рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05 січня 2021 року у справі 520/15332/2020 набрало законної сили 15 квітня 2021 року, після повернення апеляційної скарги. Втім, листами ДПС України №10575/6/99-00-20-02-03-06 від 12 травня 2021 року та №15437/6/99-00-20-02-03-06 від 07 липня 2021 року, відмовлено у виконанні рішення суду по даній справі.

Враховуючи відсутність правового регулювання процедури розгляду такого виду заяв, керуючись приписами ч.3 ст.166 КАС України, суд приходить до висновку про можливість розгляду поданої заяви одноособово у порядку письмового провадження без виклику сторін.

ДПС України подано заперечення на заяву про встановлення судового контролю за виконанням рішення, вважає за доцільне відмовити у задоволенні заяви, обґрунтовуючи свою позицію коротким проміжком часу після набрання рішення суду законної сили та відкритому виконавчому провадженню, крім того позивач не надає доказів протиправної діяльності відповідача (негативні відповіді, щодо виконання рішення суду).

Перевіривши доводи заяви та матеріали справи, суд зазначає наступне.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 05.01.2021 року по справі №520/15332/2020 адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" до Головного управління ДПС у Харківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії адміністративний позов задоволено. Визнано протиправними та скасовано рішення Головного управління ДПС у Харківській області №1778131/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної №1 від 08 липня 2020 року, №1778132/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 4 від 09 липня 2020 року, №1778133/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 5 від 10 липня 2020 року, №1778134/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від 11 липня 2020 року, №1778136/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 9 від 12 липня 2020 року, №1778135/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 7 від 12 липня 2020 року, №1778137/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 8 від 13 липня 2020 року, №1778138/41547568 від 29 липня 2020 року про відмову в реєстрації податкової накладної №10 від 13 липня 2020 року в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зобов`язано Державну податкову службу України здійснити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних поданих ТОВ "ПЕРВОМАЙСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" податкових накладних: №1 від 08 липня 2020 р., №4 від 09 липня 2020 р., № 5 від 10 липня 2020 р., № 6 від 11 липня 2020 р., № 7 від 12 липня 2020 р., № 8 від 13 липня 2020 р., № 9 від 12 липня 2020 р., № 10 від 13 липня 20220 р. Вирішено стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" сплачену суму судового збору в розмірі 8408 (вісім тисяч чотириста вісім ) грн. 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Харківській області та сплачену суму судового збору в розмірі 8408 (вісім тисяч чотириста вісім ) грн. 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України.

Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 15.04.2021 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Харківській області на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.01.2021 року по справі № 520/15332/2020 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" до Головного управління ДПС у Харківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії повернуто скаржнику.

15.06.2021 Харківським окружним адміністративним судом видано виконавчі листи по справі №520/15332/2020.

Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 04.10.2021 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу ДПС України на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.01.2021 року по справі № 520/15332/2020 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" до Державної податкової служби України, Головного управління ДПС у Харківській області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Відповідно до ст. 1291 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

За приписами ч. 2, 3 ст. 14 КАС України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 370 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Так, Конституційний Суд України, розглядаючи справу №1-7/2013, у рішенні від 26.06.2013 року звернув увагу, що вже неодноразово вказував на те, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2012 року №18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини Рішення від 25.04.2012 року №11-рп/2012).

Право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист.

Отже, обов`язок виконати судове рішення виникає з моменту набрання ним законної сили.

Відповідно до ст.382 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. За наслідками розгляду звіту суб`єкта владних повноважень про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, адміністративним процесуальним законодавством регламентовано інститут судового контролю за виконанням судового рішення, метою якого є забезпечення реалізації конституційного принципу обов`язковості судового рішення та реальне відновлення прав особи, які ним захищені.

Разом з тим, у разі відсутності добровільного виконання судових рішень, приписами Закону України "Про виконавче провадження" врегульований порядок дій та заходів, що спрямовані на примусове виконання таких рішень.

Судом встановлено, що позивачем отримані виконавчі листи у справі, проте доказів звернення позивача до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання судового рішення, відкриття виконавчого провадження матеріали справи, зокрема, надані відповідачем заперечення, не містять.

Суд зауважує, що ст. 382 КАС України не містить положень - вимог до заяви, яку подають на підставі ст. 382 щодо надання відомостей про пред`явлення виконавчого листа до виконання.

Крім того, стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує особі право на справедливий суд.

У свою чергу, Європейський суд з прав людини рішення у рішенні від 19.03.1997 у справі "Горнсбі проти Греції" наголосив, що це право було б ілюзорним, якби правова система Договірної держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній із сторін. Важко собі навіть уявити, щоб стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, - а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і водночас не передбачала виконання судових рішень.

Якщо вбачати у статті 6 тільки проголошення доступу до судового органу та права на судове провадження, то це могло б породжувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який Договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію.

Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина "судового розгляду".

Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок і саме на державу покладено обов`язок дбати про те, щоб остаточні рішення, винесені проти її органів виконувалися відповідно до зазначених вище вимог Конвенції (рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» від 15.10.2009 (заява №40450/04), пункти 51, 54).

Більш того, у пункті 46 рішення від 15.10.2009 у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" ЄСПЛ також зазначив, що від особи, яка домоглася винесення остаточного судового рішення проти держави, не можна вимагати ініціювання окремого провадження з його примусового виконання (також рішення ЄСПЛ у справі "Метаксас проти Греції" (Metaxas v. Greece), № 8415/02, п. 19, від 27.05.2004; у справі "Лізанець проти України" (Lizanets v. Ukraine), № 6725/03, п. 43, від 31.05.2007).

Відповідний державний орган повинен вжити всіх необхідних заходів для виконання судового рішення або передати його іншому компетентному органу для виконання (рішення ЄСПЛ у справі "Бурдов проти Росії"" (Burdov v. Russia), № 59498/00, п. 68).

Відповідно до ст. 6 КАС України та ст. 17 Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" висновки ЄСПЛ є джерелом права.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку щодо наявності підстав за наслідками розгляду заяви позивача для задоволення її в частині встановлення судового контролю шляхом зобов`язання ДПС України протягом 30 днів з дня отримання ухвали, за результатами розгляду цієї заяви, подати безпосередньо до суду звіт про виконання судового рішення.

Щодо вимоги позивача у випадку невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05 січня 2021 по справі №520/15332/2020 або неподання звіту про виконання судового рішення накласти на Голову ДПС України штраф у розмірі, передбаченому пунктом 2 статті 382 КАС України, суд не вбачає підстав для її задоволення, оскільки норма ст. 382 КАС України допускає такі наслідки виключно у випадку розгляду звіту суб`єкта владних повноважень про їх застосування, зокрема, в разі встановлення обов`язку подання повторного звіту або в разі неподання такого звіту.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 243, 248, 382 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення задовольнити частково.

Встановити судовий контроль за виконанням рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.01.2021 у справі №520/15332/2020 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Первомайська аграрна компанія" до Головного управління ДПС у Харківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Зобов`язати Державну податкову службу України подати протягом місяця з дня отримання ухвали, за результатами розгляду цієї заяви, подати безпосередньо до суду звіт про виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.01.2021 у справі №520/15332/2020.

В іншій частині заяву залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України. Відповідно до ст. 295 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Зоркіна Ю.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101146388 ?

Документ № 101146388 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101146388 ?

Дата ухвалення - 16.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101146388 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101146388 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 101146388, Харьковский окружной административный суд

Судебное решение № 101146388, Харьковский окружной административный суд было принято 16.11.2021. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 101146388 относится к делу № 520/15332/2020

то решение относится к делу № 520/15332/2020. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 101146387
Следующий документ : 101146389