Решение № 101114651, 12.11.2021, Емильчинский районный суд Житомирской области

Дата принятия
12.11.2021
Номер дела
277/986/21
Номер документа
101114651
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 277/986/21

Номер рядка звіту 17

РІШЕННЯ

іменем України

"12" листопада 2021 р. смт Ємільчине

Ємільчинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Заполовського В. В.

за участю секретаря с/з Лук`янчук Т. В.

розглянувши, відповідно до вимог ст. 247 ч. 2 ЦПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, в якому просить постановити рішення, яким стягнути з відповідача на його користь заборгованість за кредитним договором у розмірі 44244,83 грн. та судові витрати в розмірі 2270,00 грн.

В обґрунтування позову зазначає, що 26.09.2019 року між АТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 укладено Договір-Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківського рахунку фізичної особи та умови кредитування (з Правилами) № 95667536000. Відповідно до п. 1.1. Банк на підставі наданих Клієнтом відповідно до вимог законодавства України документів відкриває Клієнту та обслуговує на умовах Тарифного плану «Револьверна Кредитна Карта «Карта Суперпокупця» розміщеного на сайті www.my.ukrsibbank.com. Поточний рахунок № НОМЕР_1 . Сторони домовились, що цей Договір-анкета містить заяву Клієнта на відкриття Карткового рахунку і подання окремої заяви не вимагається. Відповідно до п. 1.2. Банк встановлює ліміт овердрафту (надає кредит), на Картковому рахунку Клієнта, а Клієнт зобов`язується повернути використану суму кредиту та сплачувати плату за кредит на умовах, визначених цим Договором-анкетою та Правилами. Згідно п. 2.1. Ліміт кредитування встановлюється у розмірі 24500грн. Строк дії кредитування: з дати укладання договору по 10.10.2021. Відповідно до п. 2 Умови обслуговування кредиту: процентна ставка на суму кредитної заборгованості за операціями отримання готівки, річних 55 %, процентна ставка на суму кредитної заборгованості за безготівковими операціями, річних 55 %. 26.09.2019 року між Акціонерним товариством «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 укладено додаткова угода до Договору-Анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку фізичної особи та умови кредитування (з Правилами) № 95667569000. Відповідно до умов додаткової угоди сторони домовились, що в межах ліміту кредитування, встановлено згідно умов п. 2.1 Договору, Банк надає Клієнту кредит у сумі 13 639,00 грн. Згідно з п. 2. Кредит Клієнту надається для особистих потреб: в сумі 23000 грн. - на придбання товару: Спального Гарнітуру: Глорія, шляхом оплати Банком з позичкового рахунку Клієнта платіжних документів. Відповідно до п. 3.2. Клієнт зобов`язується повертати суму Кредиту, плату за використання Кредиту, інші платежі шляхом внесення шляхом внесення на Картковий рахунок Клієнта, відкритий згідно умов Договору, коштів у сумі достатній для щомісячної сплати платежів, відповідно до Графіку платежів, але не пізній 10.04.2021р. 24.06.2021 року між АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «Глобал Спліт» укладено договір факторингу № 215 відповіді до якого право вимоги за кредитним договором № 26201966381735 від 26.09.2019року укладеним між АТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 перейшло до ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ». Згідно розрахунку заборгованості на 24.06.2021 року за угодою № 95667536000 (по картковому рахунку 26201966381735) від 26.09.2019 року, сума заборгованості, на момент відступлення прав вимоги, становить 44 244,83 грн., що складається з: основної заборгованості - 29 722,38 грн.; заборгованості по відсотками - 14 372,15 грн., комісія - 150,30 грн. З метою захисту своїх прав позивач змушений звернутись до суду. 07.10.2021 року по справі було відкрито провадження та постановлено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін. Одночасно відповідачу було роз`яснено її право подати відзив на позовну заяву та встановлено п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі для його подання. Також відповідача було попереджено про те, що у разі ненадання відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами. Відповідач отримала копію ухвали про відкриття провадження в справі 19.10.2021 року, однак відзиву на позовну заяву до даного часу не надала. Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного висновку. Встановлено, що 26 вересня 2019 року між АТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 укладено Договір-Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківського рахунку фізичної особи та умови кредитування (з Правилами) № 95667536000. Згідно з умовами вказаного договору ліміт кредитування встановлюється у розмірі 24500,00 грн., термін дії ліміту кредитування: з дати укладення договору по 10.10.2021 року, процентна ставка на суму кредитної заборгованості за операціями отримання готівки, річних 55 %, процентна ставка на суму кредитної заборгованості за безготівковими операціями, річних 55 %, реальна процентна ставка ліміту кредитування 55% (а.с. 5-7). Також 26.09.2019 року між АТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 укладено додаткова угода до Договору-Анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку фізичної особи та умови кредитування (з Правилами) № 95667569000, відповідно до умов якої сторони домовились, що в межах ліміту кредитування, встановлено згідно умов п. 2.1 Договору, Банк надає Клієнту кредит у сумі 23457,00 грн. Відповідно до п. 2. кредит надається для особистих потреб в сумі 23000 грн. на придбання товару, а саме спального гарнітуру "Глорія", шляхом оплати банком з позичкового рахунку клієнта платіжних документів. Відповідно до п. 3.2. ОСОБА_1 зобов`язалась повертати суму кредиту, плату за використання кредиту, інші платежі шляхом внесення на картковий рахунок, який відкритий згідно умов договору, коштів у сумі достатній для щомісячної сплати платежів, відповідно до графіку платежів, але не пізніше 10.04.2021 р. (а.с. 8-9). 24.06.2021 року між АТ "УКРСИББАНК" та ТОВ "Глобал Спліт" укладено договір факторингу № 215 відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 95667569000 від 26.09.2019 року укладеним між АТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_1 перейшло до ТОВ «Глобал Спліт», сума заборгованості на дату укладення договору факторингу становила 44244,83 грн. (а.с. 23-25, 29-30). Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512, ст. 514 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. В силу ст. 530 ЦПК якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно ст. 1054 ЦК України, до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦК, якщо інше не випливає із суті кредитного договору. Частиною 1 ст. 1049 ЦК України передбачено що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Відповідно до ст. 536 ЦПК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства. Особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 614 ЦК України). Враховуючи те, що ОСОБА_1 належним чином не виконує обов`язки за договором, не надала суду жодних доказів на спростування вказаної заборгованості, суд приходить до висновку, що з останньої на користь ТОВ «Глобал Спліт» слід стягнути заборгованість за кредитним договором, задовольнивши позов в повному обсязі. Відповідно до ч.1 ст.141 України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. З матеріалів справи вбачається, що позивач при подачі до суду позовної заяви сплатив судовий збір в сумі 2270,00 грн. Таким чином, з відповідача слід стягнути судовий збір у вказаному розмірі у зв`язку із задоволенням позовних вимог у повному обсязі. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 512, 514, 526, 527, 530, 629, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 81, 83, 133, 141, 223, 259, 263-265, 268, 274-279, 280, 284 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» (04050, м. Київ, вул. Жилянська, 5Б, оф. 5, ЄДРПОУ 41904846) заборгованість за кредитним договором у розмірі 44244 (сорок чотири тисячі двісті сорок чотири) грн. 83 коп. та судовий збір в сумі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 12.11.2021 року.

Суддя: В. В. Заполовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 101114651 ?

Документ № 101114651 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101114651 ?

Дата ухвалення - 12.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101114651 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101114651 ?

В Емильчинский районный суд Житомирской области
Предыдущий документ : 101070218
Следующий документ : 101114652