Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Методика визначення розрахункового кредитного ліміту компанії

Модуль “Кредитоспроможність клієнта” — інформаційний продукт з автоматизованої оцінки, що дає уявлення про те, який додатковий обсяг кредиту (позики, позички, товарного кредиту тощо) можна видати компанії, щоб вона у майбутньому мала змогу повністю і в строк повернути його

Інструмент буде корисним для:

Працівників банків

які можуть отримати швидку оцінку масштабу потенціалу компанії з додаткового залучення кредитування;

Працівників логістичних, дистрибуційних, виробничих підприємств

для загального розуміння який максимальний обсяг товарного кредиту можна видати досліджуваній компанії;

Інвесторам

для експрес-оцінювання боргового потенціалу потенційних цілей для інвестицій та моніторингу динаміки боргового тягаря наявних компаній

Ключова ідея

Максимальний обсяг додаткового кредитування (боргового навантаження), яке буде прийнятним для компанії залежить від наявного рівня боргового навантаження та здатності генерувати стабільний операційний дохід для покриття майбутніх виплат за кредитними зобов’язаннями. Традиційним фінансовим показником боргового навантаження є Net Debt/EBITDA, що показує у скільки разів чистий борг (тобто загальний борг мінус грошові кошти) перевищує розмір EBITDA - прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Тобто наскільки наявне боргове навантаження відповідає наявним доходам від ведення бізнесу.

Наприклад, в компанії Net Debt/EBITDA = 10, це означає, що за всіх рівних умов потрібно 10 років для того, щоб погасити всі борги, якщо погашення відбуватиметься на суму нинішнього обсягу EBITDA. Це дуже високе кредитне навантаження, а тому надавати додатковий кредит такому позичальнику може бути невиправданим (за винятком перспективних бізнесів, у яких операційний дохід гарантовано зростатиме в майбутньому). Відтак, розрахунковий кредитний ліміт LoanLimit = 0.

Якщо ж у компанії Net Debt/EBITDA = 0.5, а максимальний рівень боргового тягаря кредитор виставив на рівні Net Debt/EBITDA = 3, то в компанії є можливість отримати від кредитора додатковий кредит у тих обсягах, які не перевищать нормативного ліміту. Цей обсяг потенційно можливого кредитування - LoanLimit - і розраховується в рамках модулю “Кредитний ліміт”

Ключова ідея в формалізованому вигляді

з нерівності
Net Debt/EBITDA < N,
или
(Total Debt-cash)/EBITDA < N,

де N — поріг боргового навантаження,
Net Debt — чистий борг,
Total Debt — загальний борг,
cash — готівкові кошти та еквіваленти.

випливає що
((total_debt-cash)+LoanLimit)/EBITDA=N,

де LoanLimit — потенційний максимальний обсяг додаткового кредиту, який може взяти компанія, щоб не перевищити поріг боргового тягаря N.
Net Debt — чистий борг,
Total Debt — загальний борг,
cash — готівкові кошти та еквіваленти.

Звідси, потенційна кредитоспроможність компанії (розрахунковий кредитний ліміт):

LoanLimit = N * EBITDA - total_debt + cash,

де N — поріг боргового навантаження, EBITDA — операційний прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань
Total Debt — загальний борг,
cash — готівкові кошти та еквіваленти.

Автоматизований розрахунок кредитного ліміту (за умовчанням)

Модуль миттєвої оцінки кредитоспроможності компанії створено на базі наявних аналітичних, фінансових та інших даних YouControl, а також результатів досліджень боргового навантаження і ринку корпоративного кредитування, що допомогли встановити рівень оптимальних лімітів у діапазоні 3-5 Net Debt/EBITDA.

Відтак, автоматично розрахований обсяг кредитоспроможності (максимального кредитного ліміту), що відображається в досьє компанії, обчислений на основі вхідних даних і заданих параметрів для розрахунку з огляду на власну експертизу.

Позитивна риса модулю за умовчанням: Вам не потрібно власноруч розраховувати кредитний ліміт і вводити параметри, все вже зроблено за вас.

Але:

якщо вхідні дані для вас є неактуальними і ви хочете скорегувати параметр максимального боргового навантаження, то маєте можливість скористатися дешбордом

Дешборд для автоматизованого розрахунку кредитного ліміту (за параметрами, введеними користувачем)

Якщо у Вас наявні більш актуальні вхідні фінансові дані, або власні підходи до розрахунку чистого боргу чи EBITDA, а також якщо Ви вважаєте діапазон критичного боргового навантаження 3-5 Net Debt/EBITDA надто жорстким або заниженим і бажаєте застосувати власні параметри для меж боргового тягаря, то для Вас створено окремий дешборд, в якому для кастомізованого розрахунку максимальної кредитоспроможності:

- Надаємо можливість самостійно внести більш точні і/або актуальні дані про компанію,
- А також задати власні порогові значення обмежуючих факторів (граничний Net Debt/EBITDA, максимальний ліміт банку, тощо).

Перелік змінних для вводу (у підпунктах зазначено відповідні статті фінзвітності):

1.

N (константа) — максимально допустиме значення Net Debt/EBITDA

2.

EBITDA (тис. грн) - прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань

 • 2.1. Фінансовий результат від операційної діяльності: – прибуток (Рядок 2190, Форма 2)
 • 2.2. Фінансовий результат від операційної діяльності: – збиток (Рядок 2195, Форма 2)
 • 2.3. Амортизація (Рядок 2515, Форма 2)
3.

Total debt (тис. грн) — загальний борг

 • 3.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення (Рядок 1595, Форма 1)
 • 3.2. Поточні зобов’язання і забезпечення (Рядок 1695, Форма 1)
4.

Cash (тис. грн) — грошові кошти

 • 4.1. Гроші та їх еквіваленти (Рядок 1165, Форма 1)

ДЛЯ МАЛИХ КОМПАНІЙ: EBITDA замінюється на EBIT:

5.

EBIT (тис. грн) - Фінансовий результат від операційної діяльності

 • 5.1 Виручка або Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Рядок 2000, Форма 2)
  -
 • 5.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Рядок 2050, Форма 2)
  +
 • 5.3 Інші операційні доходи (Рядок 2120, Форма 2)
  -
 • 5.4 Інші операційні витpати (Рядок 2180, Форма 2)

Загальна формула для розрахунку кредитного ліміту:

LoanLimit = N * ebitda - total_debt + cash (для великих компаній)

LoanLimit = N * ebit - total_debt + cash (для малих компаній)

Деталізована формула для розрахунку кредитного ліміту:

LoanLimit = N * ((2190 - 2195) + 2515) - (1595 + 1695) + 1165 (для великих компаній)

LoanLimit = N * (2000 - 2050 + 2120 - 2180) - (1595 + 1695) + 1165 (для малих компаній)

Обгрунтування методу визначення розрахункового кредитного ліміту

 • На основі аналізу досліджень НБУ та власних досліджень:
 • 1. Обрано діапазон граничного рівня боргового навантаження: від 3 до 5 Net Debt-to-EBITDA.
 • 2. Визначено фактори відсіювання: нульова виручка, від’ємна EBITDА.
 • 3. Виявлено значну кореляцію між кредитоспроможністю та рівнем FinScore українських компаній.

Суть і результати емпіричних досліджень, на основі яких сформовано дану методику

1.

Проведено емпіричне дослідження, виявлено як фактично розподіляється net debt-to-EBITDA за галузями. Суттєвих міжсекторальних відмінностей не виявлено.

2.

Здійснено порівняння обсягу доступного додаткового кредитування і розрахункового кредитного ліміту для усіх компаній на основі наявних даних. Виявлено залежність між борговим навантаженням та осбягами поточного кредитування фінансово стійких компаній, які мають індекс FinScore на рівні A чи В. Високе боргове навантаження і низькі розрахункові кредитні ліміти в основному були притаманні компаніям з низькою фінансовою стабільністю.

3.

Здійснено додатковий аналіз впливу боргового тягаря (net debt-to-EBITDA) на приріст кредитування, щоб зрозуміти який саме рівень боргового тягаря на практиці банки вважається критичним, так як він не сприяє продовженню кредитування компаній. Доведено, що діапазон 3-5 net debt-to-EBITDA є оптимальним граничним параметром для визначення розрахункового кредитного ліміту.

Приєднуйтесь до 55 000 користувачів з України, Західної Європи та США

Все возможности системы
Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"